ZA JEDNOTU ČESKÉ DEMOKRATICKÉ OPOZICE!
Pozvánka na druhý sněm ZVONU-POSPOLITOSTI

.
.
V pátek 8. 2. 2002 se v 16 hodin sejdeme v salónku hotelu Kozák v Brně-Žabovřeskách,

ul. Horova 30 (v sousedství radnice městského obvodu Žabovřesky).

Vážení přátelé, jakékoliv strategie, jak zabránit ekonomickému a morálnímu úpadku naší země se ukázaly být nedostatečné a budou nedostatečné i v přicházejícím období a volbách, pokud nebudeme respektovat strategii hlavní a zásadní: Sjednotit všechny své síly bez ohledu na budoucí finanční a poziční výhody, bez ohledu na méně významné body politického programu. Všechny občany i organizace, nezávislé kandidáty a členy stran středu a pravice, kterým není lhostejný osud naší země, zveme na náš Sněm! Komunisté a fašisté, zůstaňte doma!
Za organizátory Darius Nosreti

Závěry z 2. sněmu:
VÝZVA JEDNOHO HLASU

Vážení přátelé,
po konečném vyhodnocení 2. sněmu ZVONU-POSPOLITOSTI a informací o Straně za životní jistoty musím učinit toto konečné prohlášení, které je diametrálně odlišné od úvah, v kterých jsem se snažil akceptovat "demokratický" výsledek voleb, ve kterém zvítězila Strana za životní jistoty (která původně pro některé ultralevicové projevy v minulosti ani neměla být zařazena k hlasování):

Celá akce byla podle mého přesvědčení a analýzy zmanipulována nasazenými manipulátory a výsledek hlasování považuji za neplatný. Cílem manipulace byla zjevně diskreditace hnutí ZVON. Jinou možností je, že řízené vítězství levice v této zemi má zakrýt ekonomické následky vládnutí předchozích vlád a vlády současné, které se zákonitě projeví. V současné době tedy nemohu za sebe ani ZVON s určitostí tvrdit o žádné zaregistrované parlamentni ani neparlamentní straně, že je hodna toho, aby ve volbách dostala nějaké hlasy. K volbám musíme jít všichni, ještě stále však nevíme, koho budeme volit. Přinejmenším jistě alespoň víme, že nebudeme volit parlamentní strany.

Pokud někdo dá dohromady alespoň 10 milionů na volby, jsem ochoten se pokusit z pozice nezávislého aktivisty o vytvoření nové politické strany bez manipulátorů. Bez peněz se však politika, žel, dělat nedá. Jediné, co dosud manipulátory nebylo ovlivněno, byly stránky Zvonu na adrese

www.darius.cz/zvon

zde se také dozvíte o osobách, kterým věřím. Zatím jsem doporučil pro politiku pouze psychologa pana Nakonečného. Souhlasím, že také Mašíny je možné považovat za autentické aktivisty. Věřím také Evě Hlasové z Českých Budějovic a věřím, že pokud se jí podaří zaregistrovat novou stranu Reformní stranu Čech a Moravy (RCM), bude to ta správná strana pro volby. Je však třeba jí a jejím přátelům pomoci uchránit vznikající stranu před manipulátory. Je třeba, aby si z jejich stránek

http://rcm.hyperlink.cz/

KAŽDÝ z domácích adresátů stáhl podpisovou petici a do jednoho týdne nasbíral alespoň 50 podpisů.

Protože manipulace Českým národem, jeho médii, hnutími a stranami dosáhla nejvyšší představitelné meze, vyzývám každého občana k okamžité kritice všech projevů manipulace ve společnosti. Je třeba okamžitě vyhlásit širokou amnestii týkající se přečinů z nedbalosti, drobných krádeží apod. A do vězení je třeba ihned posadit zkorumpované státní úředníky, stovky osob zodpovědných za tunelování, deformace mediální scény, manipulace politických stran, zneužití soudní pravomoci a tyto obviněné je třeba vyšetřovat pod zámkem. Žádný defraudant také neopustí vězení dříve, dokud do koruny nevrátí, co ukradl! Okamžitě je třeba dát národu šanci vytvořit nová, skutečně nezávislá média a nezávislé strany a zaručit jejich rovnost ve volbách. Nelze dále ani den snášet praxi, kdy zloději z nám ukradených peněz financují propagaci svých stran a slušným lidem nedá na propagaci svých iniciativ nikdo ani korunu, a kdy lidem financujícím politiku ze své vlastní kapsy neotiskly noviny kolikrát potřebný článek ani za peníze! Strany musí mít ve volbách i mimo ně stejný prostor v médiích, a stejně tak v průběhu roku občanská sdružení. Strany musí mít stejné finance na volby!

Nedopusťme, aby rovnost stran, kterou zaručuje ústava, nebyla před volbami lépe zajištěna.

K vyhlášení krajského referenda musí stačit 10 000 hlasů. Současný zákon je podle mého soudu nemorální.

Ti, kteří nasazovali agenty do politických stran, hnutí a sdružení nebo proti čestným prodemokratickým aktivistům bez vážného konkrétního důvodu, musí být okamžitě odsouzeni pro vlastizradu k nejvyšším trestům.

Tajné služby je třeba okamžitě zrušit jako občanské společnosti nebezpečné a zneužitelné.
Všechny dokumenty komunistických tajných služeb musí být VŠEM lidem ihned zpřístupněny. Každý, kdo by chtěl jediný dokument z těchto archivů zničit, musí být souzen pro vlastizradu neboť paměť je obranou naší vlasti. Ničení dokumentý je třeba stíhat i zpětně až do roku 1989.

Je třeba, aby příští demonstrace neustaly, dokud většina lumpů nebude za mřížemi a většina lumpáren napravena.


Darius Nosreti

Kdo není ještě přihlášen do konference ZVONu, může tak učinit na této stránce v tabulce FORUM nebo na URL-adrese

http://www.darius.cz/ag_nikola/formular.htmlHOME

ZVON


BESEDA

PO SNEMU

Cíle jednání:

A) SJEDNOTIT STŘEDO-PRAVOU POLITICKOU, NEZÁVISLOU A OBČANSKO-SDRUŽENÁŘSKOUOPOZICI NA PLATFORMĚ VÝBORU ZVON-POSPOLITOST.
Jde o to rozdělit si všechny okresy, aby každý zúčastněný politický nebo nepolitický subjekt měl přidělěn jako region své volební či mimovolební působnosti určité okresy, města či městské obvody, tak abychom pokryli celou republiku. Ideální by bylo mít v jednom správním území jeden subjekt politický (pro případ reprezentace našich cílů ve volbách) a jedno občanské sdružení. Na konci této stránky je přehled okresů a obvodů, napište si své lokality, kde máte své aktivisty a pošlete nám e-mailem jako návrh. Předpokládáme, že mimo volby se bude výbor věnovat většinou ekologické problematice a budování ekologických a politických webových stránek. Vedle návrhů na přidělení okresů/obvodů ale žádáme také o písemné návrhy na řešení dalších témat a konkrétních problémů v období mezi volbami. Jako třetí úkol prosíme účastníky o zaslání popisu své odbornosti a oblastí o jejichž řešení by každý z Vás měl zájem jako potenciální politik nebo odborný poradce a pro něž má určité znalosti nebo zkušenost, příp. kvalifikaci. Protože jedním z mnoha návrhů, kým se nechat zastupovat ve volbách, byl i návrh Strany za životní jistoty, prosím Vás také o vyjádření, zda tuto stranu považujete za levicovou nebo ne. Pro nepolitickou práci mezi volbami je to lhostejné, avšak ve volbách chceme zastupovat neutrální a středo-pravou část spektra a pokud by většina konstatovala, že SZJ je stranou levicovou, nemohla by nás ve volbách zastupovat. Protože Vámi dodané podklady zpracujeme po Sněmu, a protože předpokládáme, že každý, kdo přijde, bude mít zájem nějakou formou v rámci výboru ZVON-POSPOLITOST spolupracovat, bude obsah celého jednání až na závěrečnou diskusi věnován koncentrovaně druhému cíli:

B) JAK POSTUPOVAT V BLÍŽÍCÍCH SE VOLBÁCH
Úvod:
Seznámení s dosaženou situací v rámci ZVONU-POSPOLITOSTI. Seznámení s aktuální politickou situací (5 minut]. 3 řečníci mohou dostat prostor 5 minut pokud se chtějí vyjádřit k I. bodu a dodají předem svůj přízpěvek písemně.
I. bod programu: Hlasování o následujících možnostech (které byly navrženy na minulém sněmu), zda a jak půjdeme do voleb do PSP (tyto možnosti bude možné v případě podnětů rozšířit):
a) Pomůžeme vytvořit blok nezávislých stran (Nezávislí, Nestranníci pro Moravu, Sdružení nezávislých kandidátů, Pospolitost, KAN aj.) Půjdeme dlouhodobě s tou stranou, která se dokáže spojit alespoň se dvěma subjekty (volební spojenectví verze 1, spolupráce s integrovaným subjektem)
b) Budeme ve volbách kandidovat všichni za Sdružení nezávislých kandidátů (např. Praha nebo Jihlava) nebo si takové sdružení vytvoříme (volební spojenectví, verze 2, spolupráce s individuálním subjektem, podrobné KNOW-HOW rozpracoval HLAS). Každá zúčastněná strana dostane určité okresy či městské obvody (viz Referáty)
c) Budeme kandidovat za Stranu za životní jistoty a podporovat její spojení s dalšími sociálně citlivými organizacemi (Strana zelených, CSNS aj.) a vytvoříme tak sociálně-demokratický blok konkurující na politickém spektru ČSSD (volební spojenectví, verze 2)
d) Podpoříme vytvoření nové reformně laděné strany ze subjektů již zúčastněných (např. spojeným úsilím KANu, NEZ, SNK, Pospolitosti, RCM, HLASu a Národa dětem) a navázáním dalších subjektů vytvoříme celý reformní blok (volební spojenectví vnitřní = verze 3), který bude vystupovat pod jedním z těchto názvů: NEZ, Nestranící, SNK nebo RCM
e) Budeme v konkrétních volbách kandidovat za jinou vybranou silnou stranu (volební spojenectví, verze 2).

II. bod programu: Konkretizace zvoleného postupu

III. bod programu: Návrhy, jak jít do doplňovacích a řádných komunálních voleb.

IV. bod programu: Hlasování o postupu v komunálních volbách

V. bod programu: Konkretizace postupu v komunálních volbách

VI. bod programu diskuse


Volební informace, které mi poskytla jako nezávazné telefonicky paní Červená
z volebního odd. Ministerstva vnitra tel.: 02/61421115

Nyní v dubnu budou nové (doplňovací) komunální volby, týkající se obcí, měst a městských částí, kde zastupitelstvo zkončilo

V květnu budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V listopadu budou řádné komunální volby

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o volbách, kde schválila příspěvek 100 Kč za každý hlas pro stranu, která ve volbách do PSP získá alespoň 1,5% ze všech platných hlasů. Novela dosud neprošla Senátem, takže informace nejsou definitivní. Navíc za závazné lze považovat pouze informace přímo z novely a ne od pracovníků volebního oddělení.


SPOLEČNÁ VÝCHODISKA

Protože vyvstane nutnost sjednotit se na nějakém stručném politickém programu, zkusil jsem zformulovat 10 nejdůležitějších bodů. Pokud si někdo myslí, že je možno některý bod nahradit důležitějším nebo jej lépe sformuluje, ať pošle svůj návrh. Rozšiřovat program na více bodů není pro naši potřebu účelné. D. Nosreti info@darius.cz

1) Vybudovat bezpečný a právní stát, zlepšit vymáhatelnost práva

2) Umožnit rozvoj podnikání a možností pracovní a tvůrčí seberealizace.

