KGB 16

(Necenzurované noviny, www.cibulka.com)JIŘÍ SKALICKÝ
SKALICKÝ Jiří, Ing. chemik, nar. 26.04.1956 v Kolíně. KLÍČOVÁ OSOBA PRIVATISACE!!! Jeho otec Jiří Skalický (1929-1990) byl za sovětské okupace vysokým komunistickým důstojníkem Zpravodajské služby Generálního štábu ČSLA, bojující po desetiletí v zájmu sovětských okupantů proti demokratickému Západu!!!!! Ing.Jiří Skalický byl poslancem za ODA od roku 1990 až do 19. 06. 1998. Současně zastával mimořádně důležité strategické funkce ministra pro správu národního majetku a jeho privatisaci(!!!!!), místopředsedy vlády(!!!!!) a ministra životního prostředí. V prosinci 1989 zakládající člen ODA(!!!!!), předseda ODA(!!!!!). Jiří Skalický má vzhledem ke svému cca 10-ti letému působení ve vrcholových funkcích české politiky jeden z nejkratších životopisů v KDO JE KDO V ČR NA PŘELOMU STOLETÍ. Konkurovat mu v tom mohou pouze další osoby, které jsou mnohými podezírané ze spolupráce s komunistickou StB nebo KGB, např. Oldřich Kužílek, Libor Kudláček nebo Karel Kuhnl (o něm nenajdeme nikde ani slovo!!!) - všichni tři bývalí vrcholní představitelé (ODA), popřípadě bývalý i budoucí ministr zahraničních věcí ČR a člen Rady obrany státu Josef Zieleniec. Viz. NN 23/2000: „JOSEF ZIELENIEC A JEHO KOMUNISTICKÉ ROZVĚDKY".ROMAN ČEŠKA

ČEŠKA Roman, Ing. - ekonom, 29. 1. 1964 Plzeň. 1. náměstek ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ing.Jiřího Skalického(!!!!!), od 6/94 předseda Fondu národního majetku(!!!!!). Vystudoval VŠE Praha, obchod, 1987. VÁŽÍ SI Václava Klause, Jozefa Zielenice, Jiřího Skalického, T. Ježka. Od r. 1988 odborný pracovník v Ekonomickém ústavu ČSAV(!!!!!), v roce 1990 vedoucí ekonomické rubriky časopisu Forum, při založení ministerstva privatizace poradcem ministra Ježka(!!!!!), účast na formulování reformního programu OF a ODA(!!!!!), od r. 92 1. nám. min. Skalického(!!!!!). Účast na přípravě restitučních a privatizačních zákonů, novel a prováděcích norem(!!!!!). Přednášky o privatizaci a ekonomické reformě, z nich řada v zahraničí (Lisabon, Curych, Londýn, Brusel, Frankfurt, Vídeň, San Francisco, Budapešť, Ljubljana, Kijev). Absolvent spec. kurzů: Financial Services and the Banking System, Boston USA, 90. Privatization Techniques, Paříž 91: Development, Services a Management, duben, Tokyo 92. Zakládající člen ODA(!!!!!), člen ústředního sněmu v letech 1990-91(!!!!!). Publikace: Československo na rozcestí 89, Institucionální souvislosti fungování ekonomiky 90, Privatizace v akci 91, Small Privatization in Czechoslovakia, Ljubljana 92, Privatization in Czechia, Kijev 92, Privatization in the Czech Republik 92, 92: Small Privatization in Central a Eastern Europe 93. Námět a scénář 13dílného televizního a videoseriálu Nebojte se kupónů, Praha 92. ROMAN ČEŠKA, TENTO MOTOR PRIVATISACE „ČESKOU CESTOU" DO RUKOU KOMUNISTICKÉ NOMENKLATURY, StB, MILICIONÁŘŮ A DALŠÍCH DOMÁCÍCH I ZAHRANIČNÍCH ZLOČINCŮ, BYL V ROCE 1988 PŘISTIŽEN KOMUNISTICKOU POLICIÍ PŘI POKUSU O UKRADENÍ AUTOMOBILU A CELÁ CAUSA BYLA NA TÉMĚŘ 10 LET POLICIÍ UKLIZENA. PŘÍPAD BYL ZVEŘEJNĚN AŽ PO UKONČENÍ PRIVATISACE. STARÁ ESTÉBÁCKÁ ZÁSADA ŘÍKÁ: KDO MÁ NA TY DRUHÉ DOSTATEK KOMPROMITUJÍCÍCH MATERIÁLŮ, MŮŽE JE BEZ OBAV POUŽÍT I NA TU NEJŠPINAVĚJŠÍ PRÁCI A PO POUŽITÍ JE KDYKOLIV KLIDNĚ ODLOŽIT… TÝKÁ SE TO ÚDAJNĚ I VÁCLAVA KLAUSE A JEHO ROLE V PRIVATISACI. BRZY UVIDÍME, JESTLI JE S TÍMTO SCÉNÁŘEM KLAUS SROZUMĚN…JIŘÍ HEJLEK
HEJLEK Jiří, PhDr. - veřejný činitel, 13. 3. 1952 Praha. ST FF UK Praha, filozofie - čeština 1978, klasická řečtina 1985. 78-90 různá zaměstnání (lektor jazyků, překladatel), od 2/90 zahraniční oddělení KC OF Praha, od 8/90 ŘEDITEL PERSONÁLNÍHO ODBORU MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ PRAHA!!!!! (za ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera!!!!!), od 3/91 – 1996, náměstek ministra kultury ČR. 1977-83 bytové filozofické semináře (organizování, částečně přednášky). V období 1/89 až 7/89 signatář 4 petic (kulturních pracovníků, Několik vět + další), 11/89 člen stávkového výboru, 11/89-12/89 člen výjezdové skupiny KC OF, od 3/91 člen ODA a jejího politického grémia, politická orientace: křesťansko-liberální konzervativec. (To říká asi tolik, jako pravicově-levicový muslim…). Náboženství: aktivní evangelík (Českobratrská církev evangelická, presbyter sboru v Praze - Dejvicích). Pro nezasvěcené a nepamětníky: Aktivní účast na ilegálních bytových seminářích, vždy dobře profízlovaných a díky tomu pravidelně rozháněných StB, byla za komunismu nutnou podmínkou k přijetí na tehdy vysoce prominentní Filosofickou fakultu University Karlovy a k vykonávání povolání překladatele a lektora… Stejně tak bylo za komunismu žádoucí být aktivním věřícím, přičemž funkce presbytera sboru Československé církve evangelické byla vítána… (To měl být samozřejmě aprílový vtip. Ve skutečnosti to bylo přesně naopak. Viz. mnohá sdělení o nekonečné řadě represí vydané Chartou77 a Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), která jsou k disposici na Internetu na www.cibulka.com).

