KGB 17

(Necenzurované noviny, www.cibulka.com)


STARÁ A „MLADÁ" RUDÁ GARDA…
Necenzurované noviny nejpozději od roku 1992 ve svých článcích, dnes snadno dostupných na Internetu, velmi ostře a kriticky vnímají důsledně provedené systémové právní, ekonomické a politické kroky „pravicové" trojkoaliční vlády Václava Klause (ODS, nejpravicovější ODA a nejkřesťanštější KDU-ČSL) ve prospěch komunistické nomenklatury, milicionářů, estébáků a dalších zločinců, kterými Václav Klaus a jeho dnešní protivníci na velmi dlouhou dobu diskreditovali skutečnou politickou pravici a skutečné křesťanské politiky u nás. SARAJEVO však považují za obyčejný politický podraz protřelých politických, mediálních a zpravodajských intrikánů. Bylo by nemravné, aby právě oni, kteří se po celou dobu své politické kariéry velmi aktivně podíleli na polistopadovém morálním, duchovním, politickém i ekonomickém bankrotu, se díky následným mediálním manipulacím zbavili za něj jakékoliv odpovědnosti, hodili tohle všechno na svého spolupachatele Václava Klause jako na jediného obětního beránka a mohli opět před neinformovanými voliči vystupovat jako neposkvrnění čtyřkoalični politici první generace.
Je zajímavé sledovat, že právě se „sarajevským atentátem" vchází na českou politickou scénu nová generace politiků, např. Vladimír Mlynář, který měl být ve vládě JOSEFA TOŠOVSKÉHO původně koordinátorem zpravodajských služeb. Pro určité zděšení, které tato informace vyvolala, byl pověřen problematikou národnostních menšin. Vládce nad bankovním sektorem Josef Tošovský je od začátku 90. let podezíraný pro změnu ze spolupráce s KGB a jeho kvapný útěk z ČNB, alespoň podle některých pramenů, předešel očekávanému negativnímu výsledku bezpečnostní prověrky. Viz. NN 01/2001: „CAUSA JOSEF TOŠOVSKÝ". Jak se podle řady případů zdá, Rusové dokáží některé svoje agenty včas varovat... Vzhledem ktomu, že Josef Lux zemřel a svazek si do USA nejspíše nevzal, jistě někde leží, nevíme však kde. Je v rukou perspektivních a pro Moskvu přijatelných mladých politiků? Přímo u Mlynáře? U Langera? U Grosse? Březiny? Nebo u LUXů na půdě ve Dvořistku?Staří proti mladým, aneb nová agentura KGB/GRU
nahrazuje spotřební materiál (agentura 1. správy StB),
který bude v nejbližší době odložen…
Je zajímavé pozorovat dlouhodobé kontakty jednoho mladého, vysoce ambiciózního a v politickém systému a ve vztahu k tajným službám vysoce postaveného českého politika. Tyto kontakty by podle platné americké klasifikace už samy o sobě ohrožovaly zájmy Národní bezpečnosti USA, pokud by ovšem byl tento „náš" politik americkým občanem. Českou republiku však něco takového zřejmě ohrozit nemůže… Ono ohrožení národní bezpečnosti USA by představovaly kontakty na tu skupinu bývalého komunistického managementu zbrojních závodů Přerovské strojírny, která v dobách Varšavské smlouvy tvořila stálou expozituru sovětské armádní rozvědky GRU v tomto strategickém podniku… Je velmi pravděpodobné, že silná skupina rozvědčíků GRU z bankrotujících Přerovských strojíren ve své činnosti i nadále pokračuje, tentokrát už nikoliv pro SSSR, ale pro Putinovo „nové" Rusko, které by ovšem pod Putinovým vedením mohlo být brzy k nerozeznání od „starého" SSSR… Ostatně rozvědčíci GRU zde mají ke své práci opravdu vynikající podmínky, neboť ve VOZ (Vojenské obranné zpravodajství) již není prakticky nikdo z polistopadových nových lidí a tak proti zkušeným kádrům GRU česká vojenská kontrarozvědka „bojuje" rukama jejich bývalých(?) „soudruhů ve zbrani"... Vzhledem k tomu, že VOZ za posledních 11 let nedokázal odhalit ani jednoho důstojníka nebo spolupracovníka KGB nebo GRU(!!!!!), vede si z hlediska Moskvy zřejmě přesně podle jejich plánů a instrukcí…


PRO KOHO 11 LET PRACUJE KONTRAROZVĚDKA BIS?

