Křídlatka

Pěstování a využití různých druhů rodu křídlatka
Pěstování a využití křídlatky

Popis
"
Vytrvalá, mohutná, az 4 m vysoká bylina. Lodyha přímá, dutá, křehká, slabě rýhovaná až oblá, v horní polovině větvená. Listy řapíkaté, celistvé, celokrajné, podlouhle vejčité až vejčité, na vrcholu tupé až tupě špičaté, na bázi srdčité, až 35 cm dlouhé a 20 cm široké. Květy uspořádány v hustém lichoklase, drobné, zelenobílé, zřídka žluté, křídla květu sbíhavá po květní stopce. Kvete v VIII az IX." (Z. Pazdera)

Stanoviště
Břehy, okraje vlhkých křovin, okolí lidských sídel.

Čeleď
Rdesnovité - Polygonaceae

Zástupci rodu křídlatka
Mezi asi deset představitelů rodu Reynoutria Houtt. – křídlatka [syn. Fallopia sect. Reynoutria (Houtt.) Ronse Decraene, Polygonum sect. Pleuropterus (Turcz.) Bentham et Hooker] řadíme čtyři zástupce:

křídlatku japonskou – Reynoutria japonica, která se v Evropě vyskytuje ve dvou varietách. Je to
křídlatka japonská pravá, syn. kopinatá – Reynoutria japonica var. japonica) [Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene, Pleuropterus cuspidatus (Sieb. et Zucc.) H. Gross, Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.]
a
křídlatka japonská tuhá – Reynoutria japonica var. compacta
Moldenke

křídlatku sachalinskou – Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai [Fallopia sachalinensi (F. Schmidt) Ronse Decraene, Polygonum sachalinense F. Schmidt]

a křížence předeslých dvou druhů
křídlatku českou – Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtková (R. japonica var. japonica x R. sachalinensis) [Fallopia x bohemica (Chrtek et Chrtková) J. P. Bailey, Polygonum x bohemicum (Chrtek et Chrtková) P. F. Zika et A. L. Jacobson, Reynoutria x vivax Schmitz et Strank]

V zahradnictví můžeme koupit i křídlatku Aubertovu - Fallopia aubertii

Využití
Křídlatky jsou původem z mírného pásma Asie. Jedná se o typické invazivní rostlinné druhy, které k nám byly v 19. a 20. století zavlečeny převážně formou sazenic pro zahradnické využití. A tím jsme u prvního možného využití křídlatek.

Jde o vysoké rostliny s velkými hezky tvarovanými listy a s výraznou lodyhou připomínající v dospělosti bambusové "kmínky". V parcích a zahradách pomáhá vytvářet romantická "upravená" i "divoká" zákoutí, zazeleňuje okolí jezírek a vodních toků, nevzhledná a stinná místa, zdobí hezké zdi a ty méně hezké zakrývá, v terénu může krášlit obtížně udržovatelné okraje komunikací, zakrývat rumiště, ploty, zdi, hráze a protihlukové bariéry. Sama je dobrou překážkou prachu a hluku podél cest a průmyslových podníků. (Největší výšky a tedy i účinnosti proti hluku a prachu dosahuje druh křídlatka česká.) V porostech křídlatky si rády hrávají děti, kterým zastupuje les či džugli; houštinou křídlatky se mohou prosekávat, mohou se v ní ukrýt a suchými lodyhami se šermovat, aniž by jim hrozily nějaké modřiny. Bezdomovci si v hájích křídlatky staví své chýše.
Křídlatky byly doporučovány pro pěstování na návětrných stranách choulostivých kultur a v blízkosti semenáčků potřebujících zástin a ke zpevňování písečných dun. Pokud křídlatka roste v blízkosti vlhkých či na podzim vlhnoucích zdí, musíme si být vědomi faktu, že zastínění takových zdí vyššími bylinami či dřevinami na podzim může způsobit jejich poškození mrazem v zimě.

Hustou spletí odenků chrání půdu proti erozi.
Jedná se u všech druhů o medonosné rostliny. Zajímavé je také využívání oddenku v čínské a japonské medicíně a mladé výhonky byly doporučovány jako kulinářská zajímavost tradiční asijské kuchyně. Mírně nakyslou chutí připomínají šťovík a mohou být i za syrova přidávané do různých salátů či být okusovány dětmi. Luhováním listu křídlatky ve vodě nebo alkoholu lze získat ochranný prostředek proti plísním (sama křídlatka je velmi odolná proti nejrůznějším plísním a chorobám a prostředek lze použít i na ochranu jiných rostlinných druhů). Konzumací mladých čerstvých výhonků za syrova můžeme potlačit nežádoucí účinky kvasinek, bakterií a plísní ve střevech.