Působení Jiřího Dienstbiera ve funkci ministra a Jiřího Hejlka ve funkci ředitele personálního odboru ministerstva zahraničních věcí provázely zejména personální skandály. Především co se týče obsazení našich polistopadových zastupitelských úřadů v cizině bývalými komunisty a spolupracovníky rozvědky StB. Namátkou si uveďme ty nejkřiklavější případy „našich" velvyslanců, když u nižšího „diplomatického" personálu to bylo ještě mnohem horší:

USA - Rita Klímová - členka KSČ od 17-ti let, poč. 50. let členka kádrovacích komisí na fakultách UK, údajně evidována jako agentka I.správy StB.

SSSR - Rudolf Slánský ml. - syn býv. gen. taj. ÚV KSČ Rudolfa Slánského, kterého se v 50. letech veřejně zřekl, 1965-69 člen KSČ. Jako špičkový agent StB působil plných 35 let.

Kypr - Emil Keblůšek - člen normalizačního ÚV KSČ

Turecko - Jaromír Johanes - poslední předlistopadový komunistický ministr zahr. věcí, odhalený agent KGB.

Bulharsko - František Barbírek - člen normalizačního ÚV KSČ

Rada Evropy - Čestmír Císař - evidovaný agent StB a býv. člen ÚV KSČ

Sýrie - Zdeněk Nejedlý - abs. VŠP ÚV KSČ, 1948-70 člen KSČ

Severní Korea - Zdeněk Schee - abs. stranické školy v Moskvě, v roce 1968, po sovětské okupaci, zakladatel Leninského svazu mládeže

Finsko - Peter Kerlik - evidován jako agent StB, reg. č. 15991, kr. jm. ROBUR

Thajsko - Karel Stehno - evidován jako agent, reg. č. 29507 a 950701, kr. jm. KAREL