3) Podpořit upevnění politické a občanské morálky a prohloubení duchovního rozměru a duševních kvalit jednotlivce, prohloubit morální, kulturní, sociální a duchovní obsah naší demokracie

4) Zlepšit stav našeho zemědělství a lesnictví, zejména s ohledem na stabilitu mikroregionů a regionů, na zefektivnění produkce, zlepšení pracovních podmínek a zmenšení negativního dopadu na ŽP

5) Zaručit prostředí svobodného trhu a podnikání, avšak v mantinelech rozumné míry regulace a plánování, v mantinelech daných nároky kvalitní (adresné) sociální sítě, v mantinelech zajišťovaných odborníky z oblasti vědy a praxe

6) Zajistit lepší ochranu životního prostředí ve vztahu k potřebám člověka i přírodní rovnováhy a trvale udržitelného života

7) Zlepšit absolutně i relativně k jiným rezortům a oborům materiální podmínky pro oblast kultury, vzdělání a zdravotnictví

8) Zlepšit stav dodržování lidských práv

9) Zlepšit využití výpočetní techniky zejména ve školství, zdravotnictví, výzkumu, výrobě, řízení státu

10) Vytvořit podmínky pro rozvoj perspektivních výzkumných a výrobních odvětví a modernizaci našeho průmyslu, zejména s ohledem na konkurenceschopnost našich výrobků


Pruvodní dopis k pozvánce


Vazeni pratele!

Nejlepsi vec, jakou muzeme nyni udelat pro posileni vlivu obcanske spolecnosti je zalozit ucinnou celostatni sit obcanskych sdruzeni a stran, ktere budou zajmy teto site reprezentovat pri volbach.


Po neuspesne snaze zalozit na troskach DO stranu Demokraticka iniciativa obcanu (DIO), neuspesne snaze nalezt spolecnou rec s lidmi Praveho bloku nebo Cesta zmeny, jsme nyni s prateli napreli sily ke sjednoceni autenticke ceske demokraticke (stredo-prave) opozice a k vytvoreni obcansko-sdruzenarske a stranicke zakladny pro tuto integraci. Zatimco vybor Zvonu-Pospolitosti ma tuto roli plnit v rovine obcanskych sdruzeni, o vhodnem zastreseni naseho stranickeho koopartnera se rozhodne tento patek v Brne. Dekuji predem za jakykoliv naznak sympatii s nasi myslenkou, souhlasu ci zajmu o spolupraci. Linky na blizsi informace o nas a nasem snemu, na ktery jste jako radni clenove zvani se dozvite v nasledujicim textu

S pozdravem

Darius NosretiCeske zvony promlouvaly k nasim predkum po tisic let a promlouvaji i dnes a tvori tu malebnou tu burcujici zvukovou strechu naseho domova.

Hnuti ZVON jsme zalozili jako virtualni vlast a obcanske sdruzeni pro domaci a zahranicni Cechy, Slovaky a Cechoslovaky, abychom se aspon nekde mohli citit doma, nez se nam podari nasi skutecnou vlast zuslechtit a ucinit demokratictejsi a pratelstejsi ke svym obcanum doma i v zahranici, vsem nasim narodum a narodnostnim mensinam, i hostum, kteri prichazeji s dobrymi umysly.

Nejde o politickou stranu, ale radi bychom asistovali pri vzniku kvalitni politicke strany nebo semknuti toho lepsiho, co se na politicke scene objevuje, a tak pouzili i tento nejucinnejsi, veskrze politicky prostredek, ke zmene pomeru u nas doma. Na nasi webovské stránce se Vám budeme snazit pred volbami rici, co delat, abychom jednali spravne nebo volili alespon mensi zlo, a abychom byli jednotni. Mimo volby bude nasim hlavni cinnosti zpravodajstvi a tematem politika, sociologie a ekologie. Vice o nas se dozvite na adrese

www.darius.cz/zvon

Tato webovska stranka a nase konference ZVON na serveru www.pandora.cz by mely zustat nasim spolecnym a v zasade NEZMANIPULOVATELNYM utocistem i v dobe, kdy vsechny nase ostatni aktivity budou ohrozeny nebo vytunelovany, v dobe, kdy nas i ten posledni spolupracovnik opusti.

Radi bychom take vydavali vlastni mesicnik, ale k tomu ucelu potrebujeme bud pomoc financni nebo prostor ve stavajicim tisku, jehoz sireni bychom naoplatku mohli napomahat. Take clenske prispevky internich clenu (500 Kc/rok) budou pouzity pro potreby naseho tisku.

Prihlasit se do nasi besedy, ktera je hlavnim zdrojem aktualnich informaci muzete take na adrese

www.darius.cz/ag_nikola/formular.html

Jednou tydne (v nedeli) bude do konference preposlano jen 7 nejdulezitejsich/nejzajimavejsich prispevku. Uzivatele nebudou tedy pretezovani. Pro prihlaseni se do besedy neni nutne byt internim clenem a platit clensky prispevek. Konference je soucasne s nasimi web-strankami nasim klicovym komunikacnim prostredkem. Kdyby vsechny dohody krachly a vse bylo vytunelovano a zmanipulovano, toto nam jeste zustane, a to z jednoho prosteho duvodu, protoze tyto stranky dela jedna nezavisla osoba - ja sam.

Pro ucely Zvonu slouzi ode dnesniho dne ucet u pobocky Ceske sporitelny a.s, v Ostrave-Marianskych Horach cislo 2021627768, kod baky 0800, specificky symbol 1248890 (specificky symbol nutno uvest)

Pozvanku na chystany snem Zvonu v Brne tento patek a zavery z minuleho snemu, jako i kontakty na nase soucasne a potencialni spolupracovniky naleznete na

www.darius.cz/ag_nikola/zavery.html

Informaci o nasi duchovni sekci Kancelar Duchovni rady naleznete na

http://www.darius.cz/duchovni_rada/index.html

Informaci o mladeznicke sekci:
http://www.darius.cz/y_klub/index.html

Zive linky na nase hlavni spolupracovniky naleznete v tabulce _ strategickem portalu na nasi home_strance www.darius.cz/zvon

Sem take zaradime linky na Vase stranky, pokud budete chtitS pozdravem

Darius Nosreti, Ostrava
moderator konference a spravce webu Zvonu


Závěry, dokumenty, referáty a kontakty z prvního sněmu/veřejného zasedání ZVONU / DUCHOVNÍ RADY spojené s besedou k projektu Democracy Network


"Jediné, co potřebují zlí lidé k vitězství, je pasivita slušných lidí."

"All that is necessary for evil to succeed is for good men to do nothing."
Edmund Burkev pátek, 18.1.02, od 16.00 do 19.00 se uskutečnila akce, na které se zúčastnilo 30 osob, z nichž některé zastupovaly tyto
organizace: ZVON, Nezávislí, Nové hnutí, Reformní strana Čech a Moravy, Národ dětem, HLAS, Nové hnutí -
Pospolitost, Strana za životní jistoty, KAN aj.

Cílem úspěšného setkání s plnou účastí pozvaných subjektů bylo vytvoření komunikačního, organizačního a politického základu pro jednoceni demokratické opozice v České republice. Tento cíl byl z velké části splněn.

Dohodli jsme se na těchto závěrech.

1) Všichni přítomní a oficiální představitelé v projektu zúčastněných subjektů (stran, hnutí a sdružení - může jich časem
přibývat) budou tvořit organizační výbor pro sjednocení české demokratické opozice a rozvoj občanské společnosti a
demokracie vůbec. Výbor zastřeší společně organizace Zvon a Pospolitost-Nové hnutí. Byly dány tři návrhy názvu tohoto
výboru: ZVON, POSPOLITOST, ORGANIZAČNÍ VÝBOR. Do sněmu, který rozhodne o definitivním názvu, budeme
pracovně užívat název VÝBOR ZVONU. Tento výbor může plnit různé informační, publikační a koordinační funkce bez
ohledu na to, zda a do jako míry se nám podaří splnit hlavní cíl, tedy sjednotit zúčastněné subjekty pro potřebu
jednotlivých voleb

2) Byla určena společná internetová konference jako součást sítě pro výměnu názorů
Jde o konferenci pod názvem zvon na stránkách www.pandora.cz
(přihlašovací formulář je i na této stránce)

3) Byl určen společný internetový strategický portál, z nějž povedou linky na stránky zúčastněných nebo potenciálně
oslovitelných subjektů a na stránky důležitých informací dotýkajících se společných záměrů
Jde o portál na URL-adresewww.darius.cz/zvon

4) Do voleb půjdeme jedním z následujících způsobů
A) Pomůžeme vytvořit blok nezávislých stran (SOS, Nezávislí, Nestranníci pro Moravu, Sdružení nezávislých kandidátů, Pospolitost, KAN aj.) Půjdeme dlouhodobě s tou stranou, která se dokáže spojit alespoň se dvěma subjekty (volební spojenectví verze 1, spolupráce s integrovaným subjektem)
B) Budeme ve volbách kandidovat všichni za Sdružení nezávislých kandidátů (např. Praha nebo Jihlava) nebo si takové sdružení vytvoříme (volební spojenectví, verze 2, spolupráce s individuálním subjektem, podrobné KNOW-HOW rozpracoval HLAS). Každá zúčastněná strana dostane určité okresy či městské obvody (viz Referáty)
C) Podpoříme vytvoření nové reformně laděné strany ze subjektů již zúčastněných (např. spojeným úsilím KANu, Pospolitosti, RCM, HLASu a Národa dětem) a navázáním dalších subjektů vytvoříme celý reformní blok (volební spojenectví vnitřní = verze 3)
D) Budeme v konkrétních volbách kandidovat za jinou vybranou silnou stranu (volební spojenectví, verze 2; např ČSNS, Strana zelených aj.).

Poznámka 1: Po podrobném prostudování musím hodnotit KNOW-HOW HLASu a přiložený referát J. Popelky jako důležité a kvalitní návrhy, které se promítnou do jakéhokoliv řešení. Vynikající jsou také programy HLASu a RCM, jako i navrh na změny Ústavy od pana Katzera (Národ dětem)
Poznámka 2: Lze také vytvářet scénáře zahrnující více řešení např.
Do parlamentních voleb půjdeme se společenstvím různých nezávislých, ale dlouhodobě si budeme budovat vlastní
reformní blok.
nebo
V různých volbách budeme kandidovat vždy za jednu (stejnou nebo různé) strany, ale dlouhodobě si vytvoříme vlastní
Reformní stranu/blok (varianta E-D), resp. splyneme s určitou stranou

5) Do 14 dnů bude svolán sněm, na kterém bude definivně rozhodnuta naše strategie

6) Strategické spojenectví zachováme bez ohledu na naše pozdější účinkování v politických stranách, pokud by se naše
stránická volba lišila

7) Začneme vydávat společný bulletin nebo přílohu existujícího časopisu nebo bulletinu. Nerozhodne-li sněm jinak,
budeme publikovat formou přílohy časopisu Jistota.

8) Každý člen Rady zašle min. 500 Kč na vydávání časopisu, studenti 250 Kč. Každá strana nebo sdružení dá ještě
dalších 500 Kč, pokud součet zaslaných částek členů nebude větší nebo roven 1 500 Kč. (Příspěvek na časopis -
variabilní symbol 111.) Podle stejného klíče budou vybírány peníze-příspěvky na činnost RADY ZVONU (variabilní
symbol 222). Sněm může výšku příspěvků změnit

Veškeré peníze zasílejte na účet Pospolitosti číslo: 7213280274 u Komerční banky.

9) Pověřujeme Pospolitost, aby do 14 dnů svolali SNĚM RADY ZVONU - POSPOLITOSTI do Brna (odpovídá Ohnutek).

10) Neprodleně budou zpřístupněny vzájemné kontakty a závěry z Prahy (odpovídá Nosreti)

Poznámka 3: Prosím o zaslání všech diskusních přízpěvků z Prahy, chystaných referátů do Brna a dalších materiálů a názorů, týkajících se společného postupu v rámci výboru ZVONU-POSPOLITOSTI poštou nebo elektronickou poštou (první kontakt v pořadí) nebo do naší internetové konference (formulář pro přihlášení je i na této stránce).