Mladé rostliny (do výšky asi 1 m) či mladé větvičky a výhonky lze použít jako čerstvé krmivo pro dobytek, králíky a morčata, pokrájené nebo pomleté jako vláknina s dodatkovými živinami do masa pro psy.

Za pozornost stojí schopnost křídlatky akumulovat težké kovy, zvláště kadmium a olovo. Mnohé jiné pokusné rostliny předčí křídlatka také v akumulaci kobaltu, arzénu, rtuti a manganu. Okyselení půdy a použití činidla EDTA významně zvýšily transter kovů z půdy do rostlin, ale zároveň snížily výnosy, a tím i celkový dekontaminační efekt. fytomeliorace kontaminovaných půd Detoxikace plochy pomocí křídlatky trvá minimálně čtyři roky, přičemž povrchové části rostlin (nať) mají být na podzim sklízeny a spalovány v podobě briket v elektrárnách a spalovnách s elektrickými odlučovači, které popílek s těžkými kovy zachytí. Popel a popílek z rostlin určených pro detoxikaci zamořené plochy je třeba uložit jako nebezpečný odpad.

Křídlatka je vynikající pro tzv kořenové čističky odpadové vody. I přirozené porosty kolem řek chrání říční vodu proti pronikajícím postřikům, hnojivům a dalším reziduím z okolních ploch (polí, luk, cest aj. Svými oddenky navážený a vypouštěný odpad rychle zpevňuje a asimiluje a díky velké listové ploše i rychle vysušuje. Její tlející listy a lodyhy vytvářejí materiál přirozeně zhutňující odpad. Díky svému vzrůstu a velkým listům dobře brání i šíření zápachu z kořenové čističky.

Křídlatka se také jeví jako perspektivní energetická plodina. Usušené rostliny lze zpracovat např. do briket. Rostliny ale musíme sklidit dřív, než se vlivem podzimního počasí začnou rozkládat, jinak jejich výhřevnost klesá.
Velké využití křídlatky vidí odborníci také v podobě aditiva při zpracování prasečí a hovězí kejdy na bioplyn a hnojivo.
Z Japonska jsou hlášeny výnosy 12 az 27 t.ha-1 (podle VÚZT). Podobných výnosů lze dosáhnout i u nás, zejména když použijeme mohutnější odrůdy a klony, např. křídlatku českou.

"Byly provedeny energetické bilance vybraných jednoletých (konopí, čirok) a vytrvalých (chrastice rákosovitá, ozdohnice čínská a křídlatka) rostlin při různých termínech sklizně (v době největšího nárůstu fytomasy, na podzim, brzy na jaře) a systému dosoušení (dosoušení na poli, studeným vzduchem, temperovaným vzduchem, nízkoteplotní sušárnou, horkovzdušnou sušárnou). Na dodatkové energetické vstupy jsou nejnáročnější konopí (18,29 GJ/ha/rok) a čirok (17,21 GJ/ha/rok), nejméně dodatkové energie vyžadovala chrastice (7,87 GJ/ha/rok). Za celé sledované období jsme zjistili největší ztráty energie (fytomasy) u křídlatky 37,8% (166,5 GJ/ha/rok) a čiroku 37,3% (100,2 GJ/ha/rok), nejmenší u chrastice 23.7% (33,O GJ/ha/rok). Největší produkci energie z plochy zajišt'uje křídlatka (v době největšího nárůstu fytomasy v průměru 440,2 GJ/ha/rok), nejmenší chrastice (140,5 GJ/ha/rok). Při systému dosoušení na poli představují celkové vstupy v průměru podle plodin a náročnosti sklizně od 3% u křídlatky až po 8,1 % u konop í z celkem vytvořené produkce energie. Obdobné hodnoty jako dosoušení na poli vykazuje dosoušení studeným vzduchem. Při dosoušení temperovaným vzduchem představují celkové energetické vstupy podle plodin v průměru hodnoty 8,5 až 13,9% z celkové produkce energie. Při systému dosoušení nízkoteplotní sušárnou se zvyšuje podíl celkových energetických vstupů na 17,O až 23% a horkovzdušnou sušárnou na 58,5 až 66,8% z celkem vytvořené produkce energie." ( www.vurv.cz )

Dík lidové tvořivost se dnes z lodyhy křídlatky vyrábějí úspěšné napodobeniny přesýpacího "hudebního bambusového nástroje" nazývaného "dešťová hůl", ve které po převrácení dlouho šumí padající perličky nebo zrnka čočky.