Čína - Bořivoj Čuda - evidován jako agent, reg. č. 15825 a 582588, kr. jm. DOKTOR

Chile - Roman Roubal - býv. důstojník I. správy StB

Afganistan - Vladimír Vávra - evidován jako agent, reg. č. 28423, kr. jm. LOJZA

Brazílie - Jiří Kozák - evidován jako agent, reg. č. 520, 26144 a 614488, kr. jm. KUDLA

Jordánsko - František Doležel - býv. důstojník I. správy StB

Nigérie - Evžen Vacek - býv. pplk. I. správy StB a předlistopadový náměstek FMZV

Kanada - Rudolf Schuster - býv. člen ÚV KSS, 1990 předseda SNR, evidován jako důvěrník, reg. č. 9330, bez kr. jm., od 1999 prezident SR

Švýcarsko - Miloslav Kočárek - evidován jako agent, reg. č. 36611 a 661188, kr. jm. KAREL. Pro svoji minulost zneužit (BIS?) v kauze Bamberg, namířené proti ČSSD.

Venezuela - Oldřich Kořistka - býv. důstojník I. správy StB

Argentina - Tibor Zlocha - býv. důstojník I. správy StB

Vietnam - Jan Gonzor - evidován jako agent VKR


Anglie - Karel Duda - evidován jako agent, reg. č. 4784 a 478488, kr. jm. PENTAGON

Itálie - Jiří Holub - evidován jako agent, reg. č. 32892, kr. jm. KANTOR

Izrael - Miloš Pojar - evidován jako agent, reg. č. 26779, kr. jm. NÁKLAD

Maďarsko - Štefan Oross - evidován jako agent, reg. č. 17052 a 705288, kr. jm. OROL

Malta - Miloslav Chrobok - býv. důstojník I. správy StB

Nigerie - Jaromír César - evidován jako agent I. správy StB

KBSE - Miroslav Polreich - býv. důstojník I. správy StB

Tunisko -Ivo Kubeš - evidován jako agent, reg. č. 20938, kr. jm. BELA

Nizozemí - Jan Kozubek - evidován jako agent, reg. č. 30490, kr. jm. GISTPOMĚRŮM NA ČESKÉM MINISTERSTVU ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ, KTERÉ PŘETRVALY NEJEN FUNKČNÍ OBDOBÍ JIŘÍHO DIENSTBIERA A JIŘÍHO HEJLKA, ALE I FUNKČNÍ OBDOBÍ JOSEFA ZIELENIECE A JEHO NÁMĚSTKŮ Z ODA PAVLA BRATINKY A VIKTORA DOBALA, JSOU VĚNOVÁNY NN 12/2000: „KOMUNISTÉ, MILICIONÁŘI A ESTÉBÁCI NA MINISTERSTVU ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, ČLENSKÉHO STÁTU NATO" A NN 15/2000: „KOMUNISTICKÁ ESA A MAFIE StB REPRESENTUJÍ ČR".
IVAN MAŠEK

MAŠEK Ivan, rod. jménem Svoboda, Ing. - programátor, politik, 28. 7. 1948 Praha. Poslanec Parlamentu ČR (ODA), člen ústavně právního výboru(!!!!!). ST VŠE, automatizované systémy řízení, Praha 1984(!!!!!). FF UK, studium psychologie 68-69, úředník ÚDZ, propuštěn pro nesouhlas se vstupem vojsk 1970(!!!!!), pomoc. dělník 1970-75, programátor(!), systémový programátor(!!!), vedoucí střediska software od r. 1975(!!!!!). Účast na bytových filozofických seminářích od r. 84, zatčen a uvězněn pro pobuřování v říjnu 89, propuštěn 17. 11. 89(!!!!!), aby náhodou nezmeškal „sametovou revoluci"… Poslanec ČNR od 90. POL signatář HOS, člen Prozatímního koordinačního výboru, signatář Charty 77 (88-89), zakládající člen OF, člen politické komise OF 89, zakládající člen ODA 12/89. Pro nezasvěcené a nepamětníky: V případě Ivana Maška, NA ROZDÍL OD VŠECH OSTATNÍCH, byl za komunismu nesouhlas se sovětskou okupací nutnou podmínkou pro získání funkce vedoucího střediska software, o přijetí na VŠ ani nemluvě…VIKTOR DOBAL