Tajemný plukovník JAN PRINC z olomoucké expozitury BIS, v dobách úřadování prozatímního ředitele Stanislava Devátého dlouholetý ředitel výkonu služby BIS, minimálně vřele tolerovaný krajní a extremní levicí napojenou na „studenta" Zifčáka a přes něj pravděpodobně dále na KGB, okamžitě po svém nástupu do funkce ředitele olomoucké expozitury likviduje zkušeného důstojníka BIS a politického vězně komunismu Vladimíra Hučína. Ten byl ještě v roce 2000 svými nadřízenými v BIS velmi dobře hodnocen a navrhován na povýšení. Dosavadní ředitel olomoucké expositury BIS podplukovník ing.Petr Částečka nastupuje pro změnu jako vrátný do brněnské expozitury BIS, aby byl pod neustálou a spolehlivou kontrolou. Brněnská expositura BIS je totiž známá tím, že je už tradičně pevně napojena na Moskvu… (Přehled polistopadových ředitelů kontrarozvědky v Brně: ing.Jiří Müller, člen klanu tajemníka Jihomoravského KV KSČ Jaroslava Šabaty; RNDr.Petr Zeman, osobní sekretář Jaroslava Šabaty; RNDr.Petr Špaček, syn I. tajemníka Jihomoravského KV KSČ Josefa Špačka, přímého stranického nadřízeného Jaroslava Šabaty…; Tyto informace byly za posledních 10 let zveřejněny v Necenzurovaných novinách nesčíslněkrát. Bez jakékoliv positivní odezvy. Výsledky pak vidíme všude kolem sebe…). Na případu Vladimíra Hučína a Petra Částečky je nejlépe vidět, že BIS má zřejmě ve svých řadách tolik spolehlivých a kvalitně vyškolených odborníků, že už pro ně nemá odpovídající uplatnění… Bohužel na výsledcích kontrarozvědky BIS v boji proti ruským tajným službám a ruskému státnímu organisovanému zločinu, včetně jeho ruskojazyčných drogových sítí, to z neznámých důvodů není vidět. Právě naopak. BIS, koordinovaná „koordinátorem všech tajných služeb" Janem „KATO" Kavanem, stejně jako zbývající tři české tajné služby, nedokázala za posledních 11 let odhalit ani jediného sovětského nebo ruského obchodníka s drogami nebo dokonce špiona!!! Zřejmě u nás, na rozdíl od ostatních zemí této planety, žádní nejsou… Viz. zásadní materiál v NN 13/2000: „RUSKÝ STÁTNÍ ORGANISOVANÝ ZLOČIN A SVĚTOVÉ FINANČNÍ A POLITICKÉ TRHY". JAN PRINC, který je, jako mnohaletý „ředitel výkonu služby BIS", za tento vývoj přímo zodpovědný, je tedy pravděpodobně dalším členem RUDÉHO ORCHESTRU, který bude nepochybně jednoho dne postaven za svou činnost/nečinnost před soud a to včetně stávajícího šéfa BIS Jiřího Růžka... Pokud je pro dnešní velení BIS nebezpečnou „extremistickou tiskovinou" i celkem neškodný měsíčník politických vězňů SVĚDOMÍ, vydávaný ve Frýdku-Místku čecho-kanaďanem a kanadským občanem Milo Komínkem, který strávil v komunistických věznicích a koncentračních táborech 17 let(!!!), pak je to nejlepší ukázkou toho, v čí rukou je skutečná moc v této zemi. Pro základní informaci si na tomto místě připomeneme alespoň některé z kádrů současné české kontrarozvědky, která je zřízena a financována proto, aby chránila občany-daňové poplatníky před silami, které by mohly ohrozit jejich svobody a rovnost jejich práv a příležitostí:

1) RŮŽEK JIŘÍ - ředitel BIS. Řadou obvykle dobře informovaných osob je Jiří Růžek podezíraný z práce pro vědecko-technickou rozvědku komunistické StB, která měla svou vědecko-technickou základnu nejdůležitějších spolupracovníků zejména mezi kádry Československé akademie věd, vedené dodnes zkušeným komunistickým udavačem profesorem Rudolfem Zahradníkem.

2) BULÁNEK ROSTISLAV, Ing. – bezpečnostní ředitel BIS. K jeho osobě uvítáme další informace. Bohužel přátelé a kolegové Vladimíra Hučína v BIS jsou posledním vývojem natolik zastrašeni, že už teď myslí jenom sami sebe…

3) MENCL PETR, Mgr. – náčelník sekce vnitřní bezpečnosti BIS, bývalý a možná i současný člen zločinecké organisace KSČ, bývalý komunistický prokurátor. Jeho žena se stala soudkyní nejvyššího soudu… Dnes je výhodné s BIS dobře vycházet, stejně jako bylo výhodné dobře vycházet s StB a KSČ…

