KGB 15

(Necenzurované noviny, www.cibulka.com)


Hledá se svazek KGB vedený
na Václava Klause a ty další…
Obměňují Rusové svojí předlistopadovou „politicky opotřebovanou" elitu v politických stranách novými tvářemi? Poctivý nálezce Klausova svazku obdrží celoroční předplatné NN a CD-Rom „Stb na disketách"
ZBAVME MOCNÉ MOCI!!!
BĚŽME TENTOKRÁT VŠICHNI K VOLBÁM,
ALE NEVOLME PARLAMENTNÍ STRANY!!!
Vlastní zpráva NN o komunistické a postkomunistické infiltraci naší,
avšak stále ještě sovětské, společnosti sovětskými a ruskými tajnými službami
NN 01/2001 otiskly vynikající analýzu francouzské sovětoložky Francois Thomm „MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU – PPLK. KGB VLADIMÍR PUTIN", která se systematicky zabývá situací v dnešním Rusku. Z brilantní analýzy situace před a po nástupu Putina k moci a z analýzy osobnosti Vladimíra Putina, jehož otec sloužil jako elitní příslušník výsadkového útvaru hrdlořezů GRU SPECNAZ na ponorce, vyplývá nejenom to, že Putin nabídl své služby zločinecké organizaci KGB již ve svých 17-ti letech, ale je z ní především zřejmé, že Rusko ve střední Evropě zesiluje své, už i tak mimořádně silné posice a ambice. Bohužel pro nás Rusko považuje i nadále tento prostor za svoji sféru vlivu právem vítěze II. světové války. Strategie se od dob Studené válkynezměnila: ROZDĚLIT PO DOBRÉM NEBO PO ZLÉM ZÁPADNÍ TRANSATLANTICKOU ALIANCI A PAK DOBÝT NEBO POHLTIT EVROPU. Mění se jenom taktika. Pokud se Putinovi podaří uzavřít s USA tento obchod, nerozhodnost a bezradnost socializující se Evropy ho nezastaví. A PRÁVĚ O TENTO GLOBÁLNÍ VÝMĚNNÝ OBCHOD S USA NA ÚKOR EVROPY SE ZROVNA TEĎ PUTIN USILOVNĚ SNAŽÍ, POKUD UŽ MEZITÍM NEUSPĚL… Viz. NN 22/2000: „KOMUNISTICKÉ ROZVĚDKY A JEJICH BILL CLINTON", strana 12 – 17 a NN 23/2000: „KOMUNISTICKÉ ROZVĚDKY A JEJICH AL GORE", strana 16. Bůh nás ochraňuj.
Tradičně mimořádně dobrou orientaci zahraniční, hospodářské, vojenské i špionážní politiky Ruska ve střední Evropě podporuje navíc i skutečnost, že ruský president Putin působil jako komunistický rozvědčík na obou stranách nejžhavější linie Studené války: V hlavním městě Německé spolkové republiky v Bonnu už v 70. letech (odtud byl vypovězen jako špion) a v komunistické části Německa, v NDR, v 80. letech, kde si vysloužil povýšení a vyznamenání. Tedy právě v době, kdy tandem sovětských rozvědek KGB/GRU velmi intenzivně připravoval svoje kádry na sérii změn nejenom uvnitř disentu, když V NĚKTERÝCH ZEMÍCH MUSEL DISENT NAPŘED SÁM VYTVOŘIT NEBO ALESPOŇ ROZHODUJÍCÍM ZPŮSOBEM KÁDROVĚ POSÍLIT A PŘEVZÍT NAD JEHO OFICIÁLNÍ POLITICKOU REPRESENTACÍ PLNOU KONTROLU, ale i ve všech vrstvách „šedé zóny" v celé Východní Evropě. Nezbytné ekonomicko-politické změny, spočívající v showbyznisovém STAŽENÍ KOMUNISMU Z OBĚHU (likvidace pomníků, symbolů, názvů ulic atd. atd.) a zejména v PRIVATISACI NÁRODNÍCH MAJETKŮ DO VLASTNÍCH RUKOU, bez jejichž provedení nebylo možno zajistit velmocenské postavení Moskvy pro 21. století (viz. NN 02/2000: „KGB KONEČNĚ PROMLUVIL: ZMĚNY EVROPY RUKAMA KGB"), měly být po technické stránce provedeny buďto dialogem u kulatého stolu (Polsko, Maďarsko), nebo vynucením si dialogu pomocí uměle vyvolaných pouličních nepokojů (NDR, ČSSR). Pouze v Rumunsku se nakonec dostaly ke slovu zbraně, když generál Iliescu, agent KGB už od roku 1952, svrhl se svými armádními jednotkami v krátké občanské válce krajně despotický režim „národního" komunismu, ne příliš přátelského vůči Moskvě… Dnes, po pokusu předchozí pravicovější rumunské vlády o vstup do NATO, je ve vysoce strategickém Rumunsku, které otevírá nebo uzavírá Rusku cestu na Balkán, osvědčený generál Iliescu opět u moci…


