OSTEOPORÓZA

Nemoci pohybově-opěrného aparátu

systém-P


Databáze ARCHEUS: NEMOCI/POHYBOVÝ SYSTÉM     


O S T E O P O R Ó Z A
(verze č. 3)


DEFINICE
U starších lidí, hlavně žen po přechodu, vzniká řídnutí/prořídnutí kostí – osteoporóza
projevující se v rozvinutém stádiu samovolnými zlomeninami i při běžném zatížení kostí.
Osteoporóza neboli řídnutí kostí je snížení (hustoty, pevnosti a kvality struktury) kostní
hmoty pod normální hranici, jako i proces, který k tomuto stavu vede a který je
charakterizován urychleným odbouráváním kostní hmoty na úkor novotvorby.


NÁSLEDKY
Kosti se stávají měkkými, slabými, křehkými, následují zlomeniny. Některé zlomeniny vedou k léčbě pacienty
na lůžku, co vede k dalšímu odvápňování následkem nedostatku pohybu, stresu a užívání některých léků.
Zlomenina krčku stehenní kosti vede u starých lidí ve svých důsledcích často i k úmrtí. Může se vyskytnout
také kompresivní nebo spontánní zlomenina.

Kompresivní zlomenina – jedná se o zlomeninu obratle, kdy dojde k jeho rozdrcení a zhroucení struktury.
Pokud k tomu dojde jen na jedné straně obratle, potom mluvíme pouze o zlomenině klínovité.

Spontánní zlomenina ve stádiu, kdy jsou již kosti křehké, může zlomeninu způsobit již tak malý náraz či tlak,
že si pacient ani neuvědomuje, co vlastně bylo příčinou zlomeniny.

VZNIK
Kost není tvrdá, neživá hmota, ale živá tkáň. Během života dochází
k neustálé obměně kostní hmoty. Kost je tvořena měkkou bílkovinnou tkání,
která je zpevněna minerálem fosforečnanem vápenatým. Na povrchu je kost
hustá a tato část se nazývá kost korová. Vnitřní struktura připomíná
plástve medu a tato část kosti se nazývá kost trabekulární (trámčitá).
V mládí se nová kostní hmota tvoří rychleji, než je stará
odbourávána, a kostní hmoty tedy přibývá. Po 35. roce věku však dochází
k urychlení odbourávání kosti na úkor novotvorby, a tudíž kostní hmoty
v těle člověka postupně ubývá. V momentě, kdy se množství kostní hmoty
sníží pod normální hranici, nazýváme tento stav osteoporózou. Jak stárneme,
dochází v důsledku ztráty kostní hmoty k postupnému narušení struktury
kostí. V určitém stupni se potom kost stává křehkou a snadno se láme.
K ubývání kostní hmoty a k narušení struktury kostí dochází v průběhu
stárnutí u každého člověka. Osteoporóza postihuje 50 procent žen bílé rasy
nad 75 let. Po 65. roce věku dochází k úbytku kostní hmoty u obou pohlaví
již ve stejné míře, před tímto věkem je však úbytek kostní hmoty větší u žen,
neboť je urychlen menopauzou. Vysvětlujeme si to snížením hladiny ženského
pohlavního hormonu estrogenu. Ještě před dovršením 65. roku života každá
žena ztrácí nejméně třetinu kostní hmoty a riziko vzniku zlomenin je tedy
u žen vyšší.

Kosti na různých částech těla mají rozdílné množství korové
a trabekulární vrstvy. Páteřní obratle a konce dlouhých kostí obsahují
větší procento trabekulární kosti, která ubývá rychle. Proto v těchto
místech dochází nejčastěji ke zlomeninám.

OBRATLE
Zlomeniny obratlů mohou být způsobeny relativně malým tlakem, např.
při kašli nebo zvýšením hmotnosti člověka. Následkem těchto zlomenin jsou
silné bolesti zad, zmenšení postavy, nahrbení zad, omezení pohyblivosti,
dechová nedostatečnost a potíže s udržením rovnováhy.

ZÁPĚSTÍ
Ke zlomeninám v oblasti zápěstí dochází nejčastěji při pádu na
předpažené ruce. Tyto zlomeniny jsou bolestivé a musí se fixovat sádrovým
obvazem na 6 týdnů. Následkem mohou být trvalé deformity.


KYČLE
Zlomenina krčku stehenní kosti je nejzávažnější komplikací osteoporózy. Obvykle je způsobena pádem,
ale v pokročilých stádiích osteoporózy se kost zlomí i po celkem jemném nárazu. Pacienti se zlomeninou
krčku stehenní kosti musí být hospitalizováni a následkem úrazu může dojít i k trvalé invaliditě.

PŘÍČINY
- Ženské pohlaví
: Vzhledem k úbytku pohlavních hormonů po
menopauze. Tato teorie je však předmětem diskuse a neplatí již pro starší
65 let.

- Věk pokles estrogenů a celkové snížení hormonální aktivity v přechodu a stáří způsobí, že převáží
odbourávání vápníku. Na využití vápníku má vedle estrogenů např. vliv i štítná žláza a příštitná tělíska.
Donedávna se suplementací estrogenu léčily zejména následky ženské menoupauzy. Dnes se v přeneseném
smyslu mluví o mužské menopauze, kdy rovněž dochází ke snížení tvorby estrogenů a může mít velký
význam jejich suplementace a povzbuzení celkové hormonální a biochemické aktivity organizmu .
.
Postmenopauzální osteoporóza. Menopauza - zánik menstruace po
přechodu - je způsobena ukončením tvorby ženského pohlavního hormonu estrogenu. Nedostatek tohoto
hormonu potom hraje určitou roli při řídnutí kostí. Postmenopauzální osteoporóza je tedy způsobena
poklesem hladiny estrogenu v těle ženy po přechodu.

Stařecká osteoporóza - stařecká osteoporóza se liší od menopauzální
tím, že je způsobena dlouhodobým úbytkem kostní tkáně, ke kterému dochází
u všech lidí starších 65 - 70 let.

- Rasa:
Např. černoši mají více kostní hmoty, a proto je u nich
riziko zlomenin menší.

- Dědičné vlivy:
Množství kostní hmoty se řídí také dědičností.

- Nedostatek tělesného pohybu:
Cvičení a pohyb kosti zpevňují.
Zejména u ležících pacientů jsou velké ztráty vápníku, které nelze vyrovnat
jeho zvýšeným příjmem, neboť je současně snížena schopnost asimilace
vápníku a jeho distribuce a využití v těle. Nedostatek aktivního pohybu je
ve stáří častým a velmi negativním jevem. Nedostatek sportu, sedavý způsob života, nedostatek cvičení
a tělesné námahy u ležících či sedících pacientů (vozíčkáři) mohou být vážným faktorem zvyšujícím ztráty
kalcia a bránícím léčbě osteoporózy

- Nedostatek využitelného vápníku
(z různých důvodů, nejčastěji však špatnou skladbou potravy a nekvalitními potravinami nebo potravinami fyzikálně a chemicky upravovanými)

- Nedostatek slunečního světla (UV-záření): UV-záření pomáha
vytvářet vitamín D důležitý pro metabolizmus vápníku

- Nedostatek látek potřebných pro stavbu kosti
a metabolizmus
vápníku: Hořčík, hormony (estrogeny, kalcitonin aj.), provitamín D, vitamín
D, fosfor, želatina - kolagen, vitamín C, za určitých podmínek je příznivá
též určitá hladina fluóru (fluoridů). Nejčastěji jde o s nížení hladiny
ženských pohlavních hormonů, které ženou rodičku do menopauzy

- Nedostatek bóru,
který ovlivňuje hladinu estrogenu a jiných
látek, které zabraňují úbytku vápníku a demineralizaci kostí (je obsažen v přípravku Osteostop)

- Devitalizovaná a rafinovaná strava,
nevhodná výživa nebo některé
škodlivé návyky: Strava založená na "čistých" potravinách - bílé mouce,
rafinovaném cukru, kamenné soli chudé na minerály, čištěném oleji a na
potravinách tepelně upravených (malé množství syrové zeleniny a tepelně
neupravených semen) je hlavním rizikovým faktorem. Vápník z tepelně
upravených potravin je pro organizmus hůře dostupný. Například ovesné
vločky, které se vyrábějí tepelnou cestou v organizmu nedostatek vápníku
zvyšují místo, aby tento prvek dodávaly. Přesto jde o jednu z nejzdravějších
potravin.) U států s vysokou spotřebou mléka a mléčných výrobků výskyt
osteoporózy neklesá, ale naopak stoupá. Většinou také platí, že nejlépe jsou
využitelné minerály ze zcela čerstvého ovoce a zeleniny a také skladováním
tato přisvojitelnost z mnoha důvodů klesá - snižuje se aktivita enzymů,
zvyšuje se obsah dusitanů, dochází k redoxním dějům zvyšujícím obsah
volných radikálů, celkově tepelnou, zvyšuje se množství toxinů
produkovaných patogenními mikroorganizmy, vápník se stává pevněji
vázaným, klesá obsah vitamínů a esenciálních živin. Tepelnou úpravou,
konzervováním a skladováním klesá také celková bioenergetická hodnota
vitálních potravin potravin, který je možné definovat také jako klesání
obsahu prány.