Kontakty členů Rady Zvonu (chybějící oznamte):

Darius Nosreti, Tvorkovských 11, 709 00 Ostrava, www.darius.cz/zvon , info@darius.cz , tel.: 069/6634284
Petr Souček, 0205/727 459, Petr.Soucek@seznam.cz
Přemysl Janýr, Vídeň, Rakousko, 0043 1 2595 475, janyr@compuserve.com
Milan Nakonečný, 0361 258 585, nakonecny@seznam.cz
Václav Jirák, 0723 415 499 vaclav_jirak@quick.cz
David Kučera, 0605 531 063, david_kucera@email.cz
Alan Zborník, 0723 544 982
David Basala, 0606 340 547
Zdeněk Šubrt, 0606 918 783
Radek Beneš, 0724 23 66 99, mr.cadillac@bozz.cz
Jan Kotek, 0607 831 819
Robert Vašíček, 0608 979 525, HLAS, hlas2002@seznam.cz
http://www.sweb.cz/HLAS21
Václav Dlouhý, 02 402 4284
Zdeněk Jemelík, 0606 410 226
Danuše Kosová, Pardubice, 040 664 5527, platina@seznam.cz
Stanislav Musil, 0606 632 958, pospolitost@pospolitost.cz
http://www.pospolitost.cz/ Nové hnutí - Pospolitost
Dr. J. Máša 0732 802 144, cyrilm@volny.cz
Theo Formánek, 0602 219 007, formanekt@tbn.cz
Jiří Ohnutek (Nové hnutí, Pospolitost, Rosnička) Šmejkalova 86, 616 00 Brno,
tel.: 05/41213933, 0602 940 269, 0602 940 289
Slávek Popelka (Pospolitost), 0619 522 451, kl. 159
adresa: J. Popelka, Mostiště 103, 594 01 Velké Meziříčí, telefon: 0737 / 386 939
Ing. M. Vápenka, Kozí 7, 110 00, Praha (Pospolitost), mvapenka@volny.cz
B. Blábolilová, Valouškova 10, 625 00, Brno (Pospolitost)
Eduard Katzer (Národ dětem), Parléřova 9, Praha, 02 33353363, katzer.eduard@worldonline.cz
Tom Rys , tom.rys@eudoramail.com
Ivan Turnovec, Turnov, hnutí ROVNOST, ivan.turnovec@centrum.cz
Kateřina Šparlingová, Letohrad, Ostrava, spa@email.cz

Další využitelné kontakty:

MUDr. Chromec, Přerov, MDS, Masarykova demokratická strana
Ing. Venzhoefer, Litoměřice, MDS (predseda)
Sid Blaha - přednáší na Karlově Univerzitě v Praze
Jozef Wagner - je předsedou Občanské koalice - Politického klubu , wagner@razdva.cz
Batelka, batelka@yahoo.com

Jaromír Vanžura, Plzeň, tel.0603/55 16 98, mira.vanzura@post.cz
Šaman Michal, proximach@iol.cz, 0602444273, Plzeň
Dana Raunerová, výtvarnice, Klatovská 91, 320 13 Plzeň, tel. starý.: 019/ 272 012, 019/7423508
Karel Kortán, (Majál), Hřímalého ul. nezávislý kulturní aktivista, 019/278029
Karel Opatrný, nefrolog, 724 2565, Plzeň
Jiří Holenda, Doc., někdejší rektor ZČU, 019 726 5527, Plzeň
František Radkovský, plzeňský biskup 724 0913
Václav Hošek, učitel jógy, 019 287654, Macháčkova 38, Plzeň
Blanka Josephová-Luňáková, autorka a herečka, Plzeň
Eva Klausnerová, publicistka, 285 295, Plzeň
Luboš Hruška, bývalý polit. vězeň 275063 7240956, meditační zahrada,
U vlečky 11, 301 34 Plzeň
pan Joukl, www.joukl.cz, z.joukl@iol.cz

Pardubice
Petr Dyntar, (zástupce studentu) Gorkeho 2069, 53 002 Pardubice, email: dynty@post.cz
tel: 040/633 0792
Jiri Mucha, Bachackova 1667, Pardubice, 040/33481, jirmuch@post. cz
Radim Ždímal, 040/6411156 Pardubice, radim.zdimal@gplus.cz
Ladislav Dlouhý, Polabiny, Gagarinova 378, 530 12 Pardubice
Řehák Rostislav, J. Zajíce 959, 530 12 Pardubice, tel.: 040 626 0442, 0602 861 932
Vladimir Hutla, Hradčanská 111, 530 06 Pardubice, tel.: 040/6303 789 (práce), 040/6303863, 0601/225 238, jiná adresa Na Klínku 751, 530 06 Pardubice firma Harmonie, E -mail: harmonie@pce.czcom.cz, harmoniesro@volny.cz
Zdeněk Rysek, Pardubice, K Višňovce 2437, tel.:040/339 66
Veverka David, Pardubice, 040/373 64
Václavík Josef, Češkova 17 20, 530 02 Pardubice, tel.: 0602870917
Josef Karlík, J. Palacha 515, Pardubice, tel.: 0602/870 917
Zájemci o stranu z Pardubic: PhDr. Danuše Kosová, Družby 339, 530 09 Pardubice, 040/455 27, 0604/434562
Mašát Ivo, Na Vavřinci 361, 274 01, Slaný , 0314/526081, E-mail: csnskladno@ms.ipnet.cz
je členem České strany národně sociální, místopředseda KR Středočeského kraje, předseda a okresní manažer OkO Kladno, předseda MO Slaný
0603/434 630, ICQUIN: 33735396, Práce: Krajský obchodní soud v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2, Tel a fax: 02/2417 2963
Klatovy okr. Klatovy
Urbancová Dana, Občanský kongres, nám. Závodu míru 1888, Pardubice
Jahoda Miroslav, OK, Lázně Bohdaneč 126 (asi u Pardubic)
Jahodová Alena, OK, Brožíkova 429, Pardubice
Hošek Josef, OK, Erne Košťála 1015, Pardubice
Tluka Jaroslav, OK, Závodu Míru 1884, Pardubice
Ing. Josef Krivaňský, Doubravice 70, Pardubice
Jaromír Čermák, Závodu míru 1835, Pardubice
Mgr. Chalupová Jarmila, Benešovo nám. 2454, Pardubice
Ing. Jaroslav Slavík, Závodu Míru 1835, Pardubice
Vladimír Zeman Spořilská (Spojilská) 1029, Pardubice
Ladislav Dlouhý, Gagarinova 378 Pardubice
Jiří Nepivoda, Jilemnického 2212, Pardubice
František Fenyk, Dentzerova 10 (20) Pardubice

Zdeněk Rysek, K višňovce 2437, Pardubice, tel.: 040/33966
Brabcová Elena, Bubeníkova 1047, 6612264, Pardubice
Hrabina Adam, Závodu míru 1858, Pardubice
Fritscher Lud., V Lukách 833 538 03 Heřmanův Městec
Miroslav Štěpánek, Winterova 325 Pardubice 3 530 03
Miroslav Šlechta, Závodu Míru 1857, Pardubice
Jedlička Ivan a Jedličková Jolana, Lázně Bohdaneč - Norka 222
Dyntar Petr Gorkého 2069, Pardubice
Schreiber Pavel, Slepotice 17, 530 02 Pardubice
Jiří Mucha, Bacháčkova 1667, Pardubice
Vlastimil Novák, Dobruška 860, 518 01
Harvánek, Havlíčkova 80, Pardubice
Tomáš Dvořák, Tř. míru 93, Pardubice
Jaroslav Vohradník, Závodu míru 1858, Pardubice

Milan Bednář, Bukovina nad Labem, okr. Pardubice, 040/93123
Dohnal Jiří, Masarykova 9, Polička, 572 01
Cach (DU)
Bohdan Dvořák (byl v ODS a v KANu)
Josef Karlík, J. Palacha 515, Pardubice, tel.: 0603/501 607
Leo Vychodil Hradec Kralove
O.S. ARCHA,Kartouzská 4,150 00 Praha 5
Tel./fax: 02 - 57 32 39 07, IťO: 67982701
Bankovní spojení: InvestiŹní a poštovní banka, a.s., poboŹka Arbesovo nám. 257/7
Praha 5, Źíslo úŹtu: 129821379/5100 http://www.os-archa.cz
E-mail: osarcha@praha.czcom.cz
KLUB ANGAZOVANYCH NESTRANNIKU - KAN
KONFEDERACE POLITICKYCH VEZNU

Agora
Nezávislé kulturní a společenské jihočeské občanské sdružení.
http://mujweb.cz/www/Agora_klub

------------------------------------------------------------------------

Dalibor Pech, Plzeň, zakládá novou komunální stranu, dalibor.pech@volny.cz

------------------------------------------------------------------------
Svobodné noviny, Přetlucká 31, 100 00 Praha 10, tel.: 02/6280820
MZAHORA@vol.cz
------------------------------------------------------------------------
fragmenty@mybox.cz www.fragmenty.cz
------------------------------------------------------------------------
Hnutí za prosperitu Brna
624 00 Brno, Jundrovská 33
------------------------------------------------------------------------
Hnutí za sociální spravedlnost

------------------------------------------------------------------------
Humanistická aliance, 128 00 Praha 2, Na Slupi 5, IČO: 65990391
www.novyhumanismus.cz , aliance@novyhumanismus.cz
Jan Bednar, mistopredseda janb@volny.cz , Dana Feminova predseda
------------------------------------------------------------------------
Nezávislí (Olomouc, Plzeň, Liberec, Brno) http://www.volny.cz/nez/ http://www.nezavisli-kandidati.cz/
Jiří Horák, Drobného 14, Brno, 05/43 25 50 83, 0603 525 002

nez.brno@volny.cz
------------------------------------------------------------------------
Sdružení nezávislých kandidátů, http://www.snk.cz/ Kancelář SNK
Husova 7, 586 01 Jihlava, Telefon: 066/7308907
E-mail: kancelar@snk.cz
------------------------------------------------------------------------
35. Zlínské hnutí nezávislých
760 01 Zlín, Benešovo nábř. 3686, IČO: 68684011
------------------------------------------------------------------------
1. Sdružení nezávislých kandidátů Tábor
390 01 Tábor, Žižkovo nám. 3
------------------------------------------------------------------------
Sdružení nezávislých kandidátů
150 00 Praha 5, Plzeňská 84
IČO: 70869553
------------------------------------------------------------------------
Pražané Praze
Praha - kont. adresa: Hotel SANDRA-TERK, Praha 11, Nad Opatovem 2140
IČO: 60449047
------------------------------------------------------------------------
Občanská společenská aktivita - (R)
IČO: 00499650
------------------------------------------------------------------------
Nestraníci pro Moravu
602 00 Brno - střed, Starobrněnská 20
IČO: 70907277
------------------------------------------------------------------------
Nezávislé sdružení občanů Blanska
678 01 Blansko, Svitavská 8
IČO: 65764561
------------------------------------------------------------------------
Nezávislé sdružení sportovců města Mostu
434 00 Most, U stadionu 2
IČO: 68975201
------------------------------------------------------------------------
NEZÁVISLÍ
Praha - kontaktní adresa: 602 00 Brno, Vlhká 25
IČO: 60458399
------------------------------------------------------------------------
Nové hnutí
155 00 Praha 5, Běhounkova 2344
------------------------------------------------------------------------
Hradecký demokratický klub
------------------------------------------------------------------------
Sdružení pro Pardubice
------------------------------------------------------------------------
Klub svobodných demokratů Rokycany
------------------------------------------------------------------------
Liberální klub Strašice
------------------------------------------------------------------------
Klub Prostějov 21
------------------------------------------------------------------------
občanské sdružení Nesehnutí z Brna, s těmi by se dalo spolupracovat
kdyby upustili od spolupráce s levicovými extrémisty (ČSAF)
------------------------------------------------------------------------
Strana za životní jistoty, http://www.szj.cz/ , Ústředí: Sudoměřská 32,
130 00 Praha 3, Tel: 02/6975389, Fax: 02/6975389, e-mail: szj@volny.cz
Měsíčník Jistoty http://sweb.cz/jistoty/ a.a@atlas.cz
------------------------------------------------------------------------
Sekretariát Strany pro otevřenou společnost, info@stranaos.cz
Riegrova 5, 772 00 Olomouc, telefon: +420 68 / 522 5851
------------------------------------------------------------------------
Mašát Ivo, Na Vavřinci 361, 274 01, Slaný , 0314/526081, E-mail: csnskladno@ms.ipnet.cz, 0603/434 630, ICQUIN: 33735396, Práce: Krajský obchodní soud v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2, Tel a fax: 02/2417 2963
------------------------------------------------------------------------
Nezávislí Brno, nez.brno@volny.cz
------------------------------------------------------------------------
Martin Vadas, FAMU, Praha, hnutí na podporu bratří Mašínů martin.vadas@volny.cz
------------------------------------------------------------------------
Milo Komínek, svedomi@applet.cz
------------------------------------------------------------------------
Pavel Holba (KAN), PavelH@imip.mepnet.cz
------------------------------------------------------------------------
Jiřina Šiklová, 02 232 7106
------------------------------------------------------------------------
Emauzy@iol.cz
------------------------------------------------------------------------
CAO - Celostátní aktiv občanů