JAK SE KALIL ČESKÝ SAMET

Podle názoru NN hlavním úkolem této nové nebo přeskupené sovětské posiční a vlivové agentury, která byla vytvářena a formována v průběhu celých 70. a 80. let, aby mohla být efektivně nasazena k uskutečnění nutných ale opožděných změn na samém jejich konci, bylo po vyvolaném „revolučním vzepětí" na maximum brzdit a kontrolovat „revoluční" vývoj a eliminovat jakoukoliv jednoznačnější orientaci na konkurenční mocenské struktury jako je NATO nebo Evropské společenství. Zejména pak ZABRZDIT JAKÝKOLIV SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K DENACIFIKACI A PŘEDEVŠÍM DESOVĚTISACI KOMUNISTICKÝCH ZEMÍ, například NA BÁZI OSVĚDČENÝCH „BENEŠOVÝCH DEKRETŮ" (POTRESTÁNÍ ZLOČINCŮ, KONFISKACE JEJICH MAJETKŮ), které by pro tento účel nebylo ani nutné příliš aktualisovat. Popsaná strategie měla zajistit, kromě jiného i DŮSLEDNÝM VYŘAZENÍM AUTENTICKÉHO, ZKUŠENÉHO A HOSPODÁŘSKY SILNÉHO POLITICKÉHO EXILU Z ÚČASTI NA TĚCHTO ZMĚNÁCH, hladké vítězství sovětskému projektu z dílny KGB/GRU na nerušený PŘECHOD VLÁDNOUCÍ KOMUNISTICKÉ NOMENKLATURY A StB DO EKONOMICKÝCH POSIC JAKO NUTNÉHO MEZIKROKU PŘED JEJICH NÁVRATEM ZPĚT DO POLITICKÉHO VEDENÍ STÁTU. Tedy vítězství projektu zvaného privatizace a „šoková terapie", tj. PRIVATISACE VEŠKERÉHO NÁRODNÍHO MAJETKU BEZ ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÝCH PRÁVNÍCH PODMÍNEK, KTERÉ BY ZAJISTILY ROVNÉ ŠANCE PRO KAŽDÉHO A SOUDNÍ PŘEZKOUMATELNOST SPRÁVNOSTI A POCTIVOSTI PRIVATISAČNÍCH ROZHODNUTÍ. K úspěchu tohoto podvodu komunisté potřebovali minimálně tři faktory: Mozek, svaly a věrohodnost pro ZNEUŽITÉ obyvatelstvo a svět. Mozek dodal tandem KGB/GRU, svaly sovětská armáda a věrohodnost tomuto podvodu na občanech vlastní země dodal Václav Havel…ÚČET ZA PODVODNOU PRIVATISACI A KDO JEJ NAKONEC ZAPLATÍ…
Je třeba v této souvislosti zvláště zdůraznit, že celá tzv. „privatisační soutěž" byla od samého počátku podvodem spáchaným na důvěřivých občanech – daňových poplatnících. Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatisaci, v jehož čele stál téměř po celou dobu tehdejší místopředseda dnešní čtyřkoaliční ODA ing.Jiří Skalický (podrobnosti k jeho osobě viz. níže), vzniklo vyčleněním Majetkového a devizového odboru z Federálního ministerstva financí Václava Klause. Byl to právě onen pověstný odbor, pracující pod absolutní kontrolou KGB a složený z nejkovanějších komunistů, komunistek a estébáků „v činných zálohách", který po desetiletí zajišťoval stálý přísun devizových prostředků z ČSSR do Moskvy na financování celosvětových teroristických, špionážních a „mírových" operací v režii Moskvy. Celá privatisace pak u nás dopadla přesně podle tohoto scénáře… Z šoku této „šokové terapie" se vzpamatovávají všichni obyvatelé až nyní, kdy je privatizace národního majetku do rukou komunistické nomenklatury, milicionářů, estébáků a jejich spolupachatelů už dávno zdárně ukončena a kdy je postupně vystavován účet za privatizaci touto „českou cestou". V praxi to znamená, že KAŽDÝ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝ OBČAN TOHOTO STÁTU BUDE MUSET ZE SVÝCH DANÍ V PŘÍŠTÍCH LETECH A DESETILETÍCH ZAPLATIT NEJMÉNĚ 460000, - Kč. Dvoučlenná rodina tedy 920000, - Kč… Viz. NN 24/2000: „PRIVATISAČNÍ ÚČET 1990 – 2000 ZA REBOLŠEVIZACI ČR JE 2,385 BILIONŮ Kč!!!".KOMU ZA TO VDĚČÍME