- porucha krevního zásobení
z kouření, pití alkoholu a kávy, kornatění cév (různé příčiny)

- pobývání v atmosféře s SO2 - nedostatek UV-záření a další civilizační zátěže.

- Kouření a konzumace alkoholu:
Oboje má špatný vliv i na stavbu
kostí.

- Vysoký příjem kofeinu: Kofein snižuje hladinu vápníku v těle.

- Užívané (a zneužívané) léky:
Některé léky mohou při dlouhodobém podávání způsobit úbytek kostní
hmoty. Běžná analgetika, hypnotika sedativa jsou jedy, které poškozují naše orgány a mohou ovlivnit
metabolizmus vápníku. Informujme se o možnostech jejich náhrady suplementací živin.

- Otrava kadmiem, zátěž kadmiem. Závažným problémem změněného metabolizmu vápníku pod vlivem
kadmia je osteomalacie kombinovaná s osteoporózou, nazývaná v Japonsku choroba itai-itai. Objevuje se
u starších žen exponovaných kadmiem v potravě, s deficitem vápnníku a vitamínu D1. Onemocnění
je charakterizováno spontáními frakturami vedoucími ke kostním deformacím a imobiliotě. Dochází
k poškozování obratlů a ke zmenšení tělesné výšky. Onemocnění může nabýt značně bolestivých forem.
Nedostatek vitamínů A, D a C, prvků mědi, zinku, vápníku a selenu a bílkovin vede ke zvýšené absorpci
kadmia resp. ke zvýšení kumulace a zmenšení schopnosti detoxikace vůči tomuto prvku. Naopak nadbytek
pyridoxinu může zvyšovat toxický efekt kadmia. Při vážnějších formách osteoporózy zejména u osob žijících
v průmyslových oblastech nebo pracujících v elektrotechnickém průmyslu (např. u pájení cínem nebo
opracování ocelí s obsahem kadmia) se doporučuje expoziční test na stanovení kadmia ve vlasech. Mezi
obvyklá vyšetření může patřit i vyšetření obsahu tohoto prvku v krvi nebo moči, lze použít i sledování jeho
obsahu ve slinách a zubním kameni. Při zjištění otravy (zátěže) se doporučuje léčba dlouhodobým podáváním
3,4-dimerkaptopropanolu (BAL), Crown-étery selektivní pro kadmium, trietylentetramin-hexaoctová
kyselina (TTHA), polymery obsahující funkční skupiny -NCH2COOH a jiné chelátotvorné látky. Alternativní,
preventivní, rehabilitační a doplňková léčba používá mj. i suplementaci výše uvedených látek ovlivňujících
asimilaci a vylučování (detoxikaci) prvku. Suplementace těchto látek je důležitá zejména u dětí, jejichž
organizmus velmi účinně přijímá kadmium.

VÝSKYT
Osteoporóza je nejrozšířenější kostní choroba.
Stoupající výskyt osteoporózy s nárůstem výskytu zlomenin krčku
stehenní kosti u nás je závažný nejen medicínský, nýbrž i sociálně
ekonomický problém. To proto, že komplexní léčebná péče o nemocné přesahuje
asi 500 mil. Kč ročně, přičemž utrpení nemocných, jejich bolest, sníženou
nebo znemožněnou pohyblivost, a tím i sníženou kvalitu života nelze penězi
vyčíslit.
K tomuto problému vydali lékaři Prohlášení o naléhavých otázkách
diagnostiky a léčby osteoporózy v ČR. Odhaduje se, že prevence osteoporózy
a jejich komplikací by nepřesáhla zhruba 3/4 miliónu Kč za rok, což je
částka podstatně nižší než náklady na léčebnou péči.
Smutná statistika uvádí, že osteoporóza u nás trápí každou třetí ženu,
a patří tak mezi nejzávažnější civilizařní choroby. Proto jsme požádali
prof. MUDr. Milana Adama, DrSc., dr. h. c., člena Akademie věd v New Yorku
a našeho odborníka v oborech revmatologie a biochemie pojiva, který se celý
život zabývá problematikou prevence a léčby onemocnění pohybového aparátu
dětí i dospělých o radu, jak s touto nemocí bojovat.
Pane profesore, co bychom měli o osteoporóze vědět?
Osteoporóza neboli řídnutí kostí je nejrozšířenější kostní metabolická
choroba. Její výskyt se zvyšuje s věkem, více postihuje ženy, u nichž 3
- 5 let po skončení menstruace dochází k prudkému zmenšení kostní hmoty.
V USA je osteoporózou v r. 1997 postiženo 25 miliónů obyvatel
z celkového počtu 250 milionů. Vzhledem k povaze nemoci je obtížné stanovit
přesný počet nemocných. Dokud nedojde ke vzniku zlomeniny, osteoporóza nemá
specifické projevy, snad kromě bolestí zad, které jsou však většinou brány
jako důsledek onemocnění meziobratlových plotének. Proto se často
osteoporóze říká "tichý zloděj" nebo "tichá epidemie".
Pokud se zásadně nezmění lidská životospráva a péče o stav skeletu,
potom je třeba počítat s tím, že
- minimálně každá třetí žena starší 65 let bude mít zlomeninu obratle
- každá druhá žena a každý třetí muž starší 65 let utrpí nějakou
zlomeninu
- každá třetí žena a každý čtvrtý muž starší 90 let utrpí zlome- ninu
krčku stehenní kosti.
V současnosti se přes určitý pokrok ve výživě a zdravotní péči snižuje
vitalita populace (při určité zvýšení průměrného věku). Je třeba očekávat,
že osteoporóza se v budoucnosti stane ještě větším problémem s mimořádně
závažným celospolečenským ekonomickým dopadem.

- PŘÍZNAKY A NÁSLEDKY
Dochází většinou k prudkému zmenšení kostní hmoty,. Postižené ženy pak přicházejí k lékaři, teprve když
si stěžují na bolesti kostí nebo bolestmi v zádech, doprovázené eventuálně zvýšenou kyfózou (zakřivením)
hrudní páteře. Dochází k napětí okostice příslušného obratlového těla, které bolestivě reaguje na mechanická
i chemická podráždění. Vlivem úbytku kostní hmoty se těla obratlů snižují, takže výška nemocného mezi
65 a 70 lety se sníží v průměru asi o 7 centimetrů.

Osteoporóza postupuje v určitých nárazech. Nastane-li podstatné zmenšení množství kostní hmoty, pak
u postiženého dochází ke zlomeninám obratlů, krčků kostí stehenních, dolních částí předloktí. Zvláště
zlomenina krčku kosti stehenní je velmi vážná. Vede k dlouhodobému pobytu na lůžku, který je, zvláště
u starších lidí, komplikován například zápaly plic. U nehybného pacienta se dále snižuje asimilace vápníku
a podstatně se zvyšuje výdej vápníku z organizmu, takže zvýšený přísun vápníku (zejména bez dalších
opatření) není efektivní. Udává se, že úmrtnost na komplikace osteoporózy je větší než na všechny
gynekologické nádory.

Z počátku se osteoporóza projevuje bolestmi v kloubech a v holenních kostech po fyzické zátěži, třeba
po delší chůzi. V tomto stádiu se dá dobře léčit i vyléčit.

- PREVENCE A DIAGNOSTIKA
Proto by u pacientů rizikových skupin měla být alespoň jednou ročně
provedena vyšetření zaměřená na stanovení jejich kostní hmoty (BMD),
respektive na intenzitu metabolismu jejich kostní tkáně.
Rentgenové vyšetření není dostatečně citlivou metodou. Používá se
osteometrie, jež je metodou velmi citlivou, zjišťující změny v rozsahu
1 - 2%. Osteometrie ale neinformuje, zda je osteoporóza v klidové, či
aktivní fázi. Proto doplňujeme vyšetření ještě stanovením koncentrace
pyridinolinu v moči.