4) PANAŠ JAN, JUDr. – ředitel inspekce BIS, rovněž bývalý a možná i současný člen zločinecké organisace KSČ.Tito lidé rovněž nesou, spolu s Janem Princem, kterému věnujeme zvláštní odstavec, hlavní zodpovědnost za uvěznění Vladimíra Hučína!!!OSOBNÍ PORTRÉT PLK. JANA PRINCE
Na dokreslení osobního profilu plk.Jana Prince zatím jenom tolik: V druhé polovině 70. let se objevil v Praze a to rovnou v prostředí pražského undergroundu kolem komunistickou StB pronásledovaných skupin Plastic People a DG307 a pak zejména kolem Charty77. Tři roky zde vystupoval jako student vysoké školy. V tomto případě to však nebylo ani pod jménem „Růžička", dokonce ani Ludvík Zifčák, ale jako „Jan Princ". To třech letech se své nastávající ženě ing.Květě Princové (v roce 1992 se pak pokusila za zády signatářů zlikvidovat Chartu77!!! Viz. mnohé články v tehdejších NN) v dále už neudržitelné situaci konečně přiznal, že celou tu dobu jí, tedy své vyvolené, svým rodičům i svým přátelům z Charty77 a undergroundu lhal a žádným studentem vysoké školy není. Místo toho se celé ty roky flákal a dokonce ani nepracoval. Kdo si pamatuje poměry za komunismu, zná dobře nejméně dvě věci: Každý, kdo za komunismu třeba jen několik týdnů nepracoval, byl uvězněn podle paragrafu 203 T.Z. za tzv. „příživnictví", kde už první odstavec byl do 3 let. A ta druhá věc: Každý, kdo se veřejně postavil ať už proti přímé sovětské okupaci a její komunistické diktatuře nebo se alespoň s takovými lidmi stýkal, neušel nikdy pozornosti tehdejší komunistické policie SNB, ať už po linii VB nebo StB. Viz. sdělení Charty77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných na Internetu na www.cibulka.cz nebo www.cibulka.com. Pokud se tedy „student" Jan Princ pohyboval tři roky ve vysoce profízlovaném prostředí pražských odpůrců komunismu a přitom nepracoval, může to s největší pravděpodobností znamenat pouze dvě věci: Buď zde působil od samého počátku služebně, možná i jako „nelegál" pod krycí identitou, anebo ho brzy sebrali za příživu a dali mu svobodně si vybrat: Buď začnete pracovat pro nás nebo půjdete na 3 roky pracovat jinam. A tam vás pracovat naučíme!!! V každém případě další „odbojová" kariéra Jana Prince by těmto podezřením velmi odpovídala. Po mimořádně krátkém „propagačním" uvěznění začal po Čechách kupovat velké usedlosti a přebudovávat je na jakási neoficiální víkendová shromažďovací centra příznivců Charty77 a undergroundu. Z hlediska StB si nebylo možno přát něco lepšího. Vše a všechny měla pod dokonalou kontrolou. Kromě toho zde bylo možno mnohé nebezpečné oponenty komunistického režimu kompromitovat užíváním drog, „udělat na příživnictví" a i jinak je kriminalisovat a poté v mnoha případech naverbovat ke spolupráci za použití kompromitujících materiálů. V případě plukovníka Jana Prince se doposud nepodařilo zjistit, kdy, kde, v jaké hodnosti, funkci a hlavně jestli vůbec někdy absolvoval povinnou vojenskou službu… Proslýchá se něco v tom smyslu, že mu za komunismu vystavili psychiatři „papíry na hlavu" a nebyl proto schopen sloužit ani jako vojín. Tomu by odpovídala i skutečnost, že plukovník Jan Princ nesmí řídit automobil… Něco podobného pak platí i u řady dalších „nových" velících důstojníků BIS - například u Petra Kadlece z líhně Jaroslava Šabaty a Petra Zemana. Ovšem v případě pana plukovníka vojensky organisovaného sboru situace jistě víc než komická!!! Stejně tak je nutné zjistit, kolikrát v dobách sovětské okupace a komunistické diktatury směl tento chartista, tříměsíční politický vězeň a deklarovaný „odpůrce komunismu" vycestovat z okupovaného Československa na Západ, aby se mohl uvědoměle a ukázněně vrátit zpět do sovětského vězení… Škoda, že vedení BIS, stejně jako vedení všech dalších českých tajných služeb, armády a ministerstva obrany i zahraničních věcí prověřuje vždy samo sebe. Jinak bychom už dávno měli k jejich osobám velmi zajímavé materiály… Můžeme se jenom modlit, ať je příslušné orgány NATO prověří znovu, tentokrát už doopravdy!!!Mgr. IVAN LANGER A PŘEROVSKÉ GRU
Datum narození onoho nejmenovaného ambiciózního politika ve vysoké funkci odpovídá Ivanu Langerovi. V těchto souvislostech můžeme spekulovat o skutečném zdroji obvykle vysoce privilegovaných informací Ivana Langera. Stejně tak je možné spekulovat o tom, kdo zprostředkovává Ivanovi Langerovi kontakty na některé záhadné finanční skupiny. Spekulujeme jenom o těch kontaktech a obchodech, ve kterých figurují lidé oné silné skupiny GRU z Přerovských strojíren anebo jejich přátelé. O kontaktech Ivana Langera na figury z olomouckého podnikatelského nebo politického podsvětí již nemá ani smysl mluvit. Účelovým rozbitím a přerušením pracovní kontinuity olomoucké expositury BIS, která už přišla v krátké době a za velmi podivných okolností o čtyři své důstojníky, zejména odklizením Vladimíra Hučína do vězení a jejího dosavadního ředitele na vrátnici, se může výrazně posílit postavení a možnosti skupiny kolem IVANA LANGERA a některých hospodářsko-politických mafií ze zemí bývalého SSSR i odjinud, neboť organizovaný zločin, provozovaný na průmyslové bázi, „nezná hranic". Připomeňme si, že Olomouc byla 23 let důležitým posádkovým městem Sovětské armády a tím i GRU a III. Správy KGB… Ivan LANGER rozhodně není mužem Thatcherové ani Bushe, ale je vysokým představitelem svazácko - komunistické kliky ze severní Moravy. Na tyto skutečnosti není radno zapomínat.