Kromě předsedy vlády Václava Klause a jeho lidí zde vykonal nenahraditelné služby komunistům, Rusům a východním mafiím svojí patrně úmyslnou pasivitou např. notorický ministr vnitra JAN RUML (CHARTA77, OF, KAN, ODS, dnes Unie svobody, zítra…) a všichni(!!!) jeho náměstci i jeho policejní ředitelé a policejní presidenti, dále pak předseda ODA „JUDr."/Mgr.JAN KALVODA a všechny(!!!) jeho legislativní skupiny a kádry, dále privatisační trojhvězdí JIŘÍ SKALICKÝ, ROMAN ČEŠKA, TOMÁŠ JEŽEK (všichni ODA), dále všichni representanti postkomunistické „spravedlnosti", např. JUDr.OTAKAR MOTEJL, dlouholetý předseda Nejvyššího soudu a ex-ministr spravedlnosti za ČSSD a mnoho a mnoho dalších, dobře vybraných a vyškolených kádrů polistopadové sametové nomenklatury. A to ještě nemluvíme o tom, že PODLE ÚDAJŮ ŘÍMSKÉ PROKURATURY EXISTUJE DŮVODNÉ PODEZŘENÍ, ŽE JAN RUML JE SPOLU SE SVOU BÝVALOU NÁMĚSTKYNÍ AGENTEM KOMUNISTICKÉ StB a že i náš bodrý a tímto státem z peněz daňových poplatníků velmi dobře placený „obránce občanů a jejich lidských práv před tímto státem" JUDr.OTAKAR MOTEJL je rovněž dlouhodobě podezíraný ze spolupráce s StB. Nejpozději po své těžké autonehodě v 80. letech, kdy údajně ujel v opilosti z místa činu... Neujela však StB, která vše zdokumentovala... Musíme si proto počkat až bude odtajněn Motejlův svazek, ukrytý dosud před zraky občanů-daňových poplatníků ve FONDU Z. Přesto připomínáme, že dosud žijí političtí vězni, které Motejl odmítl v roce 1968 rehabilitovat pro jejich až příliš silný antikomunismus. Jiným obětem komunismu zase po sovětské invazi servilně rušil již schválená rehabilitační rozhodnutí. Viz. NN 13 a 14/2000. Je tristní, že změny v justici k lepšímu mohou nastat teprve jeho odchodem... Se stejným úkolem, tedy nereformovat systém a vše a především všechny ponechat bez jakýchkoli závažných a hlavně nevratných změn, vstupoval do vlády, tentokrát už za ODS, také předpokládaný agent StB JUDr.JIŘÍ NOVÁK, jinak formálně rovněž ministr „spravedlnosti". Ani toho ovšem v „Cibulkových seznamech" nenajdete. Zato ho určitě najdete na fotografiích dodnes vyvěšených v restauraci U Holubů v Praze, patřící ruskému státnímu organisovanému zločinu, jak se tam objímá, spolu s dalšími nejvyššími představiteli tohoto státu, s ruskými mafiány a českými prostitutkami. To byl taky hlavní důvod onoho slavného policejního „zásahu u Holubů" – zabavení kompromitujících fotografií a videozáznamů z podkrovních pokojíků… Jinak četné pikantní podrobnosti k osobě ministra nespravedlnosti JUDr.JIŘÍHO NOVÁKA a jeho vztazích s StB najdeme na internetovém vyhledávání v článcích NN z let 1993-94. Kromě mnoha jiných doporučujeme zejména dva články:„MINISTR NESPRAVEDLNOSTI JIŘÍ NOVÁK, PRAVÁ RUKA StB" a „MINISTR NESPRAVEDLNOSTI JIŘÍ NOVÁK, PRAVÁ RUKA StB A VÁCLAVA KLAUSE" Tehdy to bohužel nikoho nezajímalo a to včetně vedení Konfederace politických vězňů…


S PUTINEM NÁS ZŘEJMĚ POJÍ VÍC NEŽ BYCHOM CHTĚLI

Předpokládejme, že i sám důstojník KGB VLADIMÍR PUTIN, mající svoji operační základnu u našich hranic v regionu Drážďany – Lipsko, měl určitě ve své služební kartotéce jména několika desítek mladých a perspektivních kádrů z ČSSR, neboť KGB mnohdy své agenty řídí z jiné země. A do NDR mohl tehdy opravdu jezdit kdejaký svazák. Ať už na různé bolševické akce, sjezdy, mítinky, mezinárodní veletrhy v Lipsku, výstavy nebo soutěže. Svoje perspektivní kádry mohli tedy Rusové nerušeně verbovat z řad ambiciózních a se zkostnatělým jakešovsko-husákovským režimem nespokojených svazáckých funkcionářů. Navíc bez jakéhokoli rizika. Navázání a udržování dobrých vztahů s „bratrskou sovětskou stranou" nepředstavovalo pro tyto mladé bolševické kádry nejenom žádné nebezpečí, ale bylo naopak zárukou jejich další úspěšné kariéry pod sovětskou okupační správou jejich země. Ostatně nastaly i případy, kdy „spřátelené bratrské" rozvědky vyfakturovaly „naší" StB legalizaci krátkodobého pobytu nejednoho „odbojáře" za jeho „antikomunistickou" přípravu na svém území. Je třeba také připomenout, že časté návštěvy SSSR by byly před plánovaným převratem podezřelé. Tím by totiž Moskvou připravená garnitura „revolučních vůdců" rychle přišla o svoji novou, tentokrát už „antikomunistickou" identitu a věrohodnost. (I když HRADNÍ sametové mocenské nomenklatuře ve složení JIŘÍ KŘIŽAN, JAN RUML, PETRUŠKA ŠUSTROVÁ, ALEXANDR VONDRA, MICHAEL ŽANTOVSKÝ, LUBOŠ DOBROVSKÝ, FRANTIŠEK STÁREK, JAN PRINC, JAN JÍRA, MARTIN FENDRYCH, OLDŘICH ČERNÝ, KAREL SCHWANZENBERG a mnoha a mnoha dalším, by na kontaktech se „sověty" nepřipadalo z jistých důvodů, které zde zatím nechceme rozvádět, podezřelé naprosto nic. Spíše právě naopak…). Z tohoto důvodu měla NDR pro KGB své nezastupitelné místo..., stejně tak jako k určitým operacím speciálně využívané Polsko...
PRO KOHO PRACUJÍ ČESKÉ TAJNÉ SLUŽBY?