------------------------------------------------------------------------
Eva Hlasová, SDRUZENI JIHOCESKE MATKY
Ceska 13, 370 01 Ceske Budejovice
Tel.:
0606 274 179, 0042/038/27091, tel.,fax:0042/038/7312650
Cesky Krumlov: 0042/0337/5105
e-mail:
evahlasova@raz-dva.cz
e-mail: jihoceske.matky@ecn.cz
e-mail: dana.kuchtova@ecn.cz

Reformní strana Cech a Moravy,
http://rcm.hyperlink.cz/
------------------------------------------------------------------------
kontakt na Stranu Nadeje
kancelar@strana-nadeje.cz
www.strana-nadeje.cz

------------------------------------------------------------------------
konference studentske sekce Impulsu99

stimpuls@pandora.cz

------------------------------------------------------------------------
http://cestazmeny.net/cz_index.html
http://cestazmeny.net/
------------------------------------------------------------------------
John Bok,
spoleksalamoun@volny.cz
------------------------------------------------------------------------
Strana demokratického socialismu, www.sds.cz . neubert@sds.cz

------------------------------------------------------------------------FORUM

PRIHLASTE SE DO KONFERENCE ZVONU (VEPSAT E-MAIL)

BESEDA A

ARCHIV BESEDY 2001

HZPD a DHZPD

DALSI DOPORUC. BESEDY

BESEDA B

ARCHIV BESEDY 2002


REFERÁTY:
Jak mohou menší uskupení uspět ve volbách...
/pracovní verze č.00

Je naším společným zájmem aby došlo k rozhýbání ustrnulé politické scény a k obměně vedení tohoto státu. Vzhledem k tomu, že parlamentní strany disponují prostředky nesrovnatelně většími než my, máme jen malou šanci uspět jednotlivě.
Proto navrhuji:
–přizvat k jednání u kulatého stolu /na úrovni předsedů či místopředsedů/ ty mimoparlamentní strany u nichž je alespoň minimální shoda v záměrech, cílech a programu
–každý z těchto subjektů by dostal jeden volební obvod, na který by mohl koncentrovat své síly a prostředky, sám by si obsadil kandidátní listinu a rozhodoval o způsobu vedení volební kampaně
–zvolil by se společný název, který by neměl být totožný s označením žádného ze zůčastněných subjektů; výhodnější by bylo prezentovat se jako hnutí, ne jako politická strana
–každé hnutí či strana by složilo částku 50 000.- Kč na zaplacení kaucí a na náklady prezentace společného uskupení; náklady na volební kampaň v přiděleném kraji by si každý ze subjektů hradil sám
–během předvolební kampaně by každý z účastníků vystupoval pod společným názvem /na vydávaných materiálech by společný název byl /nadřazen/ výraznější a na druhém místě méně výrazné označení daného subjektu, např. YYYYY – Sdružení nezávislých, YYYYY – Strana za životní jistoty atd./
–společenství YYYYY by bylo společenství sobě rovných, do vedení by každý delegoval jednoho svého zástupce
–každý ze subjektů by zůstal nezávislý a případně by mohl kandidovat ještě samostatně v celostátním měřítku
–bylo by vhodné, aby členové jednotlivých hnutí kandidujících za YYYYY pozastavili své členství v mateřské organizaci a figurovali na kandidátce jako nezávislí /bez politické příslušnosti/. Každý z kandidátů by měl složit slib, že nebude nadřazovat zájmy své a zájmy své strany či hnutí nad zájmy naší země a jejich obyvatel
V případě zisku více jak 3% hlasů by se všem zůčastněným vrátilo vložených 50 000.- Kč a poměrná částka dle počtu získaných hlasů
Volební kampaň společného hnutí by měla být založena na několika požadavcích se kterými se ztotožňuje většina veřejnosti, např. přímá volba prezidenta, vstup nových, nezkorumpovaných a nesobeckých lidí do politiky, omezení vlivu politických stran, větší zastoupení žen při rozhodování o věcech veřejných...

Slávek POPELKA
/pol. vězeň z let 1988 – 89/
mluvčí POSPOLITOSTI

adresa: J. Popelka, Mostiště 103, 594 01 Velké Meziříčí
telefon: 0619 / 522 451 kl. 159, 0737 / 386 939


Vázený pane Nosreti,

svěřuji Vám reflexe ze schůzky 18.1. Můzete je případně předat dále.

Vidím situaci takto:
1.Lidé jsou zklamaní chováním vsech parlamentních stran (snad pouze voliči KSČM jsou spokojeni) a ohlízejí se po změně. Tím je dáno, ze přisel vhodný čas na pokus o proniknutí dalsí strany do sněmovny.
2.Musíme se připravit na to, ze establishment vyuzije jakékoli právní kličky, aby uplatnění nové strany znemoznil (mimo to, ze musíme počítat s akcemi zpravodajského charakteru, směřujícími k rozbití hnutí zevnitř). Musíme proto důsledně vystupovat vsichni pod hlavičkou jednoho jediného právního subjektu. Kdybychom např. uplatnili model p.Popelky, mohli by nás prohlásit za koalici a nasadit nedosazitelnou latku.Musí to být navenek formulováno tak, ze strana XY jde do voleb a nabídla na svých kandidátkách a ve stínové vládě místa členům dalsích stran, které o to projevily zájem; kandidáti pozastaví své členství v mateřských stranách
3.Doporučuji, aby tento subjekt pouzíval jednoslovný úderný název (skoda, ze Zvon není registrovaný)
4.Nositelem jednoty nemůze být SZJ - je zafixovaná jako strana důchodců a kryptokomunistů; není čas na to, přesvědčovat voliče, ze je to jinak. Samozřejmě je třeba jim nabídnout takové zastoupení na kandidátkách, aby byli spokojeni.
5. Zbývá strasně málo času na přípravu.Dalsí schůzky, které budou končit bez viditelných organizačních výstupů, si uz nemůzeme dovolit. Navrhuji svolat do 4-6 týdnů kongres mimoparlamentní demokratické opozice, na něm ustavit společný volební stáb a dát se do díla: začít budovat organizační sít,sestavit kandidátky,ustavit stínovou vládu, vyhlásit volební program, sehnat peníze. Samozřejmě nelze registrovat novou stranu.
6.Peníze by se mozná daly sehnat, ale nikdo nám je nedá na takovou "činnost", kterou jsme předvedli 18.1. Soubězně musíme postupovat tak, abychom jich potřebovali co nejméně (agitace můze jít podobně,jak ji dělá Cibulka).
7. Program musí být velice jednoduchý, o několika málo bodech (do 10), zdůrazňující to, čím se odlisíme od ostatních: princip přímé odpovědnosti zástupců lidu voličům (přímá volba a odvolatelnost v průběhu volebního období, zatlačení stran do role "mozkových trustů" a informačních servisů, zákaz organizovaného hlasování po klubech, vrácení občanství a volebního práva zahraničním Čechům s důsledky pro restituci majetků při zachování práva na soubězné zahraniční občanství, zrusení 5% hranice pro vstup do sněmovny, přerusení právní kontinuity s komunistickým rezimem, dokončení očisty aparátů od nomenklaturních kádrů,podpora vstupu do EU atd.)

Srdečně zdraví

Zdeněk Jemelík


Poznámka 4: Prosíme každého člena RADY ZVONU, aby mi zaslal 10 typů na sponzory do volebVase prispevky zaslane na adresu info@darius.cz budou zverejneny na této stránce nebo na stránce BESEDY B

Informace z přípravy a pozvánky pražské akce 18. 1. 2002 naleznete v POZVANCE PRAHAPřehled finančních příspěvků časopis/rada:

D. Kosová 500/200
D. Nosreti 00/500
J. Ohnutek 1000/00


Z DOKUMENTŮ PARTICIPUJÍCÍCH STRAN A HNUTÍ:

Vážení občané!

Politici v naší zemi neplní své sliby, přijímají nedomyšlené zákony, požívají nezasloužených privilegií. Místo péče o prospěch země se starají hlavně o sebe, o větší vliv na své strany, o své znovuzvolení. My, jejich voliči, jsme jim dobří jen pro odevzdávání hlasu, pak na nás s klidným svědomím na další čtyři roky zapomenou.

Smysl pro humor pomohl našemu národu už mnohokrát překonat těžké situace, možná by se osvědčil i tentokrát. Oplaťme politikům to, že tak dlouhou dobu ignorovali veřejné mínění, že si z nás dělali legraci. Nevolme žádnou z parlamentních stran, dejme svůj hlas novým lidem, neparlamentním stranám a hnutím. Náš národ si zaslouží mnohem lepší představitele než jaké denně vídáme na televizních obrazovkách.

(Z petice hnutí Pospolitost účastnícího se projektu spojení demokratické opozice ZVON)


Přípravný výbor Hnutí Lidové Akce a Svobody v čele s Robertem Vašíčkem zamýšlí ještě před registrací politického hnutí seznámit voliče s volebním programem. HLAS tak plní slib, že již před registrací
zveřejní své cíle a zveřejňuje na svých webových stránkách podrobnou verzi svého programu.

Základní myšlenkou centristického hnutí je sloužit občanům. Vzletná myšlenka by ovšem zůstala prázdná bez konkrétních návrhů.

Jsme názorovou platformou, která sjednotí naši vlast, aby občané měli společný veřejný zájem. Veřejný zájem je takový, který vychází z dohody lidu, nikoliv jen z vůle zástupců lidu. Náš program není pravicově nebo levicově vyhraněn, našim programem jsou zájmy řadového občana.
Prázdná slova nespasí zájmy běžných občanů, proto vyzýváme občany k politické angažovanosti a ke kandidatuře do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR . Váhavost stranou, jde o Českou Republiku!