DOBAL Viktor, Ing. - chemik, 11. 3. 1947 NITRA. Poslanec Parlamentu České republiky, Poslanecká sněmovna (ODA), člen ústavněprávního výboru(!!!!!), náměstek ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece(!!!!!). ST VŠCHT Praha 70. P Hornický ústav ČSAV, od 86 VÚ pro farmacii a biochemii v Praze 3, od 6/90 do 12/91 ředitel Ústavu geotechniky ČSAV. V 60. a 70. letech rozšiřoval a rozmnožoval samizdatovou literaturu, překládal ruské disidentské autory(!!!!!), např. A. Amalrika (knihy v originále od ruských disidentských autorů, např. základní Amalrikovo dílo „PŘEŽIJE SOVĚTSKÝ SVAZ ROK 1984?", za které byl uvězněn, poslán do vyhnanství a pak ve Španělsku sražen autem a zabit, byly v okupovaném Československu k mání jistě v každém knihkupectví…), v 80. letech se zabýval politologií, filozofickými aspekty přírod. věd. Zakládající člen Hnutí za občanskou svobodu a ODA(!!!!!).
MICHAL PROKOP

PROKOP Michal, Mgr., 13. 8. 1946 Praha. Po sovětské okupaci se oženil s dcerou obávaného normalisačního náměstka Československé televize NINOU, roz. Divišovou. Poté následovala - na dobu sovětské okupace, kdy tisíce umělců mělo zakázáno veřejně vystupovat, triumfální „umělecká" kariéra: V cena Melodie 88, Zlatý štít Panton 89. Diskografie LP: 68 Blues in Soul, 71 a 90 Město Er, 80 Holubí Dante, 84 Kolej Yesterday, 87 Nic ve zlým, nic v dobrým, 89 Snad nám naše děti..., 90 Až si pro mě přijdou. 89-92 místopředseda Svazu autorů a interpretů (SAI). Po 17.listopadu 1989 náměstek ministra kultury ČR, člen Ústředního sněmu ODA. VÁŽÍ SI V. Havla. POL 90-92 poslanec SN FS (OF, ODA), předseda výboru sociálního a kulturního SN, člen Meziparlamentního klubu demokratické pravice OF… Dnes Michal Prokop může, opět na rozdíl od mnohem jasnozřivějších a zásadovějších politiků, vystupovat ve veřejnoprávní ČT se svým - veřejné mínění naprosto deformujícím - seriálem „Krásný ztráty". Za to se stal pravděpodobně nejlépe placeným spolupracovníkem veřejnoprávní ČT. Viz. NN 01/2001: „TELEVIZNÍ PODVOD: SVOBODA SLOVA JEN PRO SOUHLASÍCÍ!!!", strana 20.
DUŠAN NAVRÁTIL

NAVRÁTIL Dušan (02.07.1955) – zakládající člen „pravicové" ODA v Brně a po dlouhou dobu její jediný aktivní člen. Příslušnice levicové skupiny Jaroslava Šabaty a Jiřího Müllera, „disidentka" Jiřina Nehybová (07.04.1961), evidovaná jako spolupracovnice StB, krycí jméno „CEMENT", byla s přispěním Dušana Navrátila zvolena za ODA do brněnského zastupitelstva. Bývalý poslanec ODA a předseda Komise pro kontrolu VOJENSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ (VOZ) a v současnosti, tedy po volebním vítězství sociální demokracie, je za odměnu za své služby tento „pravičák" jmenován náměstkem BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY (BIS). Bez ohledu na to (nebo právě proto) udržuje styky se slušovickým kádrem JUDr.Janem Šulou, který je jeho konzultantem. Dušan Navrátil působil i v polistopadové ekonomice. Zejména jeho účast ve firmě Informex Group a.s., přeplněné podivuhodně proslulými politiky (ex-ministr obrany Antonín Baudyš, ex-ministr vnitra MUDr.Petr Čermák, bývalý předseda Fondu národního majetku Tomáš Ježek, klient FNM a privatisátor Královopolské strojírny Brno Zdeněk Pánek, představitel vytunelované Podnikatelské banky Pavel Sehnal a řada dalších osob, v jejichž firmách se to jenom hemží estébáky), přičemž sama firma sídlí v bezprostřední blízkosti bývalých východoněmeckých hranic, což vše je ve svém celku a v případě právě těchto osob víc než signifikantní. Na vysvětlenou jeho oslňující polistopadové kariéry je už téměř zbytečné dodávat, že ing.Dušan Navrátil za sovětské okupace sloužil v armádní radiorozvědce proti zemím NATO a je dlouhodobě podezřelý ze spolupráce s komunistickou vojenskou tajnou službou… Bezpečnostní prověrka v jeho případě dopadla podle očekávání na výbornou…MICHAEL ŽANTOVSKÝ