Pro drobné dokreslení situace uvádíme, že i sám vůdce levicových republikánů a komunistický cenzor PhDr.MIROSLAV SLÁDEK měl být agentem východoněmecké Stasi a tedy v případě potřeby i agentem rozvědky KGB. Jako takový měl být údajně řízen a úkolován ještě v roce 1992. Kým je řízen dnes není zcela jasné. Je však pozoruhodné, že tehdejší ministr vnitra JAN RUML měl údajně zabránit BIS dr.Sládka rozpracovávat… Kolik ještě bylo podobných Sládků, které bylo RUMLEM zakázáno rozpracovávat??? Těmito a podobnými opatřeními ze strany vedení domácích „silových ministerstev a organisací" byly v rozhodujícím období po převratu udržovány „sovětské sítě" v optimálním pracovním režimu, což bohužel pokračuje i po našem vstupu do NATO. Velmi podobné informace začínají v posledních týdnech unikat i kolem osoby bývalého důstojníka StB LUDVÍKA ZIFČÁKA, alias pověstného „studenta Růžičky" z Národní třídy17.11.89. Podle těchto, bohužel těžko ověřitelných informací, měl být už v polovině 90. let naverbován ÚZSI, tedy českou rozvědkou. Po celou dobu má být řízen tvrdými „prosovětskými" kádry sloužícími na ÚZSI…

Historie rozmachu československé zahraniční rozvědky je už od I. republiky neodlučně spojena s historií celosvětového rozmachu obuvnického impéria TOMÁŠE BATI a jeho nástupců do roku 1939, 1945, 1948 a bohužel i po něm. Všichni Baťovi „mladí muži" a „mladé ženy" procházeli mnohaletým velmi tvrdým a všestranným výcvikem, který je mněl připravit pro zvládnutí jakékoliv životní situace. Nejlepších z nich pak byli vysíláni do zahraničí. Zlín se tak stal jedním z center světové špionáže a ředitelé Baťových závodů a zahraničních filiálek se v mnoha případech stali residenty československé prvorepublikové rozvědky. Připomeňme si, že dědeček presidenta Václava Havla HUGO VAVREČKA, výrazný odpůrce T.G.Masaryka a za II. Světové války demonstrativní příznivec nacismu, ostatně jako tehdy celá Havlova rodina, byl jedním z ředitelů Baťových závodů ve Zlíně. Jeho syn a strýc Václava Havla IVAN VAVREČKA pak žil od roku 1949 v Argentině, když podle všech dostupných informací vycestoval z komunistického Československa naprosto legálně(!!!!!), stejně jako o dva roky později, tedy v roce 1951(!!!!!), na prahu III. Světové války, druhý strýc Václava Havla MILOŠ HAVEL. Ten navíc pod legendou, že chce na Západě opět točit filmy... Místo toho krátce po příjezdu založil v Mnichově restauraci, ve které pak po mnoho let hostil redaktory Radia Svobodná Evropa a protikomunistický exil… Za tohle se nikomu ze členů Havlovy rodiny v komunistickém Československu vůbec nic nestalo. Právě naopak: Přesně v té stejné době, kdy se MILOŠ HAVEL nevrátil z výletu na Západ, mladý Václav Havel, synek z velkoburžoazní pražské zednářské rodiny, kolaborující s nacismem (už tato kombinace se naprosto vylučovala – zednáři za Hitlera šli do koncentračních táborů!!!) a navíc ze zcela čerstvé několikanásobně emigrantské rodiny(!!!!!), byl přijat na střední školu a pak i na vysokou školu(!!!!!). Členové ostatních podobně „postižených" rodin znali až do 60. let pouze tři možnosti manuálního(!!!) uplatnění: Hornictví, zemědělství, stavebnictví anebo nemanuální spolupráci s komunistickou StB… V případě Havlovy rodiny jako bychom opět cítili stopy sovětských tajných služeb… Posuďte sami.

Za nacistické okupace se německá rozvědka snažila Baťovy lidi v zahraničí převerbovat pod hrozbou likvidace jejich rodin doma. V mnohých případech zřejmě úspěšně. Tentýž osvědčený postup použila po II. Světové válce a porážce nacismu i komunistická rozvědka. Jak československá, tak i sovětská. Ta převzala nejen většinu evropských archívů nacistické rozvědky a Gestapa, ale i veškeré informace z archivů československého MV včetně komunistické rozvědky nejméně do roku 1990, ale pravděpodobně až do současnosti.