Ze suchých lodych lze také vyrábet ozdobné rohože na stěnu. Tyto rohože se však nehodí do extreriéru, protože působením vlhka rychle podléhají skáze.

Výskyt a nároky
Křídlatka roste od nížin až do podhorského stupně na rumištích, v křovinách, podle vod, hlavně na mokré, živné, nevápenité, humózní i kamenité pudě. Vápenité půdy nevyhledává, ale pokud někdo na současné či budoucí stanoviště křídlatky z nějakého důvodu dodá vápno (staré omítky, vápencový štěrk apod.), křídlatce to rozhodně nevadí, spíše naopak, může růst ještě bujněji. Nejlepší podmínky pro růst jsou na stanovištích s dobrou zásobou vody. Křídlatka je výrazně světlomilný rod, ale pokud se již někde rozšíří či je tam vyzazena, nevadí jí ani pozdější zastínění. Vyhledává především stanoviště na březich vod, okraje lesů nebo jejich odlesněné části, kde je vytěženo dřevo.

Pěstování
Křídlatka kvete od září do října drobnými bílými kvítky v latách - což způsobuje, že semena někdy nedozrají, proto k rozmnožování i v přírodě slouží spíše oddenky. Plantáže křídlatky jsou zakládány z oddenku, semeny se množí velmi obtížně, nejlépe na jaře, kdy začíná křídlatka rašit. Vysazují se jeden až tři odkopky na 1 m2, ale již jediná rostlina zpravidla postačuje, protože jen malé procento se neuchytí a zbývající rostliny časem okolní prostor zarostou stejně jako při větší hustotě sazenic. Křídlatka vyžaduje výživnou, dusíkatou a dostatečne vlhkou půdu s vysokou hladinou spodní vody. Mohutný kořenový systém křídlatky se rozrůstá nejen do šířky, ale i do hloubky, takže rostlina relativně snadno přežívá nepříznivé klimatické poměry. Křídlatka je také odolná vůči vymrzání.

Pokud křídlatku množíme semeny, musíme je před vysetím po dobu asi 14 dnů uchovat v ledničce při teplotě 1 °C, klíčí pak nejlépe při denní teplotě okolo 20 °C Na venkovní stanoviště se mladé rostliny přesazují, když dosáhnou výšky asi 60 cm. V prvních přibližně 3 letech nerostou křídlatky nijak "divoce", po této době se vsak chovají velmi expanzivně a zpravidla vytlačí ze svého stanoviště veškerý původní porost. Svým způsobem jde tedy o rostlinu likvidující i obtížne druhy plevele.

"Polní pokusy ukázaly, že křídlatka je odolná vůči většině chorob, ale sazenice v prvém roce rádi okusovali králíci a listům škodily mšice černé (Aphis fabae)." (VÚZT)

Náklady na pěstování (z roku 2005) viz
http://www.vuzt.cz/doc/poradenstvi/ekonomika_plodin/energet_plodiny/kridlatka.htm?menuid=400

Sestavil a doplnil: Darius NosretiPlevel, který jednou zamíří do kamen

Sklizeň křídlatky z jednoho hektaru vyhřeje až šest domků střední velikosti


Obdiv, uznání, systematická likvidace a naděje na velkolepý návrat na výsluní. Tak lze heslovitě charakterizovat osud křídlatky, rostliny původem z dalekého východu.

Pachatelem je zahradník

Do Evropy se křídlatky začaly dovážet v 19. století a vysazovaly se v parcích a zahradách jako okrasné rostliny. Jednalo se zejména o křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) a křídlatku sachalinskou (Reynoutria sachalinensis).
Zahradníci si cenili především jejich růstové vlastnosti, dekorativní vzhled a možnost využití jako pícniny. Křídlatka chránila choulostivé kultury před větrem, poskytovala stín semenáčkům a zpevňovala písečné duny. Oddenky se využívaly v čínské i japonské medicíně a mladé výhonky se doporučovaly jako kulinářská zajímavost tradiční asijské kuchyně.