Politické strany se naučily nudit své voliče frázemi o sociálním
blahobytu, svobodném trhu a demokracii. My neslibujeme, navrhujeme
konkrétní řešení a v případě volebního úspěchu okamžitě přejdeme k
jejich realizaci.
(Z materiálů hnutí HLAS účastnícího se projektu spojení demokratické opozice ZVON)


„V politice nerozhodují hesla, ale lidé"

KAN si předsevzal:

1. probouzet zájem obyvatel ČR o zodpovědnou účast na veřejném politickém životě obcí, regionů a republiky

2. zajistit organizační základnu pro občany, kteří se chtějí politicky angažovat ve veřejném životě v zájmu rozvoje otevřené občanské společnosti, demokratických principů veřejné správy, spravedlivého právního řádu a pluralitní politické kultury

3. zajišťovat výběr, výchovu a přípravu osobností vhodných pro kandidaturu do zastupitelstev obcí (a regionů) a do Parlamentu České republiky, i do jiných volených či jmenovaných funkcí ve veřejné správě

4. zajišťovat podporu vybraným kandidátům ve volebních kampaních

5. členům zvoleným za KAN do zastupitelstev obcí (a regionů) a do Parlamentu ČR zajišťovat odborné a informační zázemí pro kvalitní výkon jejich funkcí

6. spolupracovat s demokratickými politickými stranami či hnutími a nevládními organizacemi doma i v zahraničí

(Z materiálu hnutí KAN účastnícího se projektu spojení demokratické opozice ZVON )


Vážení občané,
jste bezradní při volbě na politické scéně? Jste rozmrzelí neprůhledností a nízkou úrovní naší politiky? Jste unavení svévolí a pýchou našich politiků? Pak jim vlastní pasivitou neustupujte!

Reformní strana Čech a Moravy, strana občanů ČR a krajanů žijících v zahraničí, chce svou činností reformovat hodnoty, které jsou klíčové pro vznik svobodného státu, a které jsou podstatné pro naše začlenění mezi vyspělé demokratické státy celého světa. V souladu s tím usiluje o tyto změny ve společnosti :

1. O nápravu stávajících zákonů a justice, které jsou nejdůležitější hybnou pákou celého společenského systému.

2. O skutečnou ochranu životního prostředí, nejméně v duchu zásad prosazovaných v EU, nikoliv jen formou dnes běžných proklamativních frází.

3. O zastavení likvidace a hlavně vývozu našich nerostných zásob.

4. O prosazení středního podnikatelského sektoru, se zaměřením na oblast živnostenskou a oblast české řemeslné výroby.

5. O rozvoj duchovního bohatství naší země. Konkrétně vzdělanosti a kultury.

6. O morální kodex politika, který bude vystupovat v zájmu společnosti, nikoliv v zájmu svém.

7. O vzájemný dialog, jehož smyslem je vytvoření otevřené společnosti, kdy voliči mohou aktivně ovlivňovat zvolené zástupce a vést je tak k osobní zodpovědnosti.

Strana zastává názor, že jen dobrý, morální a uvážlivý hospodář může obohatit dnešní společnost. Zato mu společnost musí poskytovat ochranu a zázemí. Jen tehdy vznikají hodnoty a může dojít k rozvoji kulturnosti národa. Ta se projevuje ochranou hodnot, mezi něž patří úcta k člověku, úcta k přírodě, úcta ke kulturnímu dědictví... Oproti dnes uznávaným hodnotám, které nejsou nejradostnější – úplatkářství, netolerantnost, nečestné jednání, tvorba zákonů pro vyvolené, kdy nelze postihnout v naší zemi například velké zpronevěry... Proto je hlavním úkolem této strany vytvořit prostor pro nové občany - politiky, kteří budou v duchu stanov a programu na tomto velikém díle pracovat. Proto strana nemůže být otevřena lidem, kteří již působili jako politici velkých stran v Parlamentu ČR.
(Z programových cílů Reformní strany Čech, připravované strany účastnící se projektu spojení demokratické opozice ZVON)Deset let od zániku Občanského fóra

Dovoluji si navázat na článek předsedy Poslanecké sněmovny P ČR profesora Václava Klause z Mladé fronty Dnes se soboty 21.4.2001, oslavující 10 let vzniku ODS.Dovoluji si to ze dvou důvodů – byl jsem také malou součástí zahájení změn v létech 1989 až 1992 a nelíbil se mi nikdy a nelíbí se mi ani dnes, vláda „vyvolených" politických stran nad lidmi a za druhé – vznik ODS znamenal zánik jiné formy správy věcí veřejných.

Málokdo si dnes uvědomuje, že vznik silných politických stran roztržením Občanského fóra znamenal ukončení zajímavého experimentu – mnohostranného, vědomého a konsenzuálního systému správy věcí veřejných lidmi různých názorů ve velké samosprávné skupině. Nemyslím si, že bylo dobré, ještě před ukončením zkráceného volebního období správy státu širokospektrálním Občanským fórem, vrátit se k silným politickým stranám. Občanům tehdejšího Československa jakýsi typ „nepolitické politiky, uchvátil a líbil se jim. Výsledky voleb v roce 1990 jak na parlamentní, tak na komunální úrovni to potvrdil. Na mnoha nárožích ještě pršelo na plakáty s volebními hesly typu: „Strany jsou pro straníky – Občanské fórum je pro všechny!", „Pojďte s námi do Evropy!" nebo „Nejsme jako Oni!" a lidé byli tlačeni do pozice stejné jako před listopadem 1989. Chceš-li něčeho dosáhnout, vstup do Strany. Vláda odborníků, která vyhrála u voličů v létě 1990 pomalu brala za své a v plné nahotě se objevilo „stranické obsazování vládních křesel" ve vládní krizi v roce 1997 a 98.

Byl jsem účastníkem „rozdělovacích" sněmů OF v roce 1991 a velmi těžko se mi vysvětlovalo v novinách a v obcích, proč se obsah těchto hesel tak rychle ztrácí ještě před ukončením volebního období. Utkvěl mi v paměti citát jednoho z účastníků sněmu v Praze, který na mikrofony prohlásil: „Tak už se rozhodněte, chcete tady stranu nebo demokracii!" Bylo to úsměvné a přitom strašné. Pro mne, jako poslance za OF, bylo rok po ukončení „vlády jedné Strany" strašné slyšet na okresním sněmu OF slova: „Pane poslanče, vaší morální povinností je vstoupit do nové Strany !!!"

Byl jsem poslancem ČNR a vím, že reformy zahájené v tomto prvním období po pádu „Strany" posunul tehdejší Československo nejen do Evropy, ale k opravdové změně lidského myšlení. Tvrdím se vší odpovědností, že právě neexistence Strany byla největším hybným impulzem těchto změn. Současný systém jakéhosi pseudosoupeření „kamenných" politických stran nás od Evropy podle mého názoru spíše vzdaluje. Ukazují na to stále rozdílnější názory na různé oblasti společnosti, ekonomiky a ekologického myšlení mezi námi a evropskými zeměmi. Svět v roce 1992 upozornil na nutnost ekologického chování vlád na summitu v Rio de Janeiru a v ČR prohlašovali zástupci politických stran, že „ekologie je třešničkou na dortu, na který si musíme vydělat". Svět nastoupil cestu k trvale udržitelnému rozvoji a ekologickému chování a v ČR se ekologičtí aktivisté ocitli na seznamu tajnými službami sledovaných aktivit.

Nejde však jen o ekologii. Jde o další občanské aktivity, o kulturu, o sport, o památky o volný čas lidí, tedy o aktivity, které Strany prostě dělat nemohou, pokud se nechtějí chovat jako bývalá KSČ a zavést zpětně Národní frontu. Slyšel jsem na zasedání obecního zastupitelstva neskutečnou větu: „Já jsem pravicový politik a kultura mě nezajímá!" Až tam může dojít politika strany, která vznikla před deseti léty z hnutí, ve kterém se prostě takovýto názor nikdo neodvážil vypustit z úst, aby nevypadal jako barbar. Získal–li stranickou legitimaci, byl na své myšlení dokonce pyšný, zvláště byl-li za tuto Stranu radním. Stejně tak je neskutečné zavádění „trhu s byty" na každém městě rozprodáváním paneláků po bytech lidem, kteří je kupují proto, aby „se jim nezvyšovalo nájemné". Pravicově zaměřené radnice jim však neříkají, že si za svých 100 000,- kupují nebo draží dluh dalších 250 000,- Kč. Když jsem se jednoho pravicového komunálního politika zeptal, proč to lidem neřekne po pravdě, s klidem mi odpověděl, že by přece nikdo takový byt nekoupil. V Občanském fóru prostě takovéto jednání také nebylo možné, protože se tam vedla otevřená debata o tom, jak věci řešit a ne o tom, jak zvítězit ve volbách.

Ano, uznávám, že druhá velká část Občanského fóra – Občanské hnutí - již neexistuje, i když se přeměnilo později ve stranu. Možná právě proto, že se v jakousi stranu přeměnilo. Mnoho politiků z něho odešlo do „kamenných" politických stran, protože chtěli „být u moci" a Občanskému hnutí nikdy nešlo o moc. Mnoho lidí jej opustilo, když se stalo politickou stranou se slovy – já prostě v žádné straně být nechci. Vím, že po většině z nich, by politické strany sáhly hned.

Nelze ODS upřít, že není vidět, že nedělá politiku, a nelze jí ani vyčítat, že by měla zlé úmysly. Prostě sdružuje lidi jednoho způsobu myšlení a pomáhá jim k funkcím, k prosazování jejich názorů k jejich růstu. Totéž dělají i ostatní „kamenné" politické strany. Jenže výsledkem již nikdy nebude takový posun myšlení, ekonomiky a událostí, jaký zde byl, když tyto strany nebyly. Byla zde jedna, kterou mělo rádo jen velmi málo lidí a proto jí naschvál udělali to, že si utáhli opasky. Bohužel na krátkou dobu. Na dobu, než se narodily jiné politické strany a začaly se chovat „jako Oni".


Ing. František Nerad
místopředseda Strany pro otevřenou společnost,
bývalý poslanec ČNR za OF
boris.vst@volny.cz info@stranaos.cz
(SOS se zatím nepřipojila k iniciativě ZVON)


Vážení přátelé!

1. Hlavní zásadou politiky hnutí NEZ je prosazování realistické politiky na základě demokratických principů, občanské rovnoprávnosti a vzájemné tolerance.
2. Smyslem činnosti hnutí je umožnit i politicky neorganizovaným občanům aktivní účast na správě obcí a státu.
3. Hnutí usiluje o co nejlepší řešení správy společnosti a politickou a občanskou bezúhonnost osob vykonávajících funkce ve státních orgánech a institucích České republiky.

Novelu zákona o volbách do Parlamentu považuje Republiková rada NEZ za pohrdání Ústavním soudem občany i voliči a proto uložila předsedovi hnutí, aby prověřil možnost podání žaloby k Ústavnímu soudu.
(Z programových cílů NEZ a zasedání RR NEZ, hnutí účastnícího se projektu spojení demokratické opozice ZVON)Demokratická iniciativa občanů DIO je politická strana, která vzniká proto, aby měl občan možnost angažovat se ve straně, která vzniká na morálním politickém základě, není manipulována a může tedy vrátit občanům jejich politickou svobodu charakterizovanou zejména možností svobodné volby z kandidátů svobodných stran. Pouze prostřednictvím politické svobody může být zajištěna celková svoboda občanská včetně svobody projevu a tvůrčího sebevyjádření, jen tak mohou být odstraněny překážky na cestě svobody mysli a ducha a umožněno jejich široké rozvinutí a uplatnění v lidské společnosti.

Svým programem chceme navázat na duchovní tradice českého státu,
které se vytvářely v evropském kontextu, na politické ideje, které stály u zrodu Masarykovy Československé republiky. Chceme vytvářet podmínky, aby se naše duchovní kultura a kulturní tradice - včetně tradice našich regionů, národů a národnostních menšin - dále rozvíjely, aby byl kladen důraz na vzdělání všech stupňů, aby byla lépe ohodnocena činnost a poslání učitelů, vědců, umělců, lékařů a zdravotníků a abychom se v evropském i světovém měřítku stali krystalizačním jádrem světové duchovní a kulturní společností 21. století v nejširším smyslu.

Chceme, aby ideály spravedlnosti, svobody a lidských práv u nás nezůstaly přes všechny formální demokratické vymoženosti jen na papíře.