Tím vzniká, a to bez ohledu na tradice rodiny Havlů, pro ČR vysoké riziko zpravodajské práce „pod cizí vlajkou" a navíc za peníze českých daňových poplatníků a proti jejich životním zájmům. V tomto případě mohou Rusové pracovat bez jakéhokoli nebezpečí pod vlajkou dnešní zpravodajské služby členského státu NATO!!! V této souvislosti by nás mělo zajímat, kolik takových prosovětských důstojníků v ÚZSI ještě pracuje? A jsou tam vůbec ještě nějací jiní??? Nebylo by to ostatně poprvé, kdy se sovětské armádní GRU podařilo „nabourat" do československé podzemní protinacistické a později protikomunistické zpravodajské organizace. Bylo to už počátkem 40.let a česká zpravodajská skupina se jmenovala AVALA MODRÝ KRUH. Pro pořádek si připomeňme, že ÚZSI byl po 17.11.1989 řízen opravdu velice podivnými lidmi, jako jsou RADOVAN PROCHÁZKA (do roku 1993, pak se stal ředitelem už od dob komunismu před českými občany-daňovými poplatníky a jakýmikoliv kontrolními mechanismy vůbec nejutajenější špionážní organisace ROZVĚDKA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU, tradičně řízené přímo sovětskou GRU), dále JIŘÍ RŮŽEK (pak ředitel vojenské kontrarozvědky VOJENSKÉ OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ (VOZ), od roku 1998 ředitel BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY (BIS)…, když nad BIS vykonává kontrolu parlamentní výbor vedený ing.JANEM KLASEM, k jehož osobě a jeho vazbách na StB už v současné době existuje tolik materiálů, že mu musíme věnovat samostatný článek…), dále OLDŘICH ČERNÝ (1993-98), po volebním vítězství sociální demokracie PETR ZEMAN (1998 - 31. března 2001) - bývalý osobní sekretář tajemníka Jihomoravského KV KSČ dr.JAROSLAVA ŠABATY. V současné době je ÚZSI řízen náměstkem PETRA ZEMANA, zběhlým katolickým knězem FRANTIŠKEM BUBLANEM, který rovněž pochází ze Šabatovy skupiny, když PETR ZEMAN, který údajně neprošel bezpečnostní prověrkou kvůli své předlistopadové spolupráci s komunistickou rozvědkou, stále působí v jeho ředitelské kanceláři a dohlíží na chodslužby!!! Pak by ovšem mohla být Zifčákova role jak při UDÁLOSTECH „SAMETOVÉ REVOLUCE 1989", na kterých se Šabatova skupina výrazným způsobem podílela, tak i v celé cause Hučín, tedy zdaleka nejenom při závěrečné fázi propuštění ze služby a uvěznění VLADIMÍRA HUČÍNA „svými vlastními lidmi" z BIS a za účinné pomoci části jeho vlastní agenturní sítě, mnohem pochopitelnější… V této souvislosti je rovněž velmi zajímavé, že snad jediný otevřeně protihučínovský článek zveřejnil právě zeť JAROSLAVA ŠABATY a „obránce lidských práv" komunistických zločinců ing.PETR UHL, kde jinde než v Rudém právu… Obdivuhodná dělba práce…

Protože se v této analýze budeme poměrně často setkávat se jménem PhDr.Jaroslava Šabaty, jednoho z domácích politických architektů „sametové revoluce", bude vhodné seznámit se ve stručnosti s jeho méně známou minulostí:

Jaroslav Šabata - 1945-70 člen KSČ, 1968 člen ÜV KSČ. Na jaře 1949 člen akční trojky na FF MU v Brně, která prováděla politické čistky na vysoké škole, v roce 1950 na této fakultě organizoval podpisovou akci, žádající trest smrti pro Miladu Horákovou. V 50.letech se veřejně zřekl svých rodičů-kulaků a podílel se též na rozprodávání majetku po emigrantech. Učitel marxismu-leninismu. 1968-69 působil jako ideologický tajemník KV KSČ jihomoravského kraje, do jeho pravomocí patřilo i politické řízení tamní expozitury StB. Za svoji zločinnou komunistickou činnost byl dvakrát vyznamenán Řádem Vítězného února. Po sovětské okupaci 2x vězněn (Plzeň-Bory a Litoměřice). Celkem ve vězení strávil 6,5 roku. Jeden z nejdůležitějších vůdců reformního komunismu. Po 17.listopadu 1989 z něho Petr Pithart udělal ministra bez portfeje pro koordinaci politiky mezi českou a slovenskou vládou. Je dodnes hlavou významné politicko-lobbistické skupiny, která má své členy rozesety ve všech stávajících politických stranách napříč celým politickým spektrem. Díky tomu nemůže být nikdy poražen…