ŽANTOVSKÝ Michael, předseda a dnešní místopředseda ODA. Otec Michaela Žantovského Jiří Žantovský (1909) byl v 50. letech na Noskově ministerstvu informací (komunistická obdoba Goebelsova ministerstva propagandy!!!). Pak odešel do Památníku národního písemnictví, byl vedoucím archivu PNP, kde rozhodoval o nákupech a prodejích, a to i do zahraničí... Strýc Michaela Žantovského byl údajně za komunismu náměstkem ministra zahraničních věcí. Matka Michaela Žantovského Hana Žantovská, roz. Eislerová, narozená 04. 05. 1921, evidovaná jako spolupracovnice Centrály komunistické StB, byla za komunismu ve svobodném povolání jako spisovatelka a překladatelka ze západních jazyků (angličtina, němčina, francouzština). Několik dlouhodobých pobytů na Západě!!!!! Nikdy, dokonce ani po sovětské okupaci, nebyla ona ani její manžel za své politické postoje postiženi!!! Zřejmě nebylo za co… Možná však oba byli za své postoje „v krizových letech" vyznamenáni nebo povýšeni... Michael Žantovský se narodil 03. 01. 1949 v Praze. Sestra Irena Žantovská, provdaná Irena Murray, se narodila v roce 1946. Zřejmě působila do roku 1989 v zahraničí, aniž to pro rodinu znamenalo nějaké persekuce… Michael Žantovský vystudoval prestižní a vysoce výběrovou Filosofickou fakultu Karlovy university, obor psychologie. Promoval v roce 1973. Bratranec Michaela Žantovského se jmenoval Tomáš Schilla a hrál s komunisty pronásledovanou undergroundovou skupinou Plastic People of Universe na violoncello. Matka Tomáše Schilly, tedy teta Michaela Žantovského, přitom nerušeně působila pod uměleckým jménem Zora Beráková i pod vl. Jménem Zora Schillová jako uznávaná oficiální spisovatelka... Michael Žantovský byl v letech 1968 - 1971(?) vyslán/vysazen(?) do Kanady. Termín k návratu údajně nedodržel a svůj pobyt (pouze studijní?) výrazně překročil. Není známo, jestli v této době požádal o politický asyl nebo se v Kanadě/USA zdržoval ilegálně. V Severní Americe se ho podle nepotvrzených zpráv nakonec zbavili vyhoštěním zpět do komunistického Československa, a to údajně za přechovávání popř. distribuci drog... Po dodání zpět do okupovaného ČSSR nebyl údajně Michael Žantovský, snad jako vůbec jediný, postaven před komunistický soud a odsouzen za paragraf 109, „nedovolené opuštění republiky", kde první odstavec je do 3 let. Místo trestu odnětí svobody směl dokončit vysokou školu a mohl nastoupil jako psycholog do renomovaného Výzkumného ústavu psychiatrického v Praze-Bohnicích, kde působil v letech 1973-80. Na jakých zajímavých projektech tam pracoval není bohužel známo. Oficiální verze jeho životopisu v Kdo je kdo říká, že v letech 1968-69 Michael Žantovský studoval psychologii na McGill University (Montreal) v Kanadě. (Doporučujeme z mnohých důvodů porovnat jeho životopis s knihou „JAN „KATO" KAVAN – PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO ČLOVĚKA").