To však nemůžeme uskutečnit bez dobrých zákonů, rychle a morálně
uspokojivě pracující spravedlnosti, ani bez kvalitního systému vzdělání,
efektivního výzkumu a vědy, bez produktivního průmyslu, ani bez poctivých podnikatelů,
kteří by místo boje o holé přežití měli dostat více finančního prostoru pro
své rozvojové programy a účast na kulturním a politickém životě své vlasti a
svého regionu.

Naše politika je politikou účasti občanů na správě státu a obce -
prosazujeme princip účelné decentralizace - o všem má být rozhodováno na
nejnižší možné úrovni, aby se občan mohl vyjádřit k věcem, jejichž následky
se ho dotknou a spolurozhodovat o nich.

Současně chce naše strana vést občany k vnitřnímu závazku občanské
slušnosti, jako prevence korupce, politického intrikářství, klanové politiky
a nezdravého politického klimatu vůbec, jako i k většímu zájmu o věci
veřejné, slovem k angažovanosti, aby svým morálním přístupem vytvořili
potřebný zdroj dobrého fungovaní stran i byrokracie. Pouze konkrétní občané
tvoří konkrétní strany a jejich každodenní politiku, konkrétní úřady a jejich stránky - bez odmítavého postoje jednotlivých občanů k různým prohřeškům veřejných činitelů nezačnou úřady pracovat lépe, stávající strany se neobrodí a politické zdraví těch nových nebude mít dlouhé trvání.

Mnohé problémy současného světa získaly globální charakter, je třeba, aby tomu odpovídal i růst pocitu globální odpovědnosti každého občana.

Chceme, aby v naší straně panoval otevřený duch k bezpartijním osobnostem a občanským sdružením nadacím a veřejně prospěšným společnostem, chceme, abychom také vždy zůstali otevřeni k novým zájemcům o členství a všem konstruktivním podnětům zvenčí. Strana by měla sloužit nejen členům, ale i jako servisní organizace pro nezávislé kandidáty a umožnit jim angažovat se bez různých omezení. Strana musí být připravena otevřít se širokému dialogu s pravicově demokratickými stranami v rámci formulace a plnění konkrétních volebních cílů i s dalšími prodemokratickými subjekty občanské společnosti. Chceme ustrojit stranu tak, aby nemohlo docházet k tak velkému vzdálení se zájmům občanů -voličů, jak jsme tomu mnohdy svědky dnes u předních partajních politiků, kteří opakovaně prokázali, že nejsou ochotni ani schopni komunikovat s občanskou společností a nedokáží ani rozpoznat,
kdy své zemi přestali prospívat. Ve svých stanovách chceme zakotvit novou stranickou odpovědnost a morálku, nové metody řízení a kádrové práce, nové metody na zachování ideové a personální integrity strany.

Jsme běžní občané České republiky, kteří jsou dnes, 10 let po listopadových změnách a pouhý rok před koncem tisíciletí, přesvědčeni, že si Česká republika zaslouží důstojnější politickou scénu a pro toto přesvědčení jsou ochotni i něco udělat a něco obětovat.

Vyšli jsme ze spontánního občanského hnutí Děkujeme, odejděte!, ale pochopili jsme, že potřebné politické a společenské změny můžeme nejlépe podpořit jako členové nové politické strany a její účasti v demokratických volbách. Proto jsme založili stranu "Demokratická iniciativa občanů" (DIO), proto se hlásíme k práci a proto jsme připraveni nést spoluzodpovědnost za nápravu poměrů v naší zemi. Chceme legitimními prostředky zvýšit jistoty své budoucnosti, o niž se dnes obává většina našich občanů. Naše nová strana nevznikla jako standardní produkt standardní demokracie, ale jako důsledek téměř zoufalé snahy vybřednout z politického a občanského marasmu a obrodit politické strany, stejně jako morálku a vlastenectví národů ČR. To však neznamená, že bychom si nechtěli ve svém programu stanovit ty nejvyšší myslitelné cíle a alespoň se nepokusili posunout hranici poznání společenských zákonů i možností jejich uplatnění v praxi.
Neslibujeme blahobyt, protože cestu k němu si lidstvo jako celek na dlouhé generace a pro velkou většinu obyvatel Země odřízlo a my jsme dnes a v budoucnu budeme stále více účastni globálních událostí. Neslibujeme blahobyt, protože vývoj naší země způsobil degradaci důležitých zdrojů společenského, tedy i ekonomického růstu. Slibujeme, že učiníme vše, aby naše činy byly v souladu s našimi slovy a aby se tento program nestal nikdy cárem papíru, který neberou vážně ani členové vlastní strany. Slibujeme, že svým voličům nebudeme lhát tím, že bychom svá slova nemysleli vážně a okrádat je svou benevolencí ke špatnostem a nepravostem, které kolem vidíme nebo o nichž se teprve dovíme. Neslibujeme materiální blahobyt také proto, že víme, že není a nemůže být hlavním cílem a smyslem lidské existence, nechce-li se člověk či lidstvo vzdát naděje na naplnění hlubších hodnot a tužeb a na trvale udržitelný život.
Nechceme ve svých slibech triumfovat. Už jsme četli mnoho opravdu dobrých a přitažlivých volebních programů. Na psaní programů mají všechny strany dobré odborníky. My chceme být lepší v realizaci svého programu, ale zejména v odpovědném přístupu k němu.

Kritizujeme-li současný stav naší společnosti, víme již dnes, že hovoříme řečí nejen příslušníků české inteligence, ale i mnoha malých a středních podnikatelů a představitelů různých sociálních, zájmových a profesních skupin, které se dožadují změny poměrů v naší zemi.

Chtěli bychom i nadále hovořit řečí zástupů, které se v 18 českých městech shromáždily na podporu výzvy bývalých studentských vůdců a rádi budeme spolupracovat s každým demokraticky smýšlejícím občanem nebo demokratickou organizací, jež se k této výzvě, jejím slovům a obrodnému duchu přihlásí.
Naše východisko je konstruktivní - přestože prvním krokem byl výraz nespokojenosti se současným stavem - výzva a následné hnutí směřující k nápravě nedostatků, a teprve druhým krokem politický program, na kterém pracujeme a který klade váhu spíše na pozitiva, kterých je třeba dosáhnout.

To, co nás na polistopadové společnosti nejvíce zklamalo je existence politiků a stran, jež přestávají naslouchat svým voličům a reprezentovat je, jejich povýšenost, ale také neprůhlednost a nezřídka i intrikářství v jejich politickém životě.

To však neznamená, že bychom chtěli zpochybňovat základy naší
společnosti - tržní hospodářství, politický pluralismus, orientace naší země do evropských struktur, to jsou základy nezpochybnitelné, i když sami o sobě, bez tvůrčího ducha a vhodně realizace nikoho a nic nespasí.
I jako politická strana chceme v okolním životě podporovat uplatnění myšlenky nepolitické politiky, tedy aby se problémy řešily fundovaně a - pokud možno - v rámci té oblasti a té úrovně, v kterých vznikly, což souvisí také s naším požadavkem účelně a morálně i politicky opodstatněné decentralizace našeho státu. Tím se však nezříkáme politické strategie a odpovědnosti za politické důsledky svých kroků.

DIO je stranou, která vyznává základní hodnoty pravicové politiky.

Myšlence nepolitické politiky schopné formulovat postoje a cíle
ozdravné občanské revolty podle nás však nejlépe odpovídá liberální politika strany širokého středu s tolerancí ke zdravým stranám pravice a levice, jejímž cílem je při utváření společnosti a státu naplnění demokratického rámce hodnotným obsahem, tedy politika usměrňovaná principy humanitní, duchovní, sociálně citlivé, neokorporativní demokracie a meritokracie, tedy principy občanské společnosti, politika, opírající se ve svých tvůrčích aktech v procesu rozhodování o vzdělance, odborníky a tvůrčí inteligenci - demokracie, které je z principu cizí nadvláda technokracie, úzkoprsých odborníků a hrubého politického pragmatismu, porušování lidských práv a potlačování společenské iniciativy občana.

Myšlence nepolitické politiky odpovídá reprezentace zájmu všech
regionů, měst a obcí, budování strany na meziregionálním partnerství a
solidaritě, na základě silného regionálního svazku, který bude dostatečně
odolný proti negativním vlivům pragocentrismu, ideologickému tlaku zahraničního kapitálu a různých centrálních nátlakových skupin a mafií, jejichž zájmy jsou nadřazeny zájmům lidu.

Cílem strany je vytvářet a prosazovat liberální středo-pravý politický program zaměřený na rozvoj občanské společnosti, v jejímž řízení, při řešení konkrétních problémů jsou uplatněny principy komplexního přístupu, globálního pohledu a dlouhodobé perspektivy včetně požadavku trvale udržitelného života. Je to strana z principu konceptuální, která se bude při svém působení na společnost na systémovém základě snažit vyvarovat rizik jednostranného či úzkého pohledu a nekontrolovaného vývoje společnosti a - v mezích svého vlivu - i globálního antropoekokomplexu. Je to strana, která se chce opírat o vědu integrovanou na základě lidských a globálních potřeb, tedy ne o vědu odcizenou svému lidskému poslání, vědu odlidštěnou a zaslepenou.

V souvislosti s tím - tam, kde bude třeba - budeme prosazovat odborníky se schopností komplexního interdisciplinárního pohledu. K tomu, aby strana uvnitř i ve svých výstupech odpovídala potřebám nového, integrativního poznání, jako i zákonům a obecným nárokům na obsahovou i formální správnost svých rozhodnutí a výstupu, si systémově vytvoří a ve stanovách zakotví potřebné nástroje.

Pokud bychom chtěli chápat pojmy pravice a levice velmi úzce, museli
bychom v rámci tohoto pohledu připustit, že tzv. třetí cesta neexistuje a že
jsme pravicovou stranou, i když stojící jen mírně napravo od středu. Zatím však
k takovému úzkému sebevymezování a jeho deklaraci nemáme důvod.
Cílem mateřského hnuti bylo zejména rozbití zhoubné smlouvy mezi ODS
a ČSSD, výměna politicky zestárlých politiků (což nemusí vždy znamenat politiky starší generace)
a apel na slušnost a občanskou iniciativu řadových občanů. Na této cestě chceme pokračovat i jako
politická strana - i to jsou naše cíle.

Svým programem chceme navázat na duchovní tradice českého státu,
které se vytvářely v evropském kontextu, na politické ideje, které stály u
zrodu Masarykovy Československé republiky. Chceme vytvářet podmínky, aby se
naše duchovní kultura a kulturní tradice - včetně tradice našich regionů,
národů a národnostních menšin - dále rozvíjely, aby byl kladen důraz na
vzdělání všech stupňů, aby byla lépe ohodnocena činnost a poslání učitelů,
vědců, umělců, lékařů a zdravotníků a abychom se v evropském i světovém
měřítku stali krystalizačním jádrem světové duchovní a kulturní společností
21. století v nejširším smyslu.

Chceme, aby ideály spravedlnosti, svobody a lidských práv u nás nezůstaly přes všechny formální demokratické vymoženosti jen na papíře.

To však nemůžeme uskutečnit bez dobrých zákonů, rychle a morálně
uspokojivě pracující spravedlnosti, ani bez kvalitního systému vzdělání,
efektivního výzkumu a vědy, bez produktivního průmyslu, ani bez poctivých podnikatelů,
kteří by místo boje o holé přežití měli dostat více finančního prostoru pro
své rozvojové programy a účast na kulturním a politickém životě své vlasti a
svého regionu.

Naše politika je politikou účasti občanů na správě státu a obce -
prosazujeme princip účelné decentralizace - o všem má být rozhodováno na
nejnižší možné úrovni, aby se občan mohl vyjádřit k věcem, jejichž následky
se ho dotknou a spolurozhodovat o nich.