SVAZEK KGB NA KLAUSE Pepa Lux nebo Voloďa Mlynář?
Necenzurované noviny získaly pro někoho na první pohled šokující informaci ze které je zřejmé, že počátkem roku 1994 obdržel předseda „národněfrontovní" KDU-ČSL, ministr zemědělství a místopředseda Klausovy trojkoaliční vlády Josef Lux od Jevgenije Primakova, tehdy jednoho z vůbec nejvyšších důstojníků rozvědky KGB, kopii agenturního svazku KGB, vedeného na Václava Klause. Tento svazek se však týká i dalších pro Moskvu obtížných politiků, a to napříč celým nelevicovým politickým spektrem. Proč KGB nepředala podobné svazky, vedené tentokrát na politiky levice (ČSSD, KSČM, národněfrontovní lidovce), je zbytečné se ptát. O jejich špatně skrývané prosocialiské a velmi často promoskevské orientaci, zaměřené po vítězných volbách na VYSTOUPENÍ ze SEVEROATLANTICKÉ OBRANNÉ ORGANISACE (NATO), nemá až doposud nikdo důvod pochybovat... Od tohoto okamžiku politický vztah LUX-KLAUS připomíná nápadně nevyvážený vztah MLYNAŘ-KUHNL (podle zatím neověřených informací je novopečený lídr čtyřkoalice JUDr.Karel Kühnl už dokonce podplukovníkem rozvědky StB!!!!! Necenzurované noviny mu tímto zcela nezištně alespoň dodatečně gratulují k takovému povýšení…). Z osobního svazku KGB, vedeného na Václava Klause, mohl Josef LUX především získat osobnostní profil Václav Klause, jeho psychologický a psychiatrický portrét, včetně skutečného životopisu a tím zjistit jeho slabá místa. Další materiál o Václavu Klausovi (a o mnoha jiných!!!) „vynesl" z BIS „pirátovi z Prahy" Viktorovi Koženému, podezíraného irskými úřady z práce pro KGB, bývalý důstojník 1.Správy StB (komunistická rozvědka) plk.Václav Wallis. Wallis během svého pobytu v Londýně, kde působil jako komunistický rozvědčík, řídil kromě řady jiných agentů i jednoho důležitého člena Labouristické strany, jenž byl zřejmě klíčovým členem i současné labouristické vlády. Wallis byl údajně prověřen pro další službu polistopadovému režimu právě Petruškou Šustrovou, podle tvrzení římské prokuratury možnou agentkou 1.Správy StB, která po 17. listopadu 89, jako členka prověrkových komisí OF na 1.Správě FMV, prověřovala důstojníky komunistické rozvědky z hlediska jejich dalšího využití. A pak že tandem rozvědek KGB/GRU u nás něco zanedbal nebo se jim „cosi" vymklo z rukou… V této souvislosti se tvrdí, že LUX tento „Primakovův" svazek neukázal dokonce ani nikomu z vedení KDU-ČSL, což ovšem nepůsobí příliš věrohodně. V každém případě mu především sloužil jako základní materiál pro diskreditaci nejen samotného Václava Klause, ale i dalších nepohodlných lidí ODS napříč všemi jejími tehdejšími frakcemi (týká se tedy i některých představitelů dnešní Unie svobody). Klidná a tichá „křesťanská" síla (viz. NN 02 a 03/2001: „LEVICOVÝ PUČ VE ČTYŘKOALICI aneb PLES RUDÝCH UPÍRŮ" a „AUGUSTIN NAVRÁTIL: QUO VADIS KDU-ČSL") vytvářela klidnou protiklausovskou protitransformační opozici. O tom by mohli nejlépe vyprávět komunisty okradení zemědělští restituenti…LUX však kopie částí svazku určitým vybraným lidem mimo KDU-ČSL pravděpodobně půjčoval... Můžeme se jenom domnívat, zda za rychlým veřejným usmířením dvojice ministr zemědělství JOSEF LUX kontra tehdejší šéfredaktor hradního časopisu Respekt VLADIMÍR MLYNÁŘ(ve vysoce konfliktní cause zveřejnění/nezveřejnění konkrétních jmen příjemců miliardových státních zemědělských subvencí, což mohlo LUXE politicky zcela zničit!!!) a následným Mlynářovým rychlým politickým vzestupem a povýšeným chováním nad Václavem Klausem, stejně tak jako nad Karlem KUHNLEM, nestojí Mlynářovo seznámení se s tímto materiálem z dílny KGB a to právě za zištné asistence Pepy LUXE jako protislužby za Mlynářovo mlčení. Pak si položme logickou otázku, proč právě Josef Lux a proč právě Vladimír Mlynář?!!! Odpověď zřejmě najdeme v už zveřejněných analýzách „LEVICOVÝ PUČ VE ČTYŘKOALICI…, část I. a II. Na druhé straně je ovšem pravdou, že levicoví intelektuálové obvykle trpí určitým pocitem nadřazenosti a vlastní výlučnosti nad svým okolím. Mlynářovo chování k některým lidem je proto třeba z těchto důvodů rozlišovat. Pro uklidnění mnohých je třeba říct, že ne každý, ke komu se chová povýšeně, je z jeho strany vydiratelný…


KLAUSŮV CHOROBOPIS BESTSELER NA DRAČKU…
Z psychologického profilu KLAUSE je zřejmé, že, stejně tak jako Miloš Zeman (čirou náhodou také z Prognostického Ústavu, jinak expozitury 1. správy StB, stejně jako „slavná" Československá akademie věd…), trpěl v dětství despotickou výchovou své dominantní matky. (Obě byly učitelky…). Tím došlo u malého Václava k vytěsnění ega a vyprovokování sklonů k sebestřednosti, doprovázené narcistním hysterismem. Rozhodujícím momentem při definování osobnostní psychiky Václava Klause je abnormální průběh emoční křivky. O dalších aspektech výchovy Klause v ranném dětství raději pomlčíme… O tuto část života Václava Klause se však intenzivně zajímají sběrači kompromitujících materiálů z okruhu nechvalně známého dovozce zapečetěných nádob „švýcarského medu" do tehdejšího okupovaného a Spojenými státy v oblasti hi-tech embargovaného Československa, které však ve stejné době vlastní med vyváželo(!!!) a ředitele slušovického hotelu ve Vietnamu JUDr.Jana Šuly… (Viz. NN 05/2000: „JIŘÍ PILOUS: SLUŠOVICE - PODIVNÁ HRA StB A BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY".