Po několika dalších letech v okupovaném Československu si Michal Žantovský dokázal získat u Husákovy sovětské okupační správy takovou důvěru, že se stal prominentním překladatelem – publicistou. Od roku 1980 navíc ve svobodném povolání. V tomto roce se rovněž oženil s KristinouKicovovou. V celorepublikovém telefonním seznamu lze najít příjmení Kicov/Kicovová pouze v jediném případě:

UTO Tel1 Název Ulice Obec

48 462153 Kicov Boris Nezvalova 647/4 Liberec

Michael Žantovský byl prověřen pro překlady přímo Gustávu Husákovi a překladatelské / tlumočnické zakázky pro pražský Hrad představovaly největší podíl v jemu zadaných zakázkách. V roce 1988 nastoupil (byl podstaven?) jako korespondent do pražského zastoupení Tiskové agentury Reuter, kde pracoval až do „sametové revoluce". (Stejný postup ve vztahu k 17. listopadu 1989 najdeme i v případě „zimního" generálního ředitele veřejnoprávní televize Jiřího Hodače. Viz. NN 01/2001, Karla Kovandy, pekingského zpravodaje komunistického Rudého práva a dnešního zástupce ČR v NATO, viz. NN 15/2000 a u mnohých dalších). Práce pro agenturu Reuter byla především spojena s prací pro Centrálu 1. Správy StB (Viz. další spolupracovník REUTERu Marian Švejda - Panevropské hnutí a a spolu s agentem StB Pavlem Naumannem zakladatel českého Rotary klubu, novinář Ondřej Hejma - Žlutý pes a další). Vlastní „Sametovou revoluci" pak odstartoval Michael Žantovský tím, že pustil 17. listopadu 1989 do celého světa desinformační zprávu o „zavraždění studenta Martina Šmída", kterou odborně připravila domácí odnož londýnské agentury Palach Press Jana „KATO" Kavana - Východoevropská informační agentura (VIA) ve spolupráci se spolupracovnicí StB Drahomírou Dražskou a pod vedením jednoho ze „sametových" zasvěcenců Petra Uhla, zetě Jaroslava Šabaty…

Michael Žantovský byl, jako vysoce prověřený a sledovaný korespondent pražského zastoupení Tiskové agentury Reuter, od roku 1988 členem „ilegální skupiny" Otevřený dialog a dne 01. srpna 1989 zakládajícím členem obnoveného Penklubu. Od 19.11.1989 působí v Občanském fóru. Od prosince 1989 se stal tiskovým mluvčím Kanceláře presidenta republiky, mluvčím a poradcem presidenta republiky, ředitelem sekce pro tisk a informace (leden 1990 - září 1992). V této funkci se spolu s tehdejším I. náměstkem federálního ministra vnitra Janem Rumlem a dalším havlovým poradcem pro branně-bezpečnostní otázky Jiřím Křižanem podílel na televizním show - veřejném odhalení předsedy konkurenční Lidové strany Josefa Bartončíka jako dlouholetého spolupracovníka komunistické StB, který se dokonce aktivně podílel i na persekuci známého křesťanského aktivisty Augustina Navrátila. Ovšem právě od Michaela Žantovského & spol. něco takového opravdu sedlo… Jiří Křižan figuruje v registrech StB pod krycím jménem „Mánes", Jan Ruml je oficiálně označen římskou prokuraturou za agenta StB… Navíc k tomu došlo těsně před volbami. Tedy v době, kdy zákon jakoukoliv volební agitaci zakazoval. Výsledkem byl volební debakl Lidové strany a triumfální vítězství Havlova Občanského fóra, které bylo samo prošpikováno agenty StB a KGB od shora až dolů…

Od 28.09.1992 je Michael Žantovský velvyslancem ČR v USA, kde nahradil zesnulou první velvyslankyni Ritu Klímovou, bývalou manželku tajemníka ÚV KSČ Zdeňka Mlynáře a matku poslance a místopředsedy Unie svobody Vladimíra Mlynáře. Od roku 1996 je Michael Žantovský senátorem, kdy ho ve funkci velvyslance v USA nahradil Alexandr Vondra (17.08.1961), rovněž člověk ze skupiny kolem presidenta Václava Havla: „Za komunismu v mládí hodně cestoval" (bylo by velmi zajímavé vědět kam mladý Vondra cestoval a kdo mu tyto cesty za komunismu povolil a financoval!!!), pak Universita Karlova – geografie (1984), 1985-87 Náprstkovo muzeum - správce orientálních sbírek, 1987 - podpis Charty77, programátor v Metě, 1989-mluvčí Charty77 (opravdu raketová oposiční kariéra!!!), spoluzakládal 19.11.1989 Občanské fórum (VŽDY V PRAVÝ ČAS NA PRAVÉM MÍSTĚ!!!), 1990-92 v Kanceláři presidenta republiky, poradce presidenta republiky pro zahraniční věci, 1992-97 I. náměstek ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece (viz. NN 23/2000: „JOSEF ZIELENIEC A JEHO KOMUNISTICKÉ ROZVĚDKY"), od roku 1997 je Alexandr Vondra velvyslanec ČR v USA… Americká FBI musí mít z českých velvyslanců a českého personálu na svém území určitě nesmírnou radost…