Současně chce naše strana vést občany k vnitřnímu závazku občanské
slušnosti, jako prevenci korupce, politického intrikářství, klanové politiky
a nezdravého politického klimatu vůbec, jako i k většímu zájmu o věci
veřejné, slovem k angažovanosti, aby svým morálním přístupem vytvořili
ten nejdůležitější zdroj dobrého fungovaní stran i byrokracie. Pouze konkrétní občané
tvoří konkrétní strany a jejich každodenní politiku, konkrétní úřady a jejich stránky - bez odmítavého postoje jednotlivých občanů k různým prohřeškům veřejných činitelů nezačnou úřady pracovat lépe, stávající strany se neobrodí a politické zdraví těch nových nebude mít dlouhé trvání.

Mnohé problémy současného světa získaly globální charakter, je třeba, aby tomu odpovídal i růst pocitu globální odpovědnosti každého občana.

Chceme, aby v naší straně panoval otevřený duch k bezpartijním osobnostem a občanským sdružením nadacím a veřejně prospěšným společnostem, chceme, abychom také vždy zůstali otevřeni k novým zájemcům o členství a všem konstruktivním podnětům zvenčí. Strana by měla sloužit nejen členům, ale i jako servisní organizace pro nezávislé kandidáty a umožnit jim angažovat se bez různých omezení. Strana musí být připravena otevřít se širokému dialogu s pravicově demokratickými stranami v rámci formulace a plnění konkrétních volebních cílů i s dalšími prodemokratickými subjekty občanské společnosti. Chceme ustrojit stranu tak, aby nemohlo docházet k tak velkému vzdálení se zájmům občanů -voličů, jak jsme tomu mnohdy svědky dnes u předních partajních politiků, kteří opakovaně prokázali, že nejsou ochotni ani schopni komunikovat s občanskou společností a nedokáží ani rozpoznat,
kdy své zemi přestali prospívat. Ve svých stanovách chceme zakotvit novou
stranickou odpovědnost a morálku, nové metody řízení a kádrové práce, nové
metody na zachování ideové a personální integrity strany.

Darius Nosreti, 1. 1. 2000
(Z prohlášení a programu Demokratické iniciativy občanů-DIO, hnutí odčleněného z Děkujeme,odejděte! a dávajícího základ k vytvoření hnutí ZVON. Dnes DIO neexistuje, ale z jeho tezí můžete čerpat inspraci a i OPISOVAT!)
Celý program viz program DIO„Demokracie musí osvědčit sociální účinnost. Ale liberální chápání demokracie bylo omezené. Podle něho neměl demokratický stát při zajišťování práce a jistoty pro své občany zasahovat do tržního hospodářství. Nyní stojíme znova před stejnou problematikou. Probíhá rozsáhlý proces přesídlování obyvatelstva a koncentrace kapitálu a lidí. Námezdně pracující přicházejí o zaměstnání. Naše životní prostředí je ohroženo stále větším ničením. To jsou palčivé problémy ve všedním životě a snadno vyvolávají pocit nejisté budoucnosti. Jestliže je demokracie nezvládne, hrozí nebezpečí anarchie nebo že nedemokratické síly uchopí moc. Jde o to, oživit a obnovit demokracii v základech."

Olaf Palme www.reflex.cz

Mam dojem, že v České republice dochází v současnosti za podpory východních agentů a starých zpravodajských struktur k velkému vzedmutí přihlouplého a manipulovaného levicového hnutí. Manipulovaná pravice proti tomu nedokáže postavit jedinou autentickou stranu. Díky sociálním problémům vadí lidem zřejmě manipulovaná levice mnohem méně než manipulovaná pravice. Levicový puč je poslední šancí zkompromitovaných postbolševických struktur, které tvoří současný establishment, jak si uchovat moc a uchránit se před kriminálem. Za stranami levice a pravice stojí dnes titíž, jen jim levicová vláda umožní lépe se ukrývat před zákonem a lépe pronásledovat své odpůrce. Možnosti deformace a zneužívání formálně-demokratického rámce již byly touto amorální smečkou vyčerpány.

Darius Nosreti www.darius.cz/zvon


SEZNAM OKRESU a prazskych obci
Uvedene strany dosud nedaly zavazny souhlas ke spolupraci ani nedaly uplny seznam obci a okresu, ve kterych maji ci chteji mit zastoupeni. Zacnete nezavisle jednat se uvedenymi subjekty ve svem meste. Kontakt naleznete na strankach MV nebo Zvonu.
MESTO PRAHA
Mala Strana, Holešovice, Hradčany (Sdruzeni pro Malou Stranu, SNK, SZJ,
CZ, Demokraticka Liga, lide z LDS, MDS)
Josefov, Nove Mesto, Stare Mesto (Humanisticka aliance, KAN, SZJ,
Agrarni strana, CZ, CP)
Vinohrady (SNK. Nezavisli, SZJ, Asociace radikalu za SEE)
Malesice, Strasnice, Vrsovice, Zizkov (Svobodne noviny) (SNK)
Praha 11 (Prazane Praze)
Michle, Zabehlice
Hostivar, Sterboholy
Hrdlorezy
Dolni Mecholupy, Horni Mecholupy, Petrovice
Dubec
Benice, Kolovraty, Lipany, Nedvezi
Hajek, Kralovice, Kreslice, Pitkovice, Uhrineves
Nusle, Vysehrad
Krc, Nusle, Podoli, Hodkovicky
Smichov (SNK)
Chodov, Kunratice (NDS)
Branik, Kamyk, Lhotka, Libus,
Cholupice, Komorany, Tocna, Modrany
Haje, Hostivar, Seberov, Ujezd u Pruhonic (NDS)
Lipenec
Radotin
Holyne, Lochkov, Slivenec, Barrandov
Reporyje, Sobin, Stodulky, Trebonice, Zadni Kopanina, Zlicin, Nebusice
Zbraslav
Hlubocepy, Chuchle, Lahovice
Bubenec, Dejvice, Sedlec, Smichov, Vokovice
Liboc, Ruzyne
Brevnov, Stresovice, Veleslavin
Repy
Bohnice, Cimice, Troja
Karlin
Malesice, Prosek, Strizkov, Vysocany
Bechovice
Dolni Pocernice
Horni Pocernice
Klanovice
Satalice
Kolodeje
Ujezd n. Lesy
Vinor
Cakovice, Miskovice, Treboradice
Kbely
Cerny Most, Hloubetin, Hostavice, Kyje
Letnany


KRAJ STREDOCESKY
Mlada Boleslav
Nymburk
Kolin (SNK)
Kutna Hora
Benesov (ZVON)
Pribram
Beroun
Rokycany
Rakovnik
Kladno
Melnik

KRAJ BUDEJOVICKY
Ceske Budejovice (RCM, KAN)
Jindrichuv Hradec
Prachatice
Strakonice
Pribram
Tabor (Sdruzeni nez. kandidatu Tabor, RCM)
Cesky Krumlov (SNK)

KRAJ PLZENSKY
Klatovy
Domazlice
Tachov
Plzen (NEZ, ZVON, SNK, Akce za zruseni Senatu, Unie pro Evropu, Prava volba pro Plzen)
Plzen Sever (Plasy)
Plzen Jih (Blovice)

KRAJ KARLOVARSKY
Cheb
Sokolov (ZVON)
Karlovy Vary

KRAJ USTECKY
Decin
Teplice
Usti n. Labem (NEZ)
Most (Nezávislé sdružení sportovců města Mostu)
Chomutov
Louny
Litomerice

KRAJ LIBERECKY
Liberec (NEZ, ZVON, Strana svobodnych severu, Strana obc. porozumeni)
Jablonec
Ceska Lipa
Semily

KRAJ KRALOVEHRADECKY
Kradec Kralove (Volba pro Mesto)
Jicin
Trutnov
Nachod
Rychnov n. K.

KRAJ PARDUBICKY
Pardubice (ZVON)
Usti n. O.
(Vysoke Myto)
Svitavy
Chrudim

KRAJ JIHLAVSKY (SNK Jihlava)
Jihlava
Pelhrimov
(Humpolec) (ZVON)
Havl. Brod (SNK)
Zdar n. Sazavou
Trebic

KRAJ BRNENSKY
Hodonin
Breclav
Znojmo
Brno (Nestraníci pro Moravu, Hnutí za prosperitu Brna, Nove Hnuti,
Pospolitost, Aktiv nezavislych obcanu, Moravska Demokraticka strana, Zivnostenska strana)
Blansko (Nezávislé sdružení občanů Blanska)
(Boskovice)
Vyskov

KRAJ OLOMOUCKY
Olomouc (NEZ, lide z byv. Ceske volby, MDS)
Prerov (MDS)
Prostejov
Sumperk
Jesenik

KRAJ OSTRAVSKY
Ostrava:
Moravska Ostrava a Privoz (Aliance nez. obcanu)
Marianske Hory - (ZVON)
Poruba
Dubina, Belsky Les
Hrabuvka
Vyskovice, Zabreh
Kuncice, Kuncicky (Alternativa 2000)
Karvina (Havirov)
Frydek-Mistek (Trinec - SNK, Cesky Tesin, Vratimov - ZVON)
Novy Jicin
Opava (SNK, ZVON)
Bruntal

KRAJ ZLINSKY
Uh. Hradiste
Zlin (Zlinske hnuti nez., SNK)
Kromeriz
VsetinNEZARAZENE NEBO STARSI ADRESY

Zofín 24918134 Jan Nekola a trhlík ze strany SDS-Politicky klub

>Institute of Microbiology, Division of Immunology and Gnotobiology
>Academy of Sciences of the Czech Republic, 54922 NOVY HRADEK, Czech Republic
Klub angažovaných nestranníků, Štefánikova 21, Praha 5 - Smíchov, 02/543445, Pavel Holba, 02/24485001

členové:
Jaroslav Šemberk, Sr., Jaroměř u Náchoda, Na Karlově 742, 0441/812 940 , je ochoten nám jakkoliv pomoci *
Ant. Rozkopal, Ostrava (zastupuje jistou stranu) 069/6136871
občanská sdružení: ARCHA, Kartouzská 4, Praha 5
Konfederace politických vězňů
Občanský klub
DEU
SDS-PK Trhlík, 21 506 221, 0603 460 373
Pratele Zeme a Hnuti Duha 05 42212847, 42210438, 45214431
Jihoceske matky, jihoceskematky@ecn.cz, 038 27091
ekoporadna ROSA Krajinska 18 Ceske Budejovice, tel.: 038/320 30, rosa@ecn.cz
EkoWatt Praha, Bubenska 6, Praha 7, 02/667102 47, ekowatt@ekowatt.cz
Zeleny Kruh Praha (informace o ekol. org.), 0224919101 zk@ecn.cz