- RIZIKOVÉ SKUPINY A RIZIKOVÉ FAKTORY
Preventivní BMD-vyštření se týká především žen s předčasnou
menopauzou, například po odstranění vaječníků. Dále žen, které neměli před skončením menstruace
dostatečný přívod vápníku, žen, u nichž v rodině existují genetické faktory (ohnutá záda), žen, které
nerodily. Rizikovými faktory je i nadměrné kouření, pití kávy, alkoholu. Ohroženy jsou i ty, které nikdy
nesportovaly, a ženy s nízkou hmotností. Dostatek mléčných výrobků může mít pozitivní vliv spíše u dětí,
které si umí vápník lépe přisvojit, u dospělých a starších osob může mít mléčná dieta spíše negativní vliv
na vývoj onemocnění. Strava založená na "čistých" potravinách - bílé mouce, rafinovaném cukru, kamenné
soli chudé na minerály, čištěném oleji a na potravinách tepelně upravených (malé množství syrové zeleniny
a tepelně neupravených semen) je hlavním rizikovým faktorem. Vápník z tepelně upravených potravin
je pro organizmus hůře dostupný. Například ovesné vločky, které se vyrábějí tepelnou cestou v organizmu
nedostatek vápníku zvyšují místo, aby tento prvek dodávaly. Přesto jde o jednu z nejzdravějších potravin.)
U států s vysokou spotřebou mléka a mléčných výrobků výskyt osteoporózy neklesá, ale naopak stoupá.

- LÉČBA
Léčba postiženého závisí na tom, zda je proces odbourávání kosti aktivní hodně, nebo málo. U nemocných
v klidové fázi se doporučuje stabilizující gymnastika páteřního systému včetně masáží po předehřátí
a celkový dostatek pohybu s dostatečným zatížením svalového systému, v aktivní fázi je doporučován spíše
klid na pružném lůžku. U obou fází jsou indikována analgetika a antirevmatika. Medikamentózně se u aktivní
fáze zaměříme na tlumení činnosti buněk zvaných osteoklasty. Účinný je hormon kalcitonin, který se musí
podávat dlouhodobě v dostatečných dávkách. Jde o léčbu drahou a někdy pacienty špatně snášenou. Nověji
se do terapie osteoporózy dostávají bisfosfonáty. Dále se užívají i ženské hormony v kombinaci
s progesteronem - u takto léčených nemocných je však obava ze vzniku rakoviny.Vápník je nezbytný prvek
ke zpevnění kostí. Sám o sobě má jen malý účinek proti ztrátám kostní kmoty, ale je důležitou složkou terapie.
Musí být doprovázen řadou dalších faktorů. Dnes už víme, že podávání vápniku ani ženských hormonů
či bifosfonátů bez komplexní terapie nemá smysl. Vápník, který se v kostech váže na kolagen, je potřebný
pro zdravé kosti a zuby, usnadňuje přenos nervových impulsů a napomáhá udržovat v dobrém zdravotním
stavu i nervový systém. Vápník společně s kyselinou jablečnou redukuje toxické účinky olova a kadmia
(mj. i na kostní tkáň). Biologická dostupnost vápníku z laktoglukonátu je vysoká. Samotný příjem vápníku
není efektivní - při této nemoci nevzniká v organizmu chyba na úrovni metabolismu vápníku, nýbrž na úrovni
kostního kolagenu, který je ve zvýšené míře odbouráván. Vápník se v kostech váže právě na kolagen. Proto
samotný vápník není schopen zabezpečit zdravé kosti, neboť se při nedostatku kostního kolagenu nemá kam
vázat.

Bíle slepice leghornky mají bílá vejce, která obsahují 80% kalcia. Vejce před rozbitím očistíme a pak suché
skořápky umeleme jemně na makovém mlýnku. Dvě polévkové lžíce umletých skořápek smícháme s jednou
lžící dobrého kakaa (holandského). Užíváme asi půl lžičky denně. (Kakao obsahuje látky zvyšující
využitelnost vápníku - např. velké množství hořčíku. Obsah kyseliny šťavelové z kakaa v daném přípravku
patrně není na škodu.)

Dobrými zroji vápníku a dalších prvků jsou přípravky z dolomitického vápence (Dologran), kostí dobytka
(Biomin-H) i ryb. Někteří rybáří po odřezání masa ostatní části ryby včetně kostí rozmixují a zmrazí jako
polévkové kostky s vysokým obsahem vápníku Velké množství využitelného vápníku je v mléce a mléčných
výrobcích, jejichž význam pro osteoporózu a zdraví vůbec je sporný. Největší množství vápníku obsahují
tvrdé sýry, za dietní (díky nízkému obsahu tuku) však lze považovat (a to jen pro osoby nealergické na mléko)
jogurt, tvaroh a tvarůžky. Podstatně vhodnější je v současné době, kdy vlivem nadměrné konzumace
kravského mléka po více generací je populace na toto mléko značně alergizovaná, využívat mléko a výrobky
z mléka koz, ovcí (brynza, parenica), koní, jaků, lam apod. Obecně ovšem platí, že mléka živočišných druhů
snadno vyvolávají alergii, a např. u kravského a kozího byla často pozorována křížová alergie.