V současné době je senátor Michal Žantovský, v roce 1997 po Mgr.Janu Kalvodovi předseda a v roce 1998 místopředseda Občanské demokratické aliance (ODA), předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR. Ve stínové vládě čtyřkoalice, vedené po odstoupení „rudého křesťana" Cyrila Svobody JUDr.Karlem Kühnlem (DŘÍVE ODA!!!),který, jak už jsme uvedli, je podle neověřených zpráv podplukovníkem StB, řídí Michael Žantovský resort obrany… NATO se má tedy na co těšit!!! Doufejme, že se nenechá zmást českým NBÚ vedeným Tomášem Kadlecem a bezpečnostní prověrku Michaela Žantovského nechá udělat ještě jednou a vlastními lidmi…

V registrech II. Správy komunistické Stb, když do registrů československé komunistické rozvědky ani k sovětské GRU zatím nemáme přístup, je Michal Žantovský veden pod krycím jménem „Michaela Žantovská"… Michael Žantovský patří k lidem, kteří trvají na interpretaci 17.listopadu jako spontánní a nikým neorganisované vzpoury studentů, kteří holýma rukama svrhli nelidský okupační totalitní režim…

TÍMTO KONČÍME INVENTURU NEJPRAVICOVĚJŠÍCH OFICIÁLNÍCH ČESKÝCH POLITIKŮ „NAŠÍ" SOUČASNÉ POSTKOMUNISTICKÉ „NÁRODNÍ FRONTY". TY LEVICOVĚJŠÍ SI NECHÁME NA JINDY… POROVNÁNÍM „NAŠICH" POSTKOMUNISTICKÝCH PRAVICOVÝCH A POSTKOMUNISTICKÝCH LEVICOVÝCH POLITIKŮ DOJDEME K ZÁVĚRU, ŽE MEZI NIMI NENÍ ZÁSADNÍ ROZDÍL. VĚTŠINA Z NICH JE MEZI SEBOU VZÁJEMNĚ ZAMĚNITELNÁ… JAK Z TOHOTO ZAČAROVANÉHO KRUHU VEN? ZCELA JEDNODUŠE A NEBUDE NÁS TO ANI PŘÍLIŠ BOLET: POJĎME TENTOKRÁT VŠICHNI K VOLBÁM A NEVOLME PARLAMENTNÍ STRANY!!!!! PODPOŘME POUZE TY STRANY A POLITIKY, KTEŘÍ MAJÍ VE SVÉM PROGRAMU RADIKÁLNÍ DECENTRALISACI POLITICKÉ MOCI, TEDY JEJÍ PŘESUNUTÍ ZE STÁVAJÍCÍCH PODVODNÝCH MOCENSKÝCH CENTER CO NEJNÍŽ DOLŮ, K OBČANŮM-DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM, KTEŘÍ TO VŠECHNO ZE SVÝCH DANÍ PLATÍ. UŽ TOHO PROSTĚ BYLO PROTI NÁM A ZA NAŠE PENÍZE PŘÍLIŠ MNOHO. STAČÍ SE V TOMTO ÚSILÍ OPŘÍT O HODNOTOVOU ALTERNATIVU, OBSAŽENOU V LISTU K SOCIÁLNÍM OTÁZKÁM „POKOJ A DOBRO", VYDANÉHO ČESKOU BISKUPSKOU KONFERENCÍ.

pokračování: KGB_17

KGB_01
KGB_02
KGB_03
KGB_04
KGB_05
KGB_06
KGB_07
KGB_08
KGB_09
KGB_10
KGB_11
KGB_12
KGB_13
KGB_14
KGB_15
KGB_16
KGB_17
KGB 18
KGB_19
KGB 20
KGB_21
KGB_22
STB
STB 2
STB 3
SUPER_HOME
AG.NIKOLA
HOME_ZVON
HOME_CLANKY
POLIT._LINKY