V roce 1847 členové zemědělské a zahradnické společnosti v Utrechtu ohodnotili křídlatku japonskou titulem rostlina roku. Podle jejich názoru šlo o nejzajímavější a nejužitečnější nově pěstovanou okrasnou bylinu.
Křídlatky se však vyznačují značnou vitalitou a schopností rychlého množení. Brzy proto opustily okrasné zahrady, osídlily rozsáhlá území, z vychvalované rostliny se stal obtížný plevel. V současné době můžeme křídlatky a jejich četné křížence najít po celé Evropě včetně České republiky. Křídlatka je vytrvalá dvoudomá rostlina s bohatě rozvětvenými, silnými a dlouhými oddenky. Lodyhy, vysoké až 3,5 m, jsou přímé, křehké a duté. Listy jsou řapíkaté, tvar listu čepele je vejčitý a na vrcholu je zúžen v úzkou špičku. Květenství je tvořeno latou, jednotlivé květy jsou bílé nebo narůžovělé a velmi malé. Plod je trojhranná nažka a měří necelé čtyři centimetry.
Křídlatka vytváří oddenkový systém s pupeny přezimujícími pod povrchem půdy. Ve středoevropských podmínkách se rozmnožuje hlavně vegetativně a výborně regeneruje i z pouhých úlomků oddenku.
Masové šíření křídlatky s sebou přináší řadu nepříjemností. Kromě zcela evidentního negativního vlivu na přirozená společenstva poškozuje křídlatka protipovodňová zařízení, narušuje chodníky či silnice a napadené plochy zaroste takovou měrou, že se stávají nepřístupné. Likvidace porostů křídlatek je jedním z aktuálních praktických témat pro zahrádkáře, chalupáře, ochranáře přírody, obce i celé regiony.

Palivo pro rodinné domky

Křídlatka má však i své zastánce. Mohla by se totiž stát důležitou, hospodářsky využitelnou surovinou. Rostliny je možno zpracovat na papír, izolační materiály, bioplyn nebo pevná paliva. Další možnost využití nabízejí listy, které obsahují antioxidačně účinné flavonoidy a antrachinony a dosud neznámou fungicidní látku působící zejména proti různým druhům padlí. Přípravek byl již úspěšně vyzkoušen na okurkách, paprikách, okrasných květinách, ovoci i zelenině. Je možné ho aplikovat také preventivně pro zvýšení přirozené odolnosti rostlin.
Nejnadějnější se zdá být zužitkování křídlatky jako paliva. Jde o rostlinu energeticky velmi výnosnou. Výhřevnost sušiny je větší než 17 MJ/kg a při podzimní sklizni lze dosáhnout výnosu 30 až 40 t/ha. Z jednoho hektaru křídlatky tak lze získat až 580 GJ, což je tolik energie, že by mělo stačit pro celoroční vytápění šesti středně velkých rodinných domků.
Křídlatku lze sklízet od podzimu až do zimy běžnou mechanizací používanou při sklizni kukuřice. V současné době roste křídlatka planě na ploše několika tisíc hektarů po celé ČR a s vysokými náklady je bez dalšího využití likvidována.
Možná by stálo za to přístup ke křídlatce změnit. Místo nákladné likvidace se pokusit porost na vhodných místech zužitkovat a upravit rostliny ke spalování. Křídlatku je možno použít jako palivo v podobě štěpky nebo jako brikety s dobrou výhřevností a nízkou hladinou emisí.
Nyní je křídlatka ještě synonymem pro obtížný plevel a je spojována s ekologickou katastrofou. Zanedlouho ji možná budeme uměle vysazovat na jinak nevyužívaných zemědělských plochách a vyrábět z ní hodnotné ekologické palivo.