Značné množství vápníku obsahuje mák, sardinky (šproty), zelené lusky
fazolí, semena slunečnice, kostival, hrášek, sója, petželová nať, mladá
pšeničná tráva, vojtěška, pažitka, zelí aj. Nepřítelem vápníku je kyselina
šťavelová (rebarbora, špenát, kopřivy, čokoláda), kyselina fytová (obilí),
Pro prevenci i léčbu osteoporózy je důležité dodávat vápník spolu
s podpůrnými faktory, které zabezpečí jeho asimilaci a navázání - jsou to
zejména:
- provitamín D - vitamín D. Současně s vápníkem a dalšími suplementy
podaný vitamín D napomáhá lepší mineralizaci osteoidů. Vitamín D pomáhá
při vstřebávání (asimilaci) vápníku a fosforu, které jsou potřebné pro zdravé
kosti a zuby. (Vitamín D však musí být podáván v menších dávkách než
samostatně, neboť při současném užívání vápníku hrozí předávkování,
zejména při častém užívání, hyperdávkách a zejména u dětí).
- sluneční světlo
- dostatek pohybu a námahy (vhodné jsou preventivně a u lehhčích
případů skoky na minitrampolíně a cviky s dopadáním na ruce)
- hořčík (denně 1000 mg, ne v čase jídla). Hořčík je velmi důležitý pro
podporu metabolismu vápníku, přispívá k zachování zdravých kostí
a skloviny a uklidňuje nervový systém a zlepšuje celkový zdravotní stav
nemocných.
- jód (např. přípravek Kelp, mořské ryby, řasy aj.)
Hormon kalcitonin je tvořen štítnou žkázou, do jejíž funkce výrazně
zasahuje jód. Jód m.j. take zamezuje tvorbě zubního kazu. Mořské řasy
obsahují celý komplex látek důležitých pro nemocné osteoporózou. Měly by
být součástí suplementace, krémů i jídelníčku.
- fluór (např. fluoridové tablety)
Fluór zvyšuje novotvorbu kostí, a to drážděním osteoblastů
k vyšší sekreci osteoidů. Navíc se po fluoru tvoří větší krystalky kostního
minerálu, které lépe odolávají resorpčním vlivům. Fluór ve vhodné formě je
třeba vždy podávat v kombinaci s vápníkem. Dlouhodobé užívání fluóru v
mládí či dospělosti může však zřejmě ve stáří způsobit křehkost kostí.
- mangan - přispívá k zabezpečení normální struktury kostí. Je obsažen
v ananasech a ananasové šťávě. Mezi další dobré zdroje manganu patří ovesná
kaše, ořechy, obilniny, fazole, nemletá pšenice, špenát a čaj. Je obsažen
také v některých multivitamínech.
- zinek - 50 - 75 mg denně pro dospělou osobu do 100 kg hmotnosti
Zinek je důležitá pro syntézu bílkovin - kolagenu.
- křemík, kyselina křemičitá - hraje důležitou úlohu v období růstu a
dá se předpokládt i vliv na obnovu kostní tkáně (přeslička, přípravky s
kys. křemičitou)
- bór - "Na kosti je bór - toto nové zjištění (z r. 1988) by nikdo
nečekal: Na velikost rizika, že vás postihne řídnutí kostí, může mít silný
vliv záhadný stopový prvek bór. Má se to s ním tak: Pokud nejíte ovoce a
ořechy, nemáte dostatečný příjem bóru, jehož nedostatek může bránit
metabolismu vápníku, a tak činit vaše kosti křehkými. Nový výzkum ukazuje,
že bór dramaticky zvyšuje krevní hladinu hormonu estrogenu a jiných látek,
které zabraňují úbytku vápníku a demineralizaci kosti. Jinými slovy, bór
působí jako mírná terapie nahrazující estrogen.
Podle Dr. Forresta H. Nielsena z Výzkumného centra pro lidskou výživu
při americkém ministerstvu zemědělství v Severní Dakotě si vaše tělo bez
náležitého množství bóru nedokáže nezbytné množství vápníku udržet. Doktor
Nielsen zjistil, že ke ztrátě vápníku a hořčíku, prvků, které posilují
kosti, mají větší sklon ženy po přechodu, jejichž strava obsahuje málo
bóru. Ale když dostali 3 mg bóru denně - které lze ze stravy snadno získat
- jejich ztráty vápníku poklesly o 40%.
Podle Dr. Nielsena bór působí pravděpodobně tak, že zvyšuje hladinu
steroidních hormonů v krvi. V jeho studiích bór zdvojnásoboval hladinu
aktivní formy estrogenu, estradiolu 17B, čímž jeho hladina dosáhla úrovně
obvyklé u žen, které dostávají estrogen v náhražkách. Krevní hladiny
testosteronu, prekurzoru estradiolu, se více než zdvojnásobily.
Naneštěstí průměrný člověk přijímá jen polovinu množství bóru, které při
studii účinkovalo. Dr. Nielsen má podezření, že nedostatek bóru by mohl
vysvětlit, proč jsou k řídnutí kostí náchylní i lidé, kteří z mléčných
výrobků přijímají vápníku hodně. A také to může vysvětlit, proč vegetariáni
trpí osteoporózou méně. Na bór jr nejbohatší ovoce, zejména jablka, hrušky,
hrozny, datle, rozinky a broskve; luštěniny, zejména sójové boby; ořechy,
včetně mandlí, arašídů a lískových ořechů, a také med.
- vitamín K- spolu s vitamínem D umožňuje karboxylaci osteokalcinu,
bílkoviny potřebné pro dobrou stavbu kosti.
- vitamín C (např. 3x denně 300 - 1000 mg)
Jedním z hlavních úkolů vitamínu C je účast při novotvorbě kolagenu,
bílkoviny zásadní pro správnou tvorbu kostí a pojivové tkáně. Vitamíny
C a E chrání organizmus před volnými radikály.
- pro regeneraci tkání celkově má význam vitamín E.
- také další živiny mohou ovlivnit příčiny a následky nemoci, jako
např. činnost různých orgánů, bolesti apod. Nejčastěji se uvádí vitamín A,
vitamíny B (kyselina listová, B2, B12, kys. pantotenová), arginin,
ornitin, lyzin a železo - nejde však již o prostředky "prvního plánu".
- želatina (vepřové nožky a kolínka, želatina na zákuscích, výrobky
v rosolu - aspiku, Geladrink, Calcidrink, Geladezert) - kolagen.
Želatinový hydrolyzát - kostní bílkovina - představuje zásobník
aminokyselin a biogenních peptidů, potřebných pro výstavbu nových bílkovin,
zvláště pak kolagenu, který je základním stavebním kamenem pojivové
a kostní tkáně. Kromě stavu chrupavek a kostí se při podávání želatinových
preparátů výrazně zlepšuje i kvalita vlasů, nehtů a pokožky. Želatinový
hydrolyzát významně ovlivňuje a prodlužuje efekt působení kalcitoninu na
kostní tkáň. (Kalcitonin specificky působí na kost a tlumí její
odbourávání.
- fosfor (s hořčíkem a vápníkem např. ve výborném preparátu Biomin-H)
- bisfosfonáty - také tyto léky zpomalují úbytek kostní hmoty
- za určitých okolností také fluór v určitých sloučeninách (fluoridy)
- hormonální substituční terapie (HST) - Účelem HST je náhrada
chybějícího estrogenu u žen po přechodu. Vzhledem k vzájemným vazbám mezi
hormony je možno zvolit i jiné hormony nebo hormonální "kokteil", nebo
zvolit různé prekurzory či analogy hormonů. Některé preparáty HST je možné
již volně zajistit na trhu i v ČR. (viz L:látky/hormony, mozkové nutrienty)
- estrogeny můžeme dodávat i formou přírodních látek hormonální
povahy, které většinou mají menší nebo žádné vedlejší účinky. Za přírodní
zdroje estrogenů jsou nejčastěji považovány tyto byliny: chmel (látky jsou
proto obsaženy i v pivu), jestřabina, lékořice, fazol (suchý lusk) aj. Tu
ovšem musí jít o trvalé podávání, protože přírodní estrogeny nejsou
koncentrovány. (viz L:látky/hormony)
- syntetický kalcitonin (např. Miacalcic): jde o preparát relativně
bezpečný a téměř bez vedlejších účinků
- anabolika - anabolické steroidy jsou synteticky připravené analogy
mužských pohlavních hormonů. Obecně podporují růst tkání v těle.
Většinu léčiv a suplementů je vhodné (ale spíše nutné) kombinovat
a užívat současně (zejména vitamíny, prvky a želatinu). Multivitamínové
přípravky většinou obsahují málá množství - jsou dobrá jen na doplnění
řádné suplementace nebo pro období "přestávky" v terapii. Potřebné dávky
suplementů si na určité období rozdělíme do dávkovače (můžeme použít
i pouzdro z vajec), což nám usnadní terapii. Při dlouhodobém užívání
vitamínu C je dobré doplnit si stravou nebo suplementací kyselinu listovou.
Nejmenovanému německému farmaceutickému koncernu se údajně nedávno
podařilo vyvinout preparát pro ženy v menopauze. Funguje nejen jako
prevence osteoporózy, jež může mít za následek mj. nepříjemné a dokonce
život ohrožující zlomeniny krčku stehenní kosti, ale také výrazně podporuje
sexuální apetyt, který jinak po padesátce výrazně slábne. Ženy při
pravidelném užívání léku obsahujícího přesně vyvážené dávky hormonů
- estrogenů a androgenů - zůstanou tělesně i duševně fit až do pokročilého
věku.
Pro prevenci a léčbu osteoporózy je důležité dodávat vápník spolu
s kolagenním (želatinovým) hydrolyzátem. Dieta, bohatá na určitý typ
želatinového hydrolyzátu se osvědčila v boji proti artróze a má své
oprávnění i u osteoporózy.
- mumio - prořídnutí kostní tkáně, zvýšená tříštivost kostí,
náchylnost ke zlomeninám. Mumio léčí, je vhodné je podávat i preventivně.
Obsahuje zejména řadu stopových prvků a makroprvků. Užíváme vždy 30 dní po
0,2 g 1x denně. V případě potřeby vtíráme do postižených míst 2-3 ml
8-10%-ního lihového roztoku mumia. Mumio výrazně zlepšuje hojení zlomenin,
urychluje odstranění neurotrofických poruch, podporuje obnovu pohyblivosti
a citlivosti, urychluje vstřebávání zničené tkáně, podporuje čištění rány
(u otevřené zlomeniny), regeneruje měkké tkáně, urychluje granulaci
a epitelizaci, urychluje srůstání kostních úlomků (a zvyšuje kvalitu tohoto
srůstání), snižuje výskyt následovných deformací končetin, omezené
pohyblivosti kloubů, úhlové deformace kostí atd.
- JUWIM (Preventan, Fortisim aj.) je směs přírodních látek
(aminokyselin, nukleotidů), s mimořádně vysokou biologickou aktivitou
a širokým spektrem regeneračních účinků. Vykazuje mnohostranné harmonizační
účinky a tlumí stressové situace, při kterých dochází ke zvyšování potřeby
vápníku. Jde o výrobek ze zvířecích tkání.
Osteoporóza je choroba, která se dá některými léky ovlivnit. U osob
s větším rizikem této choroby však lze každopádně doporučit již preventivní
podávání některého léku a úpravu žovotosprávy. Tato prevence je mnohem
levnější a především stav kostní hmoty nedojde do stadia, kdy již vznikají
zlomeniny. Doporučujeme poradit se s Vaším lékařem.
Osteoporóza je důsledkem úbytku kostní hmoty a poškození struktury
kostí. Jakmile dojde k poruše struktury kostí a k její zlomenině, její
úplná obnova již není bohužel často možná. Ale po včasném rozpoznání
osteoporózy lze pomocí úpravy životosprávy a příslušnou léčbou posílit
ostatní kosti, snížit rychlost úbytku kostní hmoty, a tím předejít dalším
zlomeninám.
Suplementace a léky by měly být z pohledu celostní medicíny doplněny
o další léčbu, jde zejména o chiropraxi, dietoterapii a přiměřenou
pohybovou terapii. Často lze použít též fytoterapii a některé formy
reflexní terapie (akupresura, masáž, reflexní terapie).
V dodatku viz léčbu páteřních obtíží.