RUSKO V ČR
Pokud Rusové u nás realizují řízenou erozi státní správy, politiky a hospodářství, pak zřejmě postupnou „sálamovou" taktikou diskreditace. Viz. NN 22/2000: „ZÁPADNÍ ORIENTACE ČR A NAŠE ČLENSTVÍ V NATO OPĚT OHROŽENY!!!". V případě státní správy jsou Roman Hrubant, Olomouc a Vladimír HUČÍN prostě jenom těmi prvními na řadě. A my, „svobodní" občané-daňoví poplatníci, si na to máme jako jejich tažný dobytek postupně zvykat a neprotivit se tomu. V opačném případě nám pohrozí tím, co na nás vždy spolehlivě platí: Že nám uberou z dnešní otýpky sena a nepodrbou nás v jejich TV Nova za naše slušné chování za uchem…RUSKO V ČR A V EVROPĚ: KOHL kontra MERKELOVÁ KLAUS kontra LANGER…

Rusko, zušlechtěné železnou pěstí Vladimíra Putina, však už dnes míří mnohem, mnohem výš. K NATO a Evropě. Byl to právě problém nelegálního stranického financování německé pravicové strany CDU (problém v nejpříhodnější dobu uměle vyvolaný, i když bohužel ne uměle vytvořený), kterým si Putin otevřel brány Evropy dokořán. Na základě profesionálně vedené a gradované masivní mediální kampaně byl smeten legendární kancléř HELMUT KOHL, sjednotitel EVROPY a odpůrce KOMUNISMU v jeho jakékoliv podobě. V čele pravicové CDU byl nahrazen východoněmeckou funkcionářkou komunistického svazu mládeže a vášnivou recitátorkou sovětské poezie Angelou Merkelovou a jejími lidmi... Z dlouhodobě připravovaného a velmi systematického postupu při politické likvidaci KOHLA je tedy evidentní, že v bezprostřední blízkosti KOHLA musel pracovat nejméně jeden velmi zkušený agent Stasi/KGB, který likvidaci celé Kohlovy skupiny ve vedení CDU připravil a zevnitř kontroloval, případně dolaďoval průběh této likvidační operace. Na základě toho, co už teď víme můžeme předpokládat, že Klausovým katem bude právě „korunní princ" ODS IVAN LANGER (když předchozím „korunním princem" ODS a nástupcem Václava Klause byl Ivan Pilip, který se spolu s Janem Bubeníkem nedávno proslavil na Kubě hrdinným vyzrazením veškerých kódů, kontaktů a spojení Castrovu gestapu, čímž bezprostředně ohrozil životy stovek kubánských odpůrců komunismu a členů jejich rodin…). Langer se zřejmě bude snažit využít nevyřešený problém stranického financování ODS ve svůj prospěch, tedy k politické likvidaci Václava Klause a celé jeho skupiny. On sám totiž se svou nastupující garniturou svazáckých funkcionářů tehdy ve vedení ODS ještě nebyl a na nelegálním financování ODS se proto nepodílel. Je tedy víc než pravděpodobné, že Moskva může v případě KLAUSE použít stejně osvědčený postup, jakým byl zlikvidován HELMUT KOHL (NELEGÁLNÍ FINANCOVÁNÍ, mladší proti starším, kompromitující materiály, destruktivní hledání viníků v případě jakéhokoli neúspěchu, účelová mocenská spojení a politické obchody, atd. Jaký je prosím rozdíl mezi bezzásadovým politickým handlem proti svým nedávným spojencům a za jejich zády na straně jedné a zradou nebo udavačstvím svých nedávných spojenců na straně druhé? Kde je ta hranice??? A je zde vůbec nějaká?????). Jinak Václav KLAUS je v současné době odstaven od strategických informací, které měl k disposici jako předseda vlády. MOSKVA má nyní možnost zajistit bezkonkurenčně kvalitní informační kanály těm ambiciózním mladým politikům, většinou bývalým funkcionářům komunistické mládežnické organisace SSM, kteří se jí z hlediska jejích zájmů zdají perspektivní, a to bez ohledu na jejich momentální stranickou příslušnost (např. Mlynář, Langer, Gross, Březina, „studenští vůdci" Pajerová, Ježek, atd).