OVLÁDNI NEBO ZNIČ: RUSKÁ PŘESILOVKA NA ČESKÉM HŘIŠTI

Svazek KGB vedený na Klause předal Luxovi Primakov v rámci tradičního frakčního boje uvnitř KGB a ruské společnosti vůbec mezi tzv. „slavjanofily" a „zapadniky", avšak s jasným záměrem DESTABILIZOVAT POMĚRY V ČR takovým způsobem, že se politici vzájemně budou, jak říká dramatik Václav Havel, HAŠTEŘIT. HAŠTEŘIT natolik, že o nás, jako bandu divochů z východu, NATO i Evropa ztratí jakýkoliv zájem… K tomu měl kromě mnoha jiného napomoci i masový exodus „z rasových důvodů pronásledovaných Romů", řízený z Moskvy KGB… V rómském prostředí, ve kterém pologramotná většina prošla mnohokrát komunistickými „dětskými domovy" a věznicemi, což je skoro totéž a většina z této většiny patří mezi osvědčené a zkušené policejní konfidenty, ostatně stejně jako většina „bílých" kriminálníků, nepředstavovala a nepředstavuje tato operace pro KGB žádný problém a to i opakovaně - při jakékoliv další podobné příležitosti. Viz. časopis EURO 12/2001, strana 22-23. EURO vychází ve svém článku z informací časopisu Jane’s Intelligence Digest, nejprestižnějšího světového časopisu, zabývajícího se otázkami mezinárodní bezpečnosti. Časopis čerpá z prověřených informací mezinárodní zpravodajské komunity a ta se v podobných případech nemýlí. KGB tedy může poděkovat Petru UHLOVI, Vladimíru MLYNÁŘOVI a jim podobným za jejich maximální politickou a mediální podporu této protievropské a protičeské operace!!! Vladimír Mlynář tehdy dokonce v televizi, kam má na rozdíl od jiných téměř neomezený přístup, hystericky vykřikoval, že se stydí, že je Čech!!!!! Bez pomoci „páté kolony KGB" v evropské politice a masmédiích by si u nás této akce zřejmě nikdo ani nevšiml. A pokud snad někdo náhodou ano, tak zřejmě ne s příliš velkým pláčem… To samozřejmě nic nemění na nutnosti vynaložit veškeré úsilí na co nejrychlejší integrování naprosté většiny rómské populace a značné části české populace do 21. století, dříve než bude pozdě. Děláme to nejen pro ně, ale zejména pro sebe. Nároky stoupají a hrozivá civilisační propast mezi lidmi na bázi konfliktu mezi positivním mravním a duchovním směřováním na straně jedné a materiálním, morálním i duchovním primitivismem na straně druhé, se rozevírá…

Ano, politici se u nás skutečně začali HAŠTEŘIT a to tak, že v roce 1997 proběhl uvnitř vládnoucí a VE SVÉM CELKU prozápadní až proamerické (proclintonovské nebo probushovské?) ODS „Sarajevsky puč" proti Václavu Klausovi, jehož významným hráčem byl právě Josef LUX spolu s některými lídry dnešní Čtyřkoalice a jejich spojenci (např. Josef Zieleniec, později Václav Fischer aj.). Několik měsíců před Sarajevem odchází z politiky a vedení ODA vysoce deficitní ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý (dlouhodobě podezíraný ze spolupráce s KGB/GRU), kterému se přes veškerou snahu nepoštěstilo vládní „pravicovou" koaliční stranu ODA se svými levicovými kádry ovládnout. Odešel tedy jen velmi krátce před tím, než se podařilo ODA, zřejmě v jakémsi „náhradním řešení", alespoň zlikvidovat jako reálnou politickou sílu. Likvidace proběhla vyvoláním mediálně tvrdě forsírované „doktorské" pseudoaféry jejího mnohaletého lídra Mgr. Jana Kalvody. Škoda, že o případech 1000x závažnějších společenských tragedií nedokáží „naše" masmedia říct občanům-daňovým poplatníkům ani slovo…


LEGISLATIVNÍ, PRIVATISAČNÍ, POLITIČTÍ A JUSTIČNÍ ZLOČINCI…

Seznamme se při této příležitosti s hlavními aktéry vytvoření a pak i likvidace na české poměry a v rámci rekonstruované postkomunistické „Národní fronty" zdánlivě NEJPRAVICOVĚJŠÍ(!!!) politické strany Občanská demokratická aliance (ODA). Jedině tak se můžeme na vlastní oči přesvědčit, že ani z této strany záměrům KGB/GRU určitě žádné nebezpečí ani na okamžik nehrozilo. Osoba jejich současného volebního lídra a „ministra obrany" Michaela Žantovského skýtá dostatečnou záruku, že ani v budoucnu nic podobného hrozit nebude:


JAN KALVODA

„JUDr."/Mgr.Jan Kalvoda, nar. 30.10.1953 v Praze: Otec Jana Kalvody pracoval za komunismu a sovětské okupace na Ministerstvu zahraničních věcí jako diplomat. V 70./80. letech sloužil v hlavním městě Turecka Ankaře. Turecko bylo frontovým státem NATO, tedy jediným státem NATO, který měl společnou hranici se Sovětským svazem... Sestra Jana Kalvody sloužila v 80. letech jako uklizečka na I. správě StB, tedy u komunistické rozvědky a disponovala všemi prověřeními, která k tomu byla zapotřebí. Byla propuštěna po 17. listopadu v souvislosti s prověrkami na I. správě, když většina důstojníků rozvědky, na rozdíl od rozvědkových uklizeček, zůstala na svých místech… Mgr.Jan Kalvoda bydlel před 17. listopadem 1989 i v 90. letech ve společné vile se svou sestrou na adrese Nad Santoškou 1. Každý obýval jedno patro. Za touto vilou se nachází objekt odposlechů StB popř. spojovací uzel komunistické rozvědky do zahraničí a šifrovací pracoviště... V advokátní kanceláři JUDr.Jana Kalvody je zaměstnán i redaktor Rudého práva z první poloviny 90. let Mgr.Tomáš Rychlý… Rokycanskýadvokát „JUDr."/Mgr.Jan Kalvoda strávil svůj život ve vysoké politice ve strategických funkcích, které jsou z legislativního hlediska pro vývoj státu vůbec nejdůležitější. V těchto funkcích zásadním způsobem nastavoval výhybky polistopadového vývoje: Zastával funkci místopředsedy vlády ČR(!!!!!), ředitele Úřadu pro legislativu a veřejnou správu ČR(!!!!!). Od roku 1990 čl. Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ODA; 90-92 poslanec ČNR (změna názvu, 90-91 za OF), člen předsednictva ČNR(!!!); 1990 předseda stále komise předsednictva ČNR pro bezpečnostní politiku v ČR(!!!!!). 90-91 předseda Ústavně-právního výboru ČNR(!!!); 91-92 místopředseda ČNR(!!!). POL 91 čl. ODA; volební lídr ODA pro parlamentní volby 92; od r. 1992 předseda ODA, místopředseda vlády ČR 1992-96(!!!!!), místopředseda Komise vlády ČR pro přípravu Ústavy ČR(!!!!!); předseda Legislativní rady vlády ČR(!!!!!).

PAVEL BRATINKA

BRATINKA Pavel, Ing. - fyzik, politik, nar. 14. 3. 1946 v BRATISLAVĚ. Místopředseda Občanské demokratické aliance, od roku 1992 až do roku 1996 NÁMĚSTEK MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR JOSEFA ZIELENIECE(!!!!!). 1996 - 97: ministr bez portfeje (KOORDINÁTOR TAJNÝCH SLUŽEB!!!!!). Vystudoval ČVUT, fakulta jaderné a technické fyziky, fyzika pevných látek, Praha 70. Dlouhodobý pobyt na Západě v Reaktor Institut, Delft, Nizozemí 68-69, dobrovolný návrat do okupovaného Československa – bez následků. Za normalisace Ústav fyziky pevných látek 70-74, Ústav technického rozvoje a informací 74-81. Dnes spolu s místopředsedou ODA RNDr.Liborem Kudláčkem působí ve firmách orientujících se na obchod s Ruskem, do kterých podle zpráv z tisku, které nebyly nikdy dementovány, už vstoupil se svým kapitálem i komunistický nomenklaturní kádr, předseda Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže (SSM) a dnešní VELKOKAPITALISTA Martin Ulčák (známý z tunelářské causy SAZKA)… Opravdu krásná rodinka!
VLADIMÍR DLOUHÝ

DLOUHÝ Vladimír, Ing., CSc. - politik, ekonom, 31. 7. 1953 Praha. Šest let byl vyslán spolu se svými rodiči na Kubě. Místo podpisu Charty77 vstoupil v roce 1977 do KSČ. V letech 1978-79, tedy v letech vrcholné okupační normalisace a politických procesů s hudebníky a písničkáři undergroundu a aktivisty Charty77, byl komunistickým režimem vyslán studovat na Západ na Katolickou universitu Leuven, MBA (Belgie). V letech 1977-83 učitel VŠE, vstup do komunistických SS Lidových milicí, 83-89 věd. pracovník, nomenklaturní funkce zástupce ředitele Prognostického ústavu ČSAV Valtra Komárka. Předseda ZO KSČ. 12/89-90 místopředseda „vlády národního porozumění" komunisty a estébáka Mariana Čalfy, předseda Státní plánovací komise, 90-92 ministr hospodářství ČSFR, od roku 1992 až do roku 1996 ministr průmyslu a obchodu ČR. Za jeho funkčního období začal hluboký hospodářský propad, který nás a naše vyhlídky těžce poškodil v očích NATO a Evropského společenství. Po odchodu z vlády se 1.9.1997 stal šéfem dozorčí rady firmy ASEA BROWN BOVERI a jejím konzultantem pro východní a střední Evropu. Dlouhodobé a intenzivní podezření na KGB/GRU. Tomu by odpovídalo i tvrzení Miloše Zemana z roku 1994, kdy o V.Dlouhém prohlásil, že „ještě v únoru 1990 byl jako ministr federální vlády v Bruselu úkolován KGB." Místopředseda ODA (od roku 1991)…

pokračování: KGB_16

KGB_01
KGB_02
KGB_03
KGB_04
KGB_05
KGB_06
KGB_07
KGB_08
KGB_09
KGB_10
KGB_11
KGB_12
KGB_13
KGB_14
KGB_15
KGB_16
KGB_17
KGB 18
KGB_19
KGB 20
KGB_21
KGB_22
STB
STB 2
STB 3
SUPER_HOME
AG.NIKOLA
HOME_ZVON
HOME_CLANKY
POLIT._LINKY