DIETOTERAPIE
Ukončená studie univerzity v Illinois ukazuje, že kalcium
a izoflavonoidy sójových výrobků jsou dobré pro kosti a tedy chrání proti
osteoporóze.
Burské oříšky obsahují více proteinů, kalcia, železa, magnezia,
vitamínu B než maso, ryby a vejce. Rostlinné proteiny při osteoporóze
většinou pomáhají. Také lískové ořechy obsahují dostatek minerálů - podle
pátera Ferdy postačí pro jednu kůru 10 lískových ořechů denně po dobu 10
dní.
Vynechat tabák, alkohol, živočišné proteiny.
Vápník z mléka a mléčných výrobků se snažit nahradit vápníkem např.
z máku, slunečnicových a sezamových semen, celozrnných výrobků apod. Ovesné
vločku kupujeme pouze vyráběné za studena a nezahříváme je nad 50 st. C.
Příjem mléčných výrobků jako zdroje vápníku má smysl spíše u dětí, a to
ještě jen u těch, které nemají na jejich složky žádné projevy alerie či
nesnášenlivosti (dnes menšina). Trváme-li na mléčných výrobcích, dáváme
přednost netučnému tvarohu, tvarůžkům, balkánskému sýru a netučným výrobkům
a mléku kozímu a ovčímu a výrobkům z nich. V zemích s vysokou spotřeboiu
mléka a mléčných výrobků neklesá výskyt osteoporózy, spíše naopak.
Pro člověka s o. jsou nebezpečné bílkoviny z masa, které dávají kyselý
zbytek neutralizovaný vyplavováním vápníku z těla - močí ven. Nenasycené
mastné kyseliny, zejména z margarínů způsobují demineralizaci kostí
- snížit příjem tuků včetně tučných mléčných výrobků.
Vyloučíme smažená a pečená jídla, volíme jídla šetřící játra, ledviny
a žlučník.

FYTOTERAPIE
Ořešák královský, smetanka lékařská a přeslička rolní podporují tvorbu
kostní tkáně.
Může pomoci příjem vápníku ze syrové zeleniny - kapusta, brokolice,
mrkev, kostihoj - a semen - mák, sezam (chalva, sezamové oplatky),
slunečnivová semena.
Bolest zad (Jaroslav Dian) 1/ako obklad použijte některou nebo některé
z těchto bylin: nátržník husí, přeslička rolní /nezaměnit s přesličkou
horskou/, řebříček, řepík, stavikrv ptačí, list břízy, vřes obyčejný.
Obyčejně nejvíce pomůže ta bylina, která se v blízkosti nemocného nachází
ve velkém množství. Připravujeme si obklady ze záparu z uvedených rostlin.
Na masírování si vyhotovte tinkturu z kokošky pastuší tobolky. Do ní
přidejte trochu olivového oleje. Ten umožní příjemnější masírování. Před

použitím zatřepat.

Pokud nesmocným nechceme podávat kravsk mléko a výrobky z něj a nemáme
právě možnost je nahradit jinými potravinami s obsahem vápníku, doporučuje
páter Ferda nahradit vápník pitím záparu z květů řepíku a sedmikrásky.
(Údajně účinkuje již v množství jednoho květu řepíku a dvou květů
sedmikrásky na půl šálku záparu.) Jde však zřejmě spíše o aktivaci vápníku
v těle než pouhou suplementaci. Vyoce aktivní vápník bylin má schopnost
aktivizovat mrtvý vápník v těle a potravě, nejspíš na homeopatickém
principu.)
Truskavec a přeslička jsou dobré jako zdroj křemíku.

ŽIVOTOSPRÁVA
Co vytváří problém osteoporózy? Vinu má několik vlivů:
- TABÁK - není to nijak překvapující, když si uvědomíme, že tabák
ovlivňuje negativně všechny možn aspekty života. Proč by to v případě
osteoporózy mělo být jinak? Jednou z funkcí vápníku je udržování
acidobazické rovnováhy v těle. Minerály včetně vápníku jsou nezbytné
k neutralizování přebytečných kyselin. Kouření vede k extrémní tvorbě
kyselin. Pro tělo je životně důležité, aby se tato kyselina
zneutralizovala, proto si pomáhá odebíráním vápníku z kostí a zubů.
- ALKOHOL - vážně narušuje proces absorpce vápníku tím, že snižuje
jaterní schopnost aktivace vitamínu D. Vitamin D hraje v metabolismu
vápníku důležitou roli. Čím více pijete alkohol, tím více ničíte schopnost
těla vytvářet a udržovat zdravé kosti.
- KOFEIN - tato droga obsažená v kávě, čaji, limonádách i čokoládě
urychluje dvojnásobně vylučování vápníku z těla.
- LIMONÁDY - škodlivou složkou je zde kyselina fosforová přidávaná do
nápojů proto, aby z nich nevyprchaly bublinky. Vyrábí se reakcí fosforu
a kyseliny sírové.
Je důležité pochopit, že vápník v těle neúčinkuje sám o sobě. Tělo
vápník využívá v součinnosti s ostatními minerály. V t to souhře hraje
důležitou roli fosfor. Mezi vápníkem a fosforem by měl být zachován
hmotnostní poměr dvě ku jedné. Strava s vysokým obsahem fosforu způsobuje
velké zvýšení jeho obsahu v krvi. Tělo ve snaze o rovnováhu odebírá vápník
z kostí a uvolňuje ho do krve. Nepřevýší-li množství vápníku v krvi
množství fosforu, vzniklá kyselost krve může ohrozit život Kromě limonád
jsou ještě dvě skupiny potravinových výrobků s vysokým obsahem fosforu
- maso a mléčn výrobky. (Maso obsahuje dvacetkrát více fosforu než
vápníku.)
- SŮL - je kyslotvornou substancí a často podstatnou složkou živočišných
výrobků, nemluvě o tom, kolik si jí sypeme do jídel. V jednom časopisu jsem
četl skvělou větu: "Rovnice je jednoduchá - čím více soli pozřete, tím více
vápníku vyloučíte."
- ANTACIDA - některá antacida obsahují hliník, který způsobuje zvýšené
vylučování vápníku. Ti, kteří doporučují antacida jako úlevný prostředek,
by si měli uvědomit, že jejich požíváním vzniká vápníkový deficit. Kyselina
chlorovodíková pomáhá absorbovat vápník v žaludku a antacida ji
neutralizují. Další důvod ke vhodn kombinaci stravy.
- NEDOSTATEK CVIČENÍ - mnoha studiemi bylo jasně prokázáno, že cvičení
napomáhá tvorbě kostní hmoty, zatímco nedostatek cvičení vede k jejímu
úbytku. Cvičením lze dokonce dosáhnout regenerace kostí již zasažených
ztrátou vápníku. Kosti jsou živé a reagují na cvičení stejně jako svaly
- posilují se jím. Cvičení a pohyb vyvolávají tlak na kostru, která reaguje
obnovou kostí.
- NEDOSTATEK SLUNCE - vitamín D hraje v metabolismu kostí velmi
důležitou roli. Nejlepším zdrojem vitamínu D je sluneční záření, takže není
obtížné si spočítat, že trocha opalování denně je jedním z dobrých způsobů
prevence osteoporózy.
- KORTIKOSTEROIDY, HEPARIN (Heparoid) patří rovněž mezi léky
potenciálně přispívající ke vzniku osteoporózy.

- KOUPELE, zejména časté a dlouhé, vymývají cenné látky z oblasti
páteře. Koupeme se proto nejčastěji 1x týdně, max. 25 minut, ve vaně sedíme
s vodou jen těsně nad ledviny a do vody přidáváme darkovskou sůl nebo
alespoň odvary z bylin a hrst kuchyňské soli. Teplota vody pro muže nesmí
být vyšší než 27 st. C, pro ženy 30 st. C.