ZAHRANIČNÍ KONTO ODS ZALOŽILI ČERMÁK A PICK
V CREDIT SUISSE FIRST BOSTON VE ŠVÝCARSKU

Z tohoto důvodu NN zveřejňují z preventivních důvodů a s velkým časovým předstihem informaci, která nebyla dosud zveřejněna. Konto, ze kterého byla financována ODS, založil v bance Credit Suisse First Boston ve Švýcarsku ministr vnitra a místopředseda ODS MUDr.Petr Čermák a pravděpodobný agent 1. Správy Stb (komunistická rozvědka) Pedro J. Pick Waneck, nar. 16.4.1935, který emigroval (byl vysazen?) do revolučních drogových rájů Bolivie/Venezuely/Kolumbie, kde po desetiletí zuří partizánská válka marx-leninských drogových skupin a kde proto působila a dodnes působí celá legie komunistických špionů, PRACUJÍCÍCH VE SKUTEČNOSTI I NADÁLE PRO MOSKVU NEBO ČÍNU.ZDENEK BAKALA, ZIELENIEC, SCHWANZENBERG, ŽANTOVSKÝ, TOŠOVSKÝ, MLÁDEK…
Pedro PICK je velice blízký spolupracovník dalšího pravděpodobného agenta rozvědky StB/KGB a „muže HRADU" Zdeňka BAKALY, zakladatele nové politické strany S.O.S., na kterou už údajně dorazili 2 miliardy Kč z Moskvy... Ten „shodou okolností" působil v určité době právě v bance Credit Suisse First Boston… Ke Zdeňku Bakalovi, kterému jsme se už podrobně věnovali v NN 16/2000: „OPERACE LÍPA", na doplnění zatím jenom tolik: Podle časopisu TÝDEN č. 36/2000, strana 24 - 26, kontrarozvědka BIS údajně vede na Zdeňka Bakalu svazek z něhož vyplývá, že: „BAKALA JE NEJSPÍŠ AGENTEM RUSKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB, NASAZENÝ JAKO TZV. NELEGÁL. AUTOR TOVYVOZUJE Z PRÝ NEJASNÉHO PŮVODU BAKALOVÝCH RODIČŮ. „Z ŘAD OSOB ZNALÝCH PRÁCE ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB NESE ŽIVOTOPIS BAKALY ZNAKY TZV. NELEGÁLA SOVĚTSKÉ ROZVĚDKY", PÍŠE SE V „DOKUMENTU", KTERÝ JEHO ŠIŘITELÉ VYDÁVAJÍ ZA UKÁZKU Z AUTENTICKÉHO SVAZKU BIS. „PODLE ZPRAVODAJSKÝCH ANALYTIKŮ OBSAHUJE KNIHA (MITROCHINŮV ARCHIV) POPIS ELITNÍHO AGENTA KGB, KTERÝ BYL DLOUHODOBĚ PŘIPRAVOVÁN A VŠECHNY ZNAKY VEDOU PRÁVĚ K ZDEŇKU BAKALOVI". PODLE „DOKUMENTU" SE BAKALA ZASLOUŽIL O VZNIK „KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY", SPOLUPRACOVAL S NĚKDEJŠÍM ŠÉFEM KDU-ČSL JOSEFEM LUXEM, ÚZKÉ STYKY UDRŽOVAL I S BÝVALÝM MINISTREM ZAHRANIČÍ A MÍSTOPŘEDSEDOU ODS JOSEFEM ZIELENCEM, „HRABĚTEM" KARLEM SCHWARZENBERGEM, ČI SENÁTOREM MICHALEM ŽANTOVSKÝM. „K DOBRÝM KONTAKTŮM PATŘÍ I NÁMĚSTEK MINISTRA FINANCÍ JAN MLÁDEK... ZVLÁŠTNÍ POZORNOSTI SE TĚŠÍ BAKALOVY „DOBRÉ VZTAHY" S JOSEFEM TOŠOVSKÝM (TEN JE ÚDAJNĚ „JINAK SEXUÁLNĚ ORIENTOVÁN"). JOSEF TOŠOVSKÝ PROSADIL NA PŘELOMU ROKU 1999/2000 PRODEJ ČESKÉ SPOŘITELNY RAKOUSKÉ ERSTE BANK." NA OBRANU TOŠOVSKÉHO OSTŘE VYSTOUPILY JEŠTĚ PŘED ZVEŘEJNĚNÍM UVEDENÉHO MATERIÁLU LIDOVÉ NOVINY…" (Našim čtenářům v této souvislosti velmi doporučujeme analytický článek v NN 01/2001: „CAUSA JOSEF TOŠOVSKÝ").ČESKÉ MINISTERSTVO FINANCÍ: JAK VYTUNELOVAT RUSKÝ DLUH