ADRESY ŘADOVÝCH SIGNATÁŘŮ: (vesměs studenti VŠ - oslovíme je též)
Václav Novák, Šeříková 1057/8 Most
Sekanina Radim, Kubánská 1548/1 708 00 Ostrava-Poruba
Filip Staněk, Střítež u Českého Těšína 140
Pavel Langer, Seifertova 18, Přerov
Jana Červánková, Nové Homole 145, České Budějovice
Fr. Janáč, Zahradní 805, Val. Klobouky
Jan Hudec, Mozartova 25, Olomouc
Dagmar Nováková, Šeříková 1057/8 Most
Adéla Bínová, Čelakovského 520/889 Most
Tomáš Vávra, Malíka 729/1013 Most
Vladimíra Emingerová, SNP 2651/20 Most
Andrea Matoušková (Luatoučková?), Vtelno 96, M ost
Fr. Hána, Budovatelů 2366, Most
Tomáš Čenkovič, Komořanská 828, Most
Martin Seidl, Čelakovského 519, Most
David Dolažal, Karlovice 333, Bruntál
Michael Klesnil, Durďákova 12, Brno
Renata Hareková, Hornická 12, Český Těšín
Anna Filipová a Jan Filip, Generála Píky 10, Ostrava 1, 702 00
Zdeněk Hrdlička, Ahepjukova 29, 702 00 Ostrava
Ing. Jan Pavlíček, Přívozská 9, Ostrava 1, 702 00
Ctirad Janečka, P. Křičky 25 Ostrava 1, 702 00
Batrla G. Píky 2, Ostrava 1 702 00
Sylvie Mrázková, Mariánské nám 6, Jablunkov
Helena Kobietuszová, Dolní Lomná č. 1
Halina Szidlaczková, Č. Těšín, Ostravská 74
Irena Gomolová Jablunkov 192
Marcela Szotlarská Návsí 652
Kazimír Mrožek, Mariánské nám. 6, Jablunkov
Alexandra Macura Vendryně 895
Renata Stuszovská Milíkov 290 xxxxx
Marie Ostřížková, Hovorany 85, 696 12
Michael Strýček, Svatobořice - Mistřín 443, 696 04
Tomáš Trávníček, Dubňany, Palackého 1146, 696 03
Petra Pavková Za Humny 251, Veselí nad Moravou
Jan Duroň a Františka Duroňová, Hornická 1005 Dubňany 696 03
Lenka Stejskalová, Vítězství 23, Dubňany 696 03
Rozina Budišová, Vítězství 23, Dubňany 696 03
Lukáš Svozil, Seifertova 7, Hodonín x
Radek Tydlačka, Huslenky 48, okr. Vsetín
Zbyněk Hrnčíř, Lesní 5, 695 03 Hodonín
Daniela Linhartová a ing. Ivo Linhart , V cihelně 873, Luhačovice
Leoš Kranz, Družstevní 486, Luhačovice
Alena Linhartová, Lužné 889 Luhačovice
Adresy bývalých členů strany Sdrana demokratického středu-Politický klub:
Čich Vlastimil Ing., ul. 5. května 1353, Rožnov p. Radhoštěm 756 61, 0651/651935
Ingr Aleš Tečovice 340 Zlín, 763 02, 067/ 760 1366, 760 1314, 067/7601246
Halás Jan, JUDr. Husovo nám. 223, Kroměříž, 767 01, 0634/22039, 0634/26535
Janík Květoslav, Havlíčkova 2787, Kroměříž, 767 01,0634/26575,25744,25227
Vybíral Ant., Postoupky 183 Kroměříž, 767 01, 0634/362093, 21104, 25390
Petráš Fr., RNDr. Kaštanová 1, Olomouc, 772 00, k sous. 068/523 1407
Kvapil Jiří, PhDr. Evaldova 9, Šumperk, 787 01, 0649/215026 (Ostatní viz samostatný list)

Příznivci - osobnosti:
Jan Keller, Nerudova 195 738 01 Frýdek-Místek, 0658/343 13
Přehled stran z posledních komunálních voleb:

Číslo Zkratka Název strany
1. KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československa strana lidová
2. NEZ Nezávislí
3. CAO Celostátní aktiv občanů

4. DEU Demokratická unie
5. ODS Občanská demokratická strana
6. OK Občanská koalice - Politický klub
7. ČSSD Česká strana sociálně demokratická
8. MODS Moravská demokratická strana 05-42215276
9. KSČM Komunistická strana Čech a Moravy
10. SPR-RSČ Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa
11. US Unie svobody
12. DŽJ Důchodci za životní jistoty
13. ČSNS Česká strana národně sociální www.csns.cz
14. SDČR Sdružení důchodců ČR
15. A2000 Alternativa 2000
16. PB Pravý blok
17. ODA Občanská demokratická aliance
18. SZ Strana zelených
zpracoval sumarizační útvar

I. Politické strany


1. Agrární strana
110 00 Praha 1, Klimentská 14
2. Aliance nezávislých občanů
702 00 Ostrava, ul. 28. října 121
3. Alternativa 2000
Ostrava-Kunčičky, Střádalů 26
4. Asociace Radikálů za Spojené státy evropské - (P)
110 00 Praha 1, Krakovská 9
5. Česká a moravská agrární strana
170 00 Praha 7, Kostelní 44
6. Česká národní strana - (P)
101 00 Praha 10, Kodaňská 38
7. Česká pravice
150 00 Praha 5, Pod Děvínem č. 34
8. Česká strana národně sociální (v ostravě Antoním Rozsypal)
111 49 Praha 1, nám. Republiky 7
9. Česká strana sociálně demokratická
110 00 Praha 1, Hybernská 7
10. Česká volba
Olomouc (v likvidaci)
11. Českomoravská strana lidová - (R)

12. Českomoravská unie středu
Brno (v likvidaci)
13. Československá strana Humanistické Internacionály (R)
14. Československá strana integrace - (R)
15. Československá strana socialistická
750 00 Přerov, Palackého 1
16. Demokratická liga
110 00 Praha 1, V Jámě 12
17. Demokratická regionální strana
460 01 Liberec, Revoluční 123/17
18. Demokratická strana Československa - (P)
150 00 Praha 5, Vodní 9/528
19. Demokratická unie
190 14 Praha 9, U trativodu 358
20. Demokatická unie zdraví a sportu - (R)
21. Komunistická strana Čech a Moravy
110 00 Praha 1, třída Politických vězňů 9
22. Konzervativní strana
170 00 Praha 7, U průhonu 6
23. Křesťanská a demokratická strana Romů - (R)
24. Křesťanská a demokratická unie -Československá strana lidová
120 00 Praha 2, Karlovo nám. 5
25. Liberálně demokratická strana
Praha (v likvidaci)
26. Masarykova demokratická strana
111 21 Praha 1, P.O.BOX 509
27. Moravská demokratická strana
602 00 Brno, Joštova 4
28. Moravská národní strana
Brno (v likvidaci)
29. Národní prosperita
Praha 1, U půjčovny 2
30. Národně demokratická strana
149 00 Praha 4 - Chodov, Chalupkova 1371/2
31. Národně sociální strana - Československá strana národně socialistická
Praha (v likvidaci)
32. Nezávislá iniciativa (NEI)
110 00 Praha 1, Na Florenci 19
33. Občanská demokratická aliance
110 00 Praha 1, Rytířská 10
34. Občanská demokratická strana
118 00 Praha 1, Sněmovní 3
35. Občanská koalice - Politický klub
120 00 Praha 2, Náměstí míru 9
36. Permanentní opozicí za demokracii - (R)
37. Podnikatelsko-živnostenská strana - (R)
38. Politická strana žen a matek Československa - (R)
39. Pravá volba pro Plzeň
320 17 Plzeň, Boettingerova 14
40. Pravý blok
120 00 Praha 2, Záhřebská 13
41. Republikáni
170 00 Praha 7, Kamenická 3
42. Republikánská strana
600 00 Brno, Scheinnerova 27
43. Republikánská unie
110 00 Praha 1, Široká 14
44. Romská občanská iniciativa ČR
120 00 Praha 2, Čelakovského sady 12
45. Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
155 00 Praha 5, Dominova 2463
46. Strana československých komunistů
180 00 Praha 8, Štíbrova 1126
47. Strana demokratické levice
Praha (v likvidaci)
48. Strana demokratického socialismu
140 00 Praha 4, Jeremenkova 88
49. Strana drobných podnikatelů
160 00 Praha 6, Bubenečská 43
50. Strana evropského domu - (R)
51. Strana konzervativní smlouvy
120 00 Praha 2, Římská 26
52. Strana moravského venkova
787 01 Šumperk, Rooseveltova 16
53. Strana občanů romské národnosti Severočeského kraje - (P)
412 01 Litoměřice, Jarošova 17
54. Strana obrany kultury - (R)
55. Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR
120 00 Praha 2 Mikovcova 10
56. Strana pro otevřenou společnost
772 00 Olomouc, Riegrova 5
57. Strana Přírodního Zákona
102 00 Praha 10, U Hostivařského nádraží 12
58. Strana svobodných demokratů
147 00 Praha 4, Večerní 296
59. Strana venkova
106 00 Praha 10, Práčská 1881
60. Strana za životní jistoty
130 00 Praha 3, Sudoměřská 32
61. Strana zdravotně postižených, důchodců a sociálně slabých občanů
199 00 Praha 9, Tupolevova 465
62. Strana zelených
100 00 Praha 10, Murmanská 13
63. Unie měst a venkova - (R)
140 00 Praha 4, Olbrachtova 1048
64. Unie svobody
120 00 Praha 2, Legerova 72
65. Volba pro město
500 00 Hradec Králové, Orlická 163
66. Vlastenecká republikánská strana
709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 9
67. Živnostenská strana
602 00 Brno, Jaselská 11

II. Politická hnutí

1. Asociace sociálních demokratů - (R)
120 00 Praha 2, Šumavská 30
2. Celostátní aktiv občanů
160 00 Praha 6, Milady Horákové 123
3. Coexistentia -Soužití
737 01 Český Těšín, Hrabinská č.19
4. Českomoravské hnutí občanské nespokojenosti
602 00 Brno, Moravské nám. 2
5. Demokraté 92
252 28 Černošice I, Karlštejnská 1145
6. Hnutí angažovaných Romů
370 00 České Budějovice, Pražská tř. 1
7. Hnutí 90
102 00 Praha 10, Azalková 29
8. Hnutí československého porozumění - (R)
9. Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst
407 47 Varnsdorf, Poštovní 1408
10. Hnutí pro Havířov
736 01 Havířov - Šumbark, Tenisový klub, ul. Opletalova
11. Hnutí proti kriminalitě
750 00 Přerov, Trávník 28
12. Hnutí samosprávné Moravy a Slezska - Moravské národní sjednocení
600 00 Brno, Solničná 8
13. Hnutí za prosperitu Brna
624 00 Brno, Jundrovská 33
14. Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko - (P)
600 00 Brno, Františkánská 1
15. Hnutí za sociální spravedlnost - (P) 140 00 Praha, Na dolinách 1
16. Hnutí zemědělců
Praha (v likvidaci)
17. Humanistická aliance
128 00 Praha 2, Na Slupi 5
18. Iniciativa pražských občanů
110 00 Praha 1, Malostranské nám. 21
19. Klub angažovaných nestraníků
150 00 Praha 5, Štefánikova 17
20. Koruna Česká , monarchistické hnutí Čech, Moravy a Slezska
110 01 Praha 1, BOX č. 104
21. Levá alternativa - hnutí za demokratický a samosprávný socialismus - (P)
150 00 Praha 5, Kroupova 6
22. Liberecká unie pro sport a zdraví
460 01 Liberec, Jablonecká 17
23. Nezávislé sdružení občanů Blanska
678 01 Blansko, Svitavská 8
24. Nezávislé sdružení sportovců města Mostu
434 00 Most, U stadionu 2
25. Nezávislí
110 00 Praha 1, Mezibranská 11
26. Občanská liga FORUM
180 00 Praha 8, Hrušovanské nám. 1
27. Občanská společenská aktivita - (R)
28. Organizace nezávislých Rumunů - (R)
29. Pražané Praze
Praha 11, Nad Opatovem 2140
30. 1. Sdružení nezávislých kandidátů Tábor
390 01 Tábor, Žižkovo nám. 3
31. Romský národní kongres - (P)
130 00 Praha 3, Husinecká 77
32. Sdružení důchodců České republiky
Praha 10, Mrštíkova 1
33. Sdružení nezávislých kandidátů města České Budějovice
370 21 České Budějovice, PO BOX č. 28
34. Východoevropské národnostní politické hnutí v ČR
356 01 Sokolov, Hornická 1415
35. Zlínské hnutí nezávislých
760 01 Zlín, Benešovo nábř. 3686

http://buben.cz/diskuse

 Další informace o Unii středního stavu ČR získáte na adrese
 UNIE STŘEDNÍHO STAVU ČRha
Washingtonova 9, 110 00 Pra 1
tel./fax +420 2 2422 1548
Kancelář : Mgr. Yveta Žižňavská
Mluvčí USS ČR : Martin Peter