PSYCHOTERAPIE (PÁTEŘ, OBRATLE, PLOTÉNKY)
Ve vztahu k páteři nelze podceňovat psychiku pacienta. Například: Při
blokádách hlavových kloubů či krční páteře jde většinou zároveň o citový
stres, vnitřní nesoulad s právě prožívanou situácí nebo o velkou trému
- zvláště pokud trvá dlouhou dobu. Potíže s horní hrudní páteří vlevo
mívají souvislost s prožitkem smutku, zoufalství, beznaděje, popřípadě
strachu ze smrti. Od poloviny páteře dolů se zas promítá nedostatek odvahy
řešit problémy, pocity silné úzkosti nebo nebo stav trpné rezignace.
V bederní páteři, do prvního až třetího segmentu, se soustřeďuje pocit
psychického přetížení a strach z neúspěchu, do čtvrtého a pátého bederního
segmentu se se promítá prožitá frustrace v oblasti sexu a pocit životní
prohry. Potížemi v oblasti kostrče se často projeví životní nejistota
a drobná, tělesná a duševní traumata.
Řadě lidí, kteří mají problémy s páteří, lze pomoci nejvíc pouhým
popovídáním, objasněním jejich stresu, strachu, úzkosti. Často pak stačí
cvičení, včetně relaxačních, a pacientovi se citelně uleví - tím spíš,
pokud mu lékař pomůže najít řešení jeho osobních problémů.
RADY NEMOCNÝM
- Zůstaňte aktivní
Tím, že zůstanete v posteli, v bezpečí stejně nebudete. Při
nedostatku pohybu totiž kostní hmota ubývý podstatně rychleji. Vyjímku
samozřejmě tvoří klid na lůžku, který je bezpodmínečně nutný ke zhojení již
stávající zlomeniny. Rozumně připravený cvičební program pomůže posílit
Vaše kosti. Také cvičení zaměřené na aktivaci energetických center - čaker
zlepší regeneraci tkání.
- Přistupujte ke své nemoci zodpovědně
Zorganizujte si okolí tak, aby všechny věci denní potřeby byly pro
Vás snadno dosažitelné.
Pokuste se přestat kouřit a omezte konzumaci alkoholu.
Snažte se zlepšit držení těla vstoje, vsedě i vleže.
- Vyhýbejte se zbytečným rizikům
Pokuste se vyloučit nebo usnadnit si úkony vyžadující ohýbání
a rychlé oráčení těla. Realisticky se zamyslete nad tím, co jste opravdu
schopni zvládnout, a nepřetěžujte se.
Neodmítejte pomoc druhých při nošení těžkých bžemen nebo při
domácích pracech.
Buďte opatrní při chůzi a používejte hůl k držení rovnováhy.
Nevycházejte za náledí.
- Osteoporóza je závažní onemocnění. Neléčená způsobuje silné
bolesti, hlavně při zlomeninách, omezuje pohyblivost a často končí trvalými
následky.
- Rehabilitace přispívá ke zlepšení pohyblivosti po zlomeninách,
zlepošuje držení těla a udržuje dobrou kondici nemocného.
- Dietetik vám pomůže vypracovat zdravý jídelníček s vysokým obsahem
látek, které jsou důležité pro stavbu kostí (např. ryby, celozrnné
obiloviny, čerstvá zelenina a zeleninové šťávy aj.)
- Příbuzní a známí Vás mohou podpořit a pomoci Vám s úkony, na které
sami nestačíte nebo jsou pro Vás obtížné. Mohou Vám pomoci dodržovat
zvolený rehabilitační režim, mohou Vám sami poskytnou lehkou masáž, léčebný
obklad nebo jinou nenáročnou terapii
- Jiné doplňkové terapie:
Můžeme využít i pomoci fytoterapie či různých druhů reflexní
terapie (akupresura, reflexní terapie masáží aktivních plošek aj.). Je
výhodné upevnit "rozdělení" energie galvanickým proudem (0,5 - 1,5 V) podle
Cayce. Může pomoci i pravidelná jemná masáž a různé formy bioenegoterapie.
Také metody zaměřené na aktivaci čaker a ostatních energetických center
mohou přinést důležitý efekt. Přisvojitelnost minerálů z potravin a nápojů
můžeme zvýšit jejich bioenergetizací pomocí lidské, zvířecí či včelí prány.
Můžeme použít terapii pomocí galvanicky upravené vody (živá a mrtvá voda)
a mnoho jiných.
Sestavil: D. Nosreti, tel.: 596634284


Literatura:
Květy 1998
Leták firmy Sandoz aj.
O. Janeček/J. Prouza: Josef Prouza - Život a dílo léčitele
Spirit 1999/3
kol.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka
J. Miklánek in Regena 2/96
J. Dian in Život

Páteřní potíže (Ing. Jaroslav Beran, upraveno)
"Mezi hlavní příčiny páteřních potíží patří nedostatek pohybu (resp.
nevhodný pohyb, nevhodná zátěž), nevhodné a nedostatečné stravování,
dlouhofobý deficit některých látek a jednostranné zatížení organizmu.
Neustále se zvyšuje množství skolióz, kyfóz, lordóz atd. Celá páteř, resp.
její jednotlivé úseky (krční, hrudní, bederní, křížová, kostrč), je spojena
prostřednictvím nervových vláken prakticky se všemi orgány, což ukazuje
tabulka uvedená v prevenci u cvičení. V praxi to znamená, že léčit
dlouhodobé páteřní problémy pomocí dnešní medicíny, která léčí výhradně
následky (pomocí škodlivých antiflogistik, analgetik, injekcí, korzetů,
operace), je téměř bez výhledu.
Dosáhnout zlepšení můžeme teprve tehdy, jestliže zajistíme optimální
činnost všech orgánů, zejména ledvin, močového měchýře, jater, tenkého a
tlustého střeva, žlučníku, sleziny, slinivky atd. s tím, že se zaměříme na
místo potíží a budeme léčit korespondující orgán. Postižený segment páteře
uzavírá s korespondujícím orgánem často bludný kruh, neboť orgán je
drážděn, zhoršuje svou funkci a zpětně zhoršuje i stav páteře.
Klasická medicína používá léky jako heptanon, mydocalm, rheumanol,
paraflex, ketazon, indren, brufen aj. Pochopitelně mají řadu nežádoucích
účinků, zejména dopad na funkci ledvin a jater, při jejich užívání často
dochází k poruchám sluchu, zraku, pomalým reakcím, slabosti, může dojít
i k závratím atd.
Mezi projevy signalizující páteřní potíže patří snížená pohyblivost
hlavy a krku, čaté bolesti hlavy, snížená vnímavost, závratě a bolesti v
různých oblastech páteře. Dále mravenčení a bolesti v končetinách, bolesti
za krkem, v bedrech, v zádech a kříži při ohýbání, při vstávání a chůzi,
ale také tlak a tak svalů ve stehně a v lýtku, bolesti chodidel a zmenšená
citlivost v různých oblastech podle postižené části páteře. Projevuje se v
pásmech, která probíhají přes hýždě, stehna, bérec a část chodidla.
Součástí komplexní terapie by měla být i diagnostika orgánů a jejich
případná léčba.

Terapie:

DIETA
Prvním opatřením je samozřejmá úprava stravy se zaměřením na všechny
orgány, zejména na úpravu funkce ledvin, močového měchýře, žlučníku, jater
a oblasti střev.
Musíme zařadit i pitnou kůru, neboť zhoršený stav páteře je často
vyvolán nebo stupnován (zejména u starších pacientů) doslova vysušeností
organizmu.

SUPLEMENTACE (potravní doplňky)
Ve zvýšené míře budeme dbát o přísun vitamínů E, řady B, A, D a C, dále
vápníku, jódu, zinku, železa a hořčíku.

REFLEXNÍ TERAPIE (reflexologie)
Všechny části páteře (zejména krční, hrudní, bederní), oblast žeber na
nártech, ledviny, močový měchýř, plexus solaris, kloubní zóny, žlučník,
játra, slezina, oblast střev, vyvarovat se špatné obuvi a vysokých
podpatků.
"Šlapání ježka" nebo obláků, chůze na boso jsou též formou RT.
Pouhá mírná každodenní masáž podél celé páteře dokáže úplné zázraky,
zvláště je-li masážní olej, krém či mast připraven s použitím léčivých
bylinných výtažků - esencí aj.
Akupresura tělní: I touto metodou je možné si vydatně pomoci, doporučuji
např. tyto body:
ZS: 2, 3, 3, 5, 11, 12, 14, 26, TS 4, TeS 9, Žl 37, L 7
Ušní: 82, 37, 38, 39, 40, 41, 42 a 55 (Podle J. Berana)

Lumboischiatický syndrom:
Ž: 36, Žl: 30, 31, 34, 35, 37, 38, MM: 23, 24, 25, 51, 53, 40, 60,
ZS: 11 (Podle R. Růžičky)

Fytoterapie:
- Ledvinový čaj: celík 1, svízel 1, přeslička 1/2, truskavec 1/2, vřes 1/4
doplněný 1 dílem květu černého bezu. Pít 3x denně před jídlem 1 měsíc.
nebo
- Ledvinový čaj: Betulan - pít silný 3x denně 1 h před jídlem 4 - 8 dní,
a před spaním čaj z květu černého bezu

Ledvinový čaj střídat po třídenní přestávce s tímto:
- violka trojbarevná 1 díl, kopřiva 1, meduňka 1, smetánka 1. Pít 1 měsíc.

Pokud máme problémy se slezinou, slinivkou, žlučníkem či játry, střídáme
i čaje s tímto zaměřením - většinou vždy po 3 týdnech.