K osobě Jana Mládka uvádíme ZATÍM pouze to, že podporuje spolu s ex-ministrem financí Pavlem Mertlíkem (ČSSD) prodej ruského státního dluhu ve výši několika set miliard korun záhadné společnosti FALCON a.s.. Proti prodeji této firmě je dokonce i další sametový nomenklaturní kádr Miloš Zeman. Varování ex-komunistovi Mertlíkovi (do KSČ vstoupil už ve svých 18-ti letech, zatím co jeden z jeho blízkých příbuzných strávil řadu let v komunistických koncentrácích, kde údajně začal spolupracovat s StB) zaslalo i ministerstvo vnitra. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o další operaci KGB: Po odkoupení všech ruských dluhů u České republiky bude celý ruský dluh v rukou firmy FALCON a.s., která zřejmě ve skutečnosti patří Rusku popř. KGB nebo s nimi jedná ve shodě. Firma úmyslně zkrachuje, před krachem ruský dluh prodá za zlomek ceny další ruské firmě a tak stále dokola. Poslední, kdo koupí to, co zbylo z ruského dluhu vůči Českérepublice, bude Rusko… Rusko tak bude oddluženo, aniž zaplatí kopejku a Česká republika nedostane zpět ani korunu. Není to geniální podvod? Konstrukce smlouvy bude totiž postavena tak, že firma, která odkoupí pohledávku, zaplatí České republice až poté, co realizuje její (i když minimální) výtěžnost, k čemuž přirozeně nikdy nedojde. Rozhodně tedy v tomto případě nedojde k platbě přímo ihned při prodeji, např. oproti převodu pohledávky s použitím vázaného účtu. V KGB, na rozdíl od české vlády, nejsou totiž prodejní hlupáci… Německo např. v podobném případě požaduje kapitalizaci svých pohledávek v úspěšných ruských podnicích, které by tímto ovládlo. NN se domnívají, že i pro Českou republiku je mnohem výhodnější získat kontrolu nad nalezišti ropy nebo dalších důležitých surovin na území Ruska, či nad jinými výnosnými ruskými strategickými podniky, než se nechat takovými primitivními podvody znovu ožebračit. Jak je vidět, osmimiliardový tunel KGB/Mossad, provedený nedávno Barakem Alonem v Komerční bance, je pouze jakousi přípravkou na mnohem větší „ránu" a pro občana-daňového poplatníka je šokující sledovat, že tento případ představitele České republiky ani v nejmenším nepoučil. A pokud snad některé ano, tak pouze v tom, že v okamžiku rozhodování si musí podle vzoru Richarda Salzmanna odskočit na toaletu, aby měli pro případ nějakého vyšetřování „neprůstřelné" aliby… Zájmy Moskvy jsou u nás bohužel stále ještě mnohem silnější, než zájem české politické representace posílit prakticky nulová preventivní opatření státní správy České republiky, členského státu NATO, proti pronikání ruského státního organizovaného zločinu na výsostné území této členské země NATO…
ZAHRANIČNÍ KONTO ODS A PŘEDVOLEBNÍ UVĚZNĚNÍ MOUŘENÍNA KLAUSE…
Z těchto důvodů je skutečně jenom otázkou času, kdy se causa „konto ODS" znovu objeví na scéně. Přestože má KLAUS svůj politický zenit za sebou, neměl by odejít popraven právě těmito lidmi, právě tímto způsobem a už vůbec ne právě v této době. Odstřelem KLAUSE a jeho skupiny by se rozpadla ODS na několik atomizovaných a vzájemně soupeřících skupinek a O TO ZŘEJMĚ MEZINÁRODNÍ LEVICI S PUTINEM ZA ZÁDY JDE. Inteligentnější členové ODS by měli zabránit dalšímu ututlávání existence stranického konta, neboť jinak bude ODS roztrhána zevnitř i zvenku svazáky a komunisty v politice i masmédiích na kusy. Naprosto stejně, jako bylo v Německu roztrháno na kusy „neporazitelné" KOHLOVO vedení CDU. Navíc nejspíše krátce před celostátními volbami... Podle některých dosud neověřených informací chystá křídlo Miroslava Šloufa na MV ČR, především absolvent různých škol v SSSR a po větší část svého života komunistický vězeňský dozorce soudruh PETR IBL, demonstrativní zatčení některých lidí, spojených s realizací privatizace, a to několik měsíců před parlamentními volbami v roce 2002. Podle těchto zpráv se na to soudruh IBL i soudruh Miroslav Šlouf, který v aparátu ÚV SSM zastával analogické branně-bezpečnostní postavení jako tajemník klíčového 13. oddělení ÚV KSČ Rudolf Hegenbart, přímo třesou… Nechtějí potrestat komunisty, milicionáře a estébáky za jejich zločiny a zkonfiskovat jejich podvodně zprivatisované majetky. Nežádají tedy spravedlnost jak pro zločince, tak pro jejich oběti!!! Chtějí jenom před veřejností politicky demonstrovat sílu levicových idejí pokořením ideologie postkomunistické pseudopravice. Na několik dnů by měl být vzat do vazby na přímý pokyn Petra IBLA i Václav Klaus. Vazební důvody budou vykonstruované (HRUBANT, HUČÍN a další, kteří ještě budou na pokyn PUTINA zatčeni). Zatčení Klause před volbami pomůže nepochybně zásadním způsobem volebním vyhlídkám ČSSD a KSČM. LEVICOVÝ LID bude tímto divadlem - laciným bolševickým trikem, plně uspokojen a s obvyklou neochvějnou důvěrou předá své hlasy levici, aby mohl být nakonec znovu podveden. POKOŘENÍ VÁCLAVA KLAUSE BUDE DOKONČENO TÍM, ŽE MU DRAMATIK VÁCLAV HAVEL NAKONEC V RÁMCI VRCHOLÍCÍHO PŘEDVOLEBNÍHO SHOW DRAMATICKY UDĚLÍ MILOST…