Jiří Patočka

Článek byl převzat ze srpnového čísla časopisu Vesmír, které vychází příští týden. Text zkrátila redakce LN
in: www.lidovky.cz , Lidové noviny, 13. 08. 2005, JIŘÍ PATOČKAZdroje použité nebo doporučené
http://botanika.wendys.cz/cr.php
Zdeněk Pazdera

Moravskoslezský denník 16. 7. 2004

Klíč ČR [Mandák B. & Pysek P. (2002): Reynoutria, krídlatka. - In: Kubát K., Hrouda L., Chrtek J.
jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Stepánek J. (eds.) Klíč ke květeně České republiky, p. 201-202, Academia, Praha.]

http://www.ibot.cas.cz/invaze/druhy/seznam/kridlatka.html

Petr Krása: Invazní rostliny (stránky Českého rozhlasu ze dne 27.08.2003 www.cro.cz )

Václav Sladký: Křídlatka - perspektivní energetická plodina:
http://stary.biom.cz/biom/6/sladky.html

Oldřich Mužík, Jaroslav Kára: Kofermentace křídlatky pri anaerobní digesci hovězí a prasečí kejdy. Biom.cz, 16.8.2004,
http://biom.cz/index.shtml?x=194355

www.lidovky.cz
RADA R. (1998): Botanický slovník - slovník rostlinných jmen. Ekoservis
Slovník ekologie a životního prostředí, Fontána a živá planeta, 1998
www.vurv.cz/czbiom/mag/19.htm/
KUBÁT K. A KOL. (1990): Květena ČSR, Academia Praha
KOLEKTIV AUTORŮ (1996): Zahradnický slovník naučný, Praha
http://old.mendelu.cz/~agro/af/systematika/seminarky2003/kridlatka_japonska.rtf
Autoři Korčáková-Kneifelová M., Mikulka J.

Název Seriál: významné a nově se šířící plevele, Křídlatka sachalinská
Rok publikace 2006
Zdroj publikace Úroda 56(7): 52-53

Plant Production 44(10): 477-485
Sborník příspěvků "Kalorimetrický seminář 2003", Suchá Rudná, 26-30 května 2003, pp. 57-62
Sborník přednášek z konference "Technologie pro spalování biomasy", 1. Mezinárodní veletrh zemědělství, chovatelství a potravinářství, PRAGAAGRO 99, Praha-Letňany, 26. dubna 1999, pp. 11-21
Sborník vědeckých a odborných prací z konference "Hospodaření v méně příznivých oblastech" k 50. výročí založení pokusné stanice v Lukavci, 2. června 2005, Lukavec u Pacova, pp. 45-50
http://www.vurv.cz/index.php?key=publication&id=914
http://www.vurv.cz/index.php?key=publication&id=5028
http://www.vurv.cz/index.php?key=publication&id=6099
http://www.vurv.cz/index.php?key=publication&id=6562
http://www.vurv.cz/index.php?key=publication&id=2949
http://www.vurv.cz/index.php?key=publication&id=1969
http://biom.cz/index.shtml?x=94848
http://stary.biom.cz/clen/vp/seven_pol.html
http://geography.upol.cz/soubory/studium/bp/2007-geo/2007_Nemcova.pdf
http://www.vuzt.cz/doc/poradenstvi/ekonomika_plodin/energet_plodiny/kridlatka.htm?menuid=400


Dodatek
Chronologicky uspořádané taxonomického zařazení rodu: Polygonum Linne
(1735), Fallopia Adans. (1736), Reynoutria Houttuyn (1777), Polygonum sect.
Tiniaria Meissner (1826), Bilderdykia Dumort. (1827), Pleuropterus Turcz.
(1848), Polygonum sect. Pleuropterus (Turcz.) Berntham & Hooker (1880),
Polygonum sect. Reynoutria (Houtt.) Nakai (1909), Fallopia sect. Tiniaria
Hedberg (1946), Bilderdykia (Dumort) Webb (1964), Fallopia sect. Reynoutria
Shinners (1967), Reynoutria Houtt. (Holub 1971), Fallopia sect. Reynoutria
Ronse Decrane & Akeroyd (1988), Reynoutria Houtt. (Chrtek 1990), Fallopia
sect. Reynoutria Bailey & Stace (1991).

Zdroj
http://www.ibot.cas.cz/invaze/druhy/seznam/kridlatka.html

dalsi materialy k tematu kridlatka a jine invazivni rostliny (2 MB) zaslu na pozadani: e-mail

SUPER-HOME

Darius.cz - ARCHA

HOME EKOLOG

Integrovaný systém textů

MATERIALY

xxx

HERBAR

xxx

KONOPI

Konopí v medicíně

xxx

xxx

DREVO

Drevo, dreviny, drevite rostliny

TECHNOLOGIE

Technologie obrábění dřeva