Homeopatie aj.:
- Zhotovíme si mast tohoto složení: kořen kostivalu lékařského, květ bezu
černého, nať třezalky, mořské řasy. Mast silně vtíráme do oblasti celé
páteře včetně okolí obratlových trnů, případně i do míst reflexních plošek
pohybového systému 2x denně.
- Můžeme použít také hotový kostivalový gel, do kterého přidáme silici
jedlovou nebo borovicovou - na 20 g gelu 15 - 50 kapek.
- Současně potíráme 1x denně celou páteř mumiovou mastí nebo tinkturou.
- Do čaje můžeme nakapat tinkturu z routy v potenci D2 nebo D1. Dávkování
3x denně 8 kapek.
- U rakoviny kostí budeme dlouhodobě podávat některý z prostředků Hekla
lava, Conium a Sulphur jodatum, možno i v kombinaci

Pohybová terapie: svičení, jóga, správné dýchání, dechová cvičení
Ovlivňujeme svaly páteře, tím páteř a tím i vlastní orgány. Je třeba
cvičit zejména preventivně."


manuální medicína (chiropraxe, osteopatická medicína):
Diagnostikou a léčením funkčních poruch páteře a kloubů končetin se
zabývá manuální medicína. Bez nákladných a zdlouhavých vyšetření dokáže
často odhalit podstatu potíží a stejně rychle je většinou i odstranit.
Někdy i hrozivé příznaky překvapivě mizí. Manuální terapie i přes svou
velkou efektivitu musí být většinou doplněna o pohybovou terapiii
(cvičení), fytoterapii, suplementaci apod. neboť i "pouze vyskočená"
ploténka může signalizovat např. zhoršení funkce korespondujícího orgánu,
nedostatky ve výživě atd. Na začátku léčby páteře je třeba vždy navštívit
(nejlépe s RTG-snímkem) chiropraktika (nebo ostopata či manuálního
terapeuta) abychom se vyhnuli léčbě na základě nesprávné diagnózy. Při
vlastní léčbě je ideální spolupráce lékařů, rehabilitačních pracovníků,
reflexních terapeutů a fytoterapeutů. Chiropraktika upozorníme na případné
zlomeniny obratlů, výrůstky apod.

Při vysychání a uvolňování plotének se vedle pitné kůry, minerálů a
želatiny doporučuje také denně alespoň 1 kávová lžička strouhané mrkve.
Při ischiatických bolestech může jít o zánět nervů způsobený toxiny z
barev oděvu a ložního prádla.
sestavil D. Nosreti


Přílohy:

A co vápník? (Kapitola z knihy H. a M. Diamondových: Fit pro
život II:)
Věnujme se nyní ožehavé otázce, kterou máte všichni na jazyku:
"Odkud mám získat vápník? Nebo si myslíte, že si mám nechat zničit
kosti osteoporózou?"
Jistě vás zaujme, že na problému vápníku vyrostl multimiliardový
průmysl. Mezi veřejností se v této otázce šíří strach a dezinformace.
Chci vás upozornit, že všechno, co o vápníku slašíte, je nepřesné a
jako souhrn jde o nepoctivou informaci. V průběhu posledních několika
let díky sdělovacím prostředkům narostl problém osteoporózy do
monstrózních rozměrů. Zejména ženy jsou přesvědčovány, že pokud
nebudou každý den navíc užívat kalciové tablety, osteoporóza se u nich
dříve či později zcela jistě projeví. Mléčný průmysl utrácí milióny
dolarů, aby lidi přesvědčil, že nejjistější prevencí proti osteoporóze
je pít denně tři sklenice mléka a navíc do sebe nasoukat tolik dalších
mléčných výrobků, kolik se do vás vejde. Všechno výhradně kvůli vašemu
zdraví, pochopitelně.
život je plný ironie. Je jí hodně v oblasti zdraví. A také v této
knize. Existuje však ironie nade všechny ostatní. Jsme neustále
přesvědčováni, abychom jedli mléčné výrobky, chceme-li se vyhnout
osteoporóze, zatímco právě mléčné výrobky jsou hlavní příčinou
osteoporózy!
Vím, že se vám to zdá neuvěřitelné, nicméně existují o tom
nezvratitelné důkazy. A to nijak nenadsazuji. Máme k dispozici
obrovské množství údajů, které jsou v přímém protikladu s
jednostrannou účelovou propagandou mléčného průmyslu. Je pochopitelné,
že mléčný průmysl se všemožně snaží zastřít pravdivý stav věcí,
jelikož byznys je byznys. Nepochopitelné pro mě je, že i dietetici a
odborníci na výživu, kteří by to měli vědět lépe, stále trvají na
názoru, že mléčné výrobky osteoporóze pomáhají předcházet. Cožpak
opravdu nevědí o vědeckých studiích uveřejňovaných navíc v jejich
vlastním odborném risku? Těžko tomu uvěřit, že?
Podívejme se nyní na problém osteoporózy:
1. Co osteoporóza vlastně je?
2. Jaké jsou její příčiny?
3. Jaká je možná prevence?
Za prvé - co je to osteoporóza? Naše kosti se skládají z mnoha
prvků. Dva převažující minerály v kostech a zubech jsou vápník
(kalcium) a fosfor. Jsou součástí materiálu bohatého na protein, který
tvoří strukturu kosti. Vápník se ze struktury kostí ztrácí z několika
důvodů. Doslova kosti opouští. Jestliže úbytek překročí určitou míru,
kosti se stanou porézní a křehké a mohou se i při nepatrném tlaku
zlomit. Jedete-li pak autem po rozbité cestě, může dojít ke zlomenině
pánve. Dokonce i přátelské obětí vám může způsobit zlomeninu, tak
křehké jsou odvápněné kosti. Nabízí se srovnání s větví stromu: je
silná, dokud nevyschne - pak ji můžete zcela snadno zlomit.
Pro mnoho lidí představuje osteoporóza vážný problém. Jen v USA jí
trpí 15 - 20 milionů lidí. Každoročně umírá 15 000 lidí následkem
zlomeniny pánve.
Osteoporóza se v USA stala čtyřmiliardivým průmyslem. A výrobci
kalciových tablet jsou v sedmém nebi. Prakticky z čista jasna se
objevily milionové zástupy vystrašených žen žádajících kalcium. Navíc
kalcium začalo sloužit jako prodejní tahák pro všechny možné
potravinové výrobky. ... Jak si ukážeme dál, tyto vápníkové doplňky
působí víc škody než užitku.
Co způsobuje osteoporózu? Jako u všech dalších chorob, ani tady
neexistuje jedna izolovaná příčina. Mnoho proměnných složených
dohromady ve svém důsledku vede k poškození zdraví. Bylo by skvělé,
kdyby bylo možné osteoporóze zabránit jednoduchým přidáním vápníku do
stravy. Ačkoli se to zdánlivě může jevit jako řešení, není tomu tak.
Ve skutečnosti se zcela jasně ukazuje, že pokud přetrvávají faktory
způsobující odvápnění kostí, nejsou žádným přínosem ani vysoké
dodatečné dávky vápníku. Uvažujte o tom. Multimiliónový průmysl nás
dále nabádá, abychom polykali kalciové tablety bez ohledu na důkazy,
že nám nepomáhají. Ve skutečnosti dokonce škodí! Tyto přípravky jsou
většinou vařená kostní hmota nebo dolomit a obsahují škodlivé látky
jako olovo, arzen, rtuť a jiné toxické kovy (v kostech se zabudovávají
i nebezpečné osteotropní radionuklidy).
Potřebu vápníku lze uspokojit snadno, věřte tomu nebo ne, snadněji,
než se většina lidí domnívá. Jakmile je potřeba uspokojena, není třeba
víc. Když máte ve džbánu ovocný džus a naplníte jím sklenici, do plné
se už víc džusu nevejde. Staré úsloví: "Co je dobré v malém, je ve
velkém ještě lepší" tady neplatí. Mohlo by se zdát, že ano, čehož je
využíváno jako nátlaku, abyste jedli více vápníku, než je tělo schopno
využít. Pokud přelijete sklenici s džusem, rozlité se dá utřít. Když
ale tělo dostane více vápníku, než potřebuje, není schopno ho
"uklidit" tak snadno. Přebytečný vápník má velmi neblahé následky.
Bylo dokázáno, že při odvápňování kostí se všechen vápník z těla
nevyloučí. Je roznášen krví a ukládá se v měkkých tkáních: v cévách,
v kůži, v očích, v kloubech a ve vnitřních orgánech, podílí se na
vzniku hemeroidů. Vápník kombinovaný s cholesterolem a tuky v žilách
způsobuje tvrdnutí artérií. Vápník v kůži způsobuje její vrásnění.
V kloubech krystalizuje a působí bolestivé artritické usazeniny.
V očích se projevuje jako zákaly. V ledvinách tvoří usazeniny známé
jako ledvinové kameny. Proto si nemyslete, že brát vápník navíc je
nevinnou zábavou. Rozhodně ne! Můžete z toho onemocnět!
Takže co vytváří problém osteoporózy? Vinu má několik vlivů:
- TABÁK - není to nijak překvapující, když si uvědomíme, že tabák
ovlivňuje negativně všechny možné aspekty života. Proč by to v případě
osteoporózy mělo být jinak? Jednou z funkcí vápníku je udržování
acidobazické rovnováhy v těle. Minerály včetně vápníku jsou nezbytné k
neutralizování přebytečných kyselin. Kouření vede k extrémní tvorbě
kyselin. Pro tělo je životně důležité, aby se tato kyselina
zneutralizovala, proto si pomáhá odebíráním vápníku z kostí a zubů.
Kouření také zvyšuje vylučování vápníku z těla a zvyšuje přeměnu
biologicky aktivního vápníku na abiogenní, který se ukládá např. v
cévách ve formě různých solí. Kouření je velmi rizikovým faktorem při
vzniku a rozvoji arteriosklerózy. Kouření většího množství cigaret
snižuje vitalitu a tvorbu bioenergie, což je hlavní příčinou zvýšené
tvorby abiogenního vápníku a neschopnosti přeměnit abiogenní vápník na
biologicky aktivní.
- ALKOHOL - vážně narušuje proces absorpce vápníku tím, že snižuje
jaterní schopnost aktivace vitaminu D. Vitamin D hraje v metabolismu
vápníku důležitou roli. Čím více pijete alkohol, tím více ničíte
schopnost těla vytvářet a udržovat zdravé kosti.
- KOFEIN - tato droga obsažená v kávě, čaji, limonádách i čokoládě
zoůsobuje dvojnásobné vylučování vápníku z těla.
- LIMONÁDY - škodlivou složkou je zde kyselina fosforová přidávaná
do nápojů proto, aby z nich nevyprchaly bublinky. Vyrábí se reakcí
fosforu a kyseliny sírové.
Je důležité pochopit, že vápník v těle neúčinkuje sám o sobě. Tělo
vápník využívá v součinnosti s ostatními minerály. V této souhře hraje
důležitou roli fosfor. Mezi vápníkem a fosforem by měl být zachován
hmotnostní poměr dvě ku jedné. Strava s vysokým obsahem fosforu
způsobuje velké zvýšení jeho obsahu v krvi. Tělo ve snaze o rovnováhu
odebírá vápník z kostí a uvolňuje ho do krve. Nepřevýší-li množství
vápníku v krvi množství fosforu, vzniklá kyselost krve může ohrozit
život Kromě limonád jsou ještě dvě skupiny potravinových výrobků s
vysokým obsahem fosforu - maso a mléčné výrobky. (Maso obsahuje
dvacetkrát více fosforu než vápníku.) Nedostatek fosforu ovšem rovněž
brání vstřebávání vápníku. Nepřáteli vápníku jsou tuky, kyselina
šťavelová (nachází se např. v čokoládě, rebarboře, špenátu) a kyselina
fytová (obsahuje ji obilí). Těhotné ženy by neměly pít příliš mnoho
čaje a kávy a jíst hodně pšeničných otrub a soli neboť tyto látky
zabraňují vstřebávání vápníku nebo podporují jeho vylučování.
- SŮL - je kyslotvornou substancí a často podstatnou složkou
živočišných výrobků, nemluvě o tom, kolik si ji sypeme do jídel. V
jednom časopisu jsem četl skvělou větu: "Rovnice je jednoduchá - čím
více soli pozřete, tím více vápníku vyloučíte."
- ANTACIDA - některá antacida obsahují hliník, který způsobuje
zvýšené vylučování vípníku. Ti, kteří doporučují antacida jako úlevný
prostředek, by si měli uvědomit, že jejich požíváním vzniká vápníkový
deficit. Kyselina chlorovodíková pomáhá absorbovat vápník v žaludku a
antacida ji neutralizují. Další důvod ke vhodné kombinaci stravy.
- NEDOSTATEK CVIČENÍ - mnoha studiemi bylo jasně prokázáno, že
cvičení napomáhá tvorbě kostní hmoty, zatímco nedostatek cvičení vede
k jejímu úbytku. Cvičením lze dokonce dosáhnout regenerace kostí již
zasažených ztrátou vápníku. Kosti jsou živé a reagují na cvičení
stejně jako svaly - posilují se jím. Cvičení a pohyb vyvolávají tlak
na kostru, která reaguje obnovou kostí.
- NEDOSTATEK SLUNCE - vitamín D hraje v metabolismu kostí velmi
důležitou roli. Nejlepším zdrojem vitamínu D je sluneční záření, takže
není obtížné si spočítat, že trocha opalování denně je jedním z
dobrých způsobů prevence osteoporózy.
- NEDOSTATEK HOŘČÍKU, který je důležitý pro využití vápníku.
Kravské mléko z píce pěstované na plochách s vyčerpanou zásobou
hořčíku v půdě má velmi málo hořčíku. To stejné platí pro zeleninu,
pokud není produkována v přirozených podmínkách nebo pokud není hořčík
do půdy dodán uměle."