BEZPEČNOSTNÍ PROVĚRKY, NBÚ A IVAN LANGER
Pokud jde o Ivana Langera, bude zajímavé sledovat výsledek jeho bezpečnostní prověrky z dílny NBÚ, přeplněného důstojníky StB a vedeného Tomášem Kadlecem… Viz. NN 06/2000: „Z PŘÍTOMNOSTI KOMUNISTICKÉHO PUČE", strana 21 - 25. Rudí chlapci z NBÚ už prověřili sami sebe, přičemž členství v KSČ a StB nepředstavují z jejich hlediska pro Českou republiku a její spojence v NATO absolutně žádné bezpečnostní riziko, právě naopak… A teď tito lidé prověřují všechny ostatní… Jak dopadnou při těchto prověrkách ZÁSADNÍ odpůrci komunismu a NEPOKOŘENÍ političtí vězni je už předem jasné. Stejně tak je jasné, jak v takových „bezpečnostních prověrkách" dopadnou kádry KGB/GRU… V členské zemi NATO, která není natolik intoxikována zkušenými kádry KGB, jako je sametově levicová ČR, by například politik formátu Ivana Langra neměl šanci projít jakoukoliv bezpečnostní prověrkou. Zejména z důvodů jeho napojení na bývalé a současné kádry GRU z Přerovských strojíren... V případě udělení bezpečnostní prověrky se pouze potvrdí známá skutečnost, kterou NATO již dávno není překvapeno, že ČR ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM NEPLNÍ POŽADOVANÉ STANDARDY NATO A OHROŽUJE TÍM BEZPEČNOST CELÉHO ZÁPADNÍHO SPOLEČENSTVÍ.
V případě neudělení bude neprověření Ivana Langera zneužito k politické debatě o smyslu bezpečnostních prověrek a o nutnosti zavedení možnosti soudního přezkumu v případě neprověření. Zejména v otázce soudních přezkumů bezpečnostních prověrek intenzivně dezinformují veřejnost a poslance předlistopadové kádry komunistické rozvědky, (podle domněnek některých obvykle dobře informovaných lidí se jedná především o RUMLA, ŠUSTROVOU, ZEMANA ale i mnohé další), s apelem na zavedení soudního přezkumu a sdělování důvodu udělení či neudělení osvědčení. To ovšem nutně povede k dekonspiraci informačních zdrojů a pro analytiky KGB/GRU bude snadné odhalit a fyzicky neutralisovat informační zdroje a nositele úniků těchto informací!!! V některých civilizovaných evropských zemích totiž opravdu existuje možnost přezkumu spisu jiným orgánem než je ten, který vydává osvědčení. Zpravidla se v těchto případech jedná o komise, složené ze zkušených zpravodajců, kteří se buďto k verdiktu prověřovacího institutu přikloní či nikoliv. Orgán, který provádí přezkum ovšem není SOUD! A zkušenými zpravodajci pro potřeby tohoto odvolacího orgánu ovšem nejsou bývalí Stbáci… ani přátelé přátel sametového „antikomunisty" Jana Rumla. V každém případě by NATO mělo proceduru prověřování Ivana Langera sledovat, neboť to může být právě Ivan Langer, kdo bude jednou infiltrovat západní svobodnou společnost perspektivními a mladými politiky s PUTINEM A RUSKÝMI PENĚZI ZA ZÁDY.