Poznámka sestavovatele: Zmínka o možné škodlivosti některých kalciových preparátů vyrobených
na přírodním základě (z kostí, nerostů apod.) je trochu nadsazená. Tyto preparáty patří mezi velmi
účinné při prevenci a léčbě následků nedostatku vápníku. V ČR patří mezi tyto ověřené léky např.
Biomin-H a Dologran. Má však svůj význam být si vědom toho, že kosti i minerály mohou při použití
neprověřených zdrojů nebo při nadměrném užívání zatížit organizmus toxickými látkami, které se
v organizmu navíc často mohou kumulovat.


(Lidové noviny www.lidovenoviny.cz a www.lékárna.cz)

Nová studie: Vysoké a štíhlé ženy jsou náchylnější ke zlomeninám krčku

PRAHA Vysoké a štíhlé ženy jsou ideálem dnešní krásy, nicméně současně za tuto krásu pravděpodobně
platí. Tyto ženy jsou vystaveny vyššímu riziku zlomenin krčku stehenní kosti v období menopauzy. U žen
po přechodu totiž často dochází k úbytku kostní hmoty (osteoporóza). Nejčastější komplikací je právě
zlomenina krčku stehenní kosti. Uvádí se to na internetové stránce lekarna.cz, která vychází ze studie
uveřejněné v 11. čísle lékařského časopisu Epidemiology. Studie švédských lékařů sledovala více než
1300 žen po přechodu, které utrpěly zlomeninu krčku. Tuto skupinu srovnávala s více než 3000 ženami,
které po přechodu zlomený krček neměly. Ze studie vyplývá, že ženy vyšší než 169 cm mají až třikrát větší
šanci si stehenní kost v krčku zlomit než ženy menší. Vědci zjistili i překvapující informace: ženy, které
v dospělosti přibraly 12 i více kilogramů mají nižší riziko zlomenin krčku než ženy, které přibraly méně, či
dokonce svoji váhu snížily. Nicméně vysoké ženy, které přibraly podobně jako ženy s nižší výškou, jsou
stále vystaveny vyššímu riziku zlomeniny. Tato studie přináší poznání, že nejenom výška a nízké váhové
přírůstky jsou určitým rizikovým faktorem pro zlomeniny. Nově uvádí, že i úbytek hmotnosti je jistým
rizikovým faktorem pro zlomeninu krčku stehenní kosti. Tato skutečnost je vysvětlována různými
mechanickými a hormonálními faktory. Například je známo, že plnoštíhlé ženy mají vyšší hladiny
estrogenů, hormonů, které přispívají k tvorbě kostní hmoty. Také větší svalová hmota přispívá k lepšímu
formování kostí. Podle statistik z USA si každá šestá žena ve věku 50 let zlomí nohu právě v krčku. Tím
zvyšuje pravděpodobnost invalidity, či dokonce smrti.

Mag

Mozek ovlivňuje tvorbu kostí

PRAHA Při tvorbě kostí hraje podle nejnovějších poznatků důležitou roli hormon leptin a část mozku zvaná
hypotalamus. Dodnes se vědělo, že leptin je zodpovědný i za obezitu. Nyní vědci zkoumají, jak by mohlo
ovlivnit osteoporózu u žen. Tyto nové poznatky zveřejněné na internetové stránce www. lekarna.cz by mohly
do budoucna ovlivnit léčbu jedné z nejzávažnějších chorob současnosti. Tou se stala osteoporóza, která
ohrožuje stále vyšší procento žen, zejména v období menopauzy. Podle nejnovějších informací klíčovou roli
pro vznik osteoporózy zřejmě nehraje estrogen, ale právě leptin, a kontrola tvorby kostí je tedy řízena
hypotalamem, a ne kostí samou, jak se dosud soudilo. Jak se uvádí v odborném časopisu Cell, vědci při
pokusech na myších došli k překvapivým závěrům. U těch jedinců, u kterých se nevyskytoval leptin či
receptor, který leptin váže, se zvýšila tvorba kostní hmoty. A to nezávisle na přítomnosti estrogenů, jejichž
role až dosud ve vztahu s osteoporózou byla pokládána za nejdůležitější. Po přidání leptinu do mozku myším,
kterým chyběl, došlo k odbourání kostní hmoty. To potvrdilo i domněnku o důležité roli hypotalamu.

kol

HOME ARCHEUS HOME NEMOCI NEMOCI_P

ARTRITIDA REVMA DNA

BOLESTI ZADA A SIJE KOSTI, KLOUBY, RUST

VAPNIK HORCIK MLEKO


(Viz též RUST v oddilu NEMOCI/STAV
a KOSTI v oddilu NEMOCI/SYSTEM-P
a OSTEOPOROZA v oddilu NEMOCI/