TESTOVÁNÍ STUPNĚ NAŠEHO ROZKLADU
Pod tímto zorným úhlem pohledu má zatčení důstojníků BIS Romana Hrubanta a Vladimíra Hučína naprosto jiný význam, než je obyčejné vyřizování účtů mezi klikami uvnitř BIS. Promoskevská levice teď po zvolení Bushe především spěchá a testuje své možnosti, schopnost orgánů státní správy takové provokace neutralizovat a zejména reakce veřejnosti a její ochotu a schopnost klást takovému postupu účinný odpor. Je třeba s lítostí konstatovat, že levice může být prozatím ve všech směrech velmi spokojena. Moskva samozřejmě také, protože parlamentní i mimoparlamentní levice je u nás v současné době takovým způsobem proorganizovaná, že při otevřenější PUTINOVĚ podpoře, kryté případným výměnným obchodem s USA, který nás českou „parlamentní cestou" dostane opět mimo struktury NATO a Evropy (vůli našeho lidu, projevené ve „svobodných volbách", přece nelze odporovat…), dokáže bezesporu ještě podstatně větší kousky. Viz. NN 02/2000: „TŘI INTERNACIONÁLY PROTI NAŠIM SVOBODÁM".
SOVĚTI SE PŘIPRAVOVALI NA ZMĚNY V EVROPĚ TÉMĚŘ DVACET LET!!!!!
PRVNÍ VLNA AGENTŮ
Příčinu tohoto stavu je třeba hledat jednak v systémových opatřeních sovětské KGB/GRU před převratem a bezprostředně po převzetí moci v roce 1989. Pokud jde o přípravu na převzetí moci před převratem, první pokusy o budování nové sítě se datují až k roku 1970(!!!!!), kdy GRU či KGB zřídilo svoji expozituru ve věznici na BORECH(!!!!!) a pravděpodobně i jinde. Tam rozpracovávali uvězněné představitele radikálních studentů a studentské funkcionáře z roku 1968(!!!!!). Obecně se předpokládá, že zde byli získání pro spolupráci s KGB první agenti, kteří byli instruování tak, že pokud nezklamou, jejich doba jednou přijde, protože normalizační režim v ČR je pouze dočasný. I když nakonec tento „dočasný režim" trval nekonečných 20 let… V této souvislosti je vhodné si připomenout jména některých na Borech vězněných ULTRALEVICOVÝCH studentských aktivistů: JIŘÍ MÜLLER – polistopadový ředitel civilní kontrarozvědky, PETR UHL – polistopadový ředitel ČTK, která, dodnes vysoce prokádrovaná, tradičně tvoří základní informační a vlivovou bázi domácích i zahraničních tajných služeb, JAROSLAV BAŠTA, který údajně při výsleších vyzradil StB všechny informace, po listopadu náměstek kontrarozvědky, předseda branně-bezpečnostní komise ČSSD a ministr pro koordinaci tajných služeb, dnes velvyslanec v Moskvě…, JAN JÍRA - po 17.listopadu exponovaný představitel tajné služby, za prozatímního ředitele STANISLAVA DEVÁTÉHO dokonce ekonomický náměstek BIS, který po Devátého resignaci BIS sám řídil. Proslýchá se, že ve skutečnosti BIS Jíra řídil i po jmenování nového ředitele VULTERINA…, DANIEL KUMERMANN – po 17. listopadu redaktor Rudého práva, dnes velvyslanec v Izraeli…, PETRUŠKA ŠUSTROVÁ – po listopadu předsedkyně četných prověrkových komisí a náměstkyně ministra vnitra, dnes Lidové noviny, které už 11. rok nevidí, co se v této zemi děje, v čí prospěch a na čí úkor…, JAN FROLÍK – jeho otec a strýc vysocí důstojníci komunistické StB, po listopadu až dodnes ředitel Archivní služby ministerstva vnitra, tedy „pán nad poklady", JAROSLAV SUK – superbolševický kádr, po propuštění z krátkého vězení „odešel" do Švédska, KAREL FREUND – po listopadu ředitel Cizinecké policie, kterému vítězný ruskojazyčný státní organisovaný zločin, kterým jsme dnes zaplaveni, nemůže být nikdy dost vděčný…, VAVŘINEC KORČIŠ – v devadesátých letech velitel ochranky Václava Havla, jeho syn je opět redaktorem Lidových novin…, ALEŠ MACHÁČEK – v „Cibulkových seznamech" evidovaný jako agent Centrály komunistické StB, začátkem 80. let „odešel" do Londýna za Janem „KATO" Kavanem a bývalou mluvčí Charty77 ZDENOU TOMINOVOU, tlumočnicí ze západních jazyků s absolutní pamětí, manželkou JULIUSE TOMINA, bratra současného ředitele Inspekce ministra vnitra MIKULÁŠE TOMINA, který po jejich „emigraci" ani nepřišel o své zaměstnání v Kriminalistickém ústavu SNB v Praze…, VLADIMÍR LAŠTŮVKA – jaderný fyzik, evidovaný jako spolupracovník II. Správy StB, po 17. listopadu 1989 vstoupil do ČSSD a je dnes poslancem parlamentu ČR, ALEŠ BŘEZINA – brzy po propuštění „odešel" do Kanady a v Torontě začal spolupracovat s manžely ŠKVORECKÝMI a dalšími podobně orientovanými vlivovými skupinami. V polovině 80. let se objevil v rozhlasové stanici Hlas Ameriky jako její torontský zpravodaj, po 17. listopadu 1989 propagátor „sametové studentské revoluce" a zuřivý odpůrce zveřejňování seznamů důstojníků a spolupracovníků komunistické StB, denacifikace komunistického Československa aj. Další významní političtí odpůrci denacifikace komunistického Československa, věznění komunisty na Borech: poslanec RUDOLF BATTĚK – po listopadu předseda federálního parlamentu a politický spojenec MICHAELA „MUK" KOCÁBA, HEŘMAN CHROMÝ – ihned po 17.listopadu poslanec, dnes jako diplomat representuje ČR v zahraničí, PETR POSPÍCHAL – skupina kolem Jaroslava Šabaty, presidentská kancelář Václava Havla, pak velvyslanec v Bulharsku, dnes provozovatel hospodských hracích automatů, ALBERT ČERNÝ – skupina kolem Jaroslava Šabaty a Jiřího Müllera, ihned po 17.listopadu poslanec za OF, pak ČSSD, IVAN DEJMAL – po listopadu ministr životního prostředí, JAROSLAV ŠABATA – klíčový ministr ve vládě PETRA PITHARTA, který zase jako první „slyšel trávu růst", JIŘÍ DIENSTBIER – ve vládě „národního porozumění" KOMUNISTY A ESTÉBÁKA MARIANA ČALFY první polistopadový ministr zahraničních věcí, VÁCLAV HAVEL – zřejmě spoluautor (spolu s KGB) „tlusté čáry za naší vlastní minulostí" a president republiky…, a další, často demoralisovaní, političtí vězni. Je to všechno opravdu jenom náhoda? A kdo dnes určí, kdo z nich byl v nelidských podmínkách komunistických vězení a koncentračních táborů hrdinou a kdo selhal? Jejich vězeňské svazky jsou totiž po zásahu dnes nesesaditelného podplukovníka BIS FRANTIŠKA STÁRKA, zvaného „Čuňas", od roku 1989/90 nedostupné…

pokračování: KGB_18


KGB_01
KGB_02
KGB_03
KGB_04
KGB_05
KGB_06
KGB_07
KGB_08
KGB_09
KGB_10
KGB_11
KGB_12
KGB_13
KGB_14
KGB_15
KGB_16
KGB_17
KGB 18
KGB_19
KGB 20
KGB_21
KGB_22
STB
STB 2
STB 3
SUPER_HOME
AG.NIKOLA
HOME_ZVON
HOME_CLANKY
POLIT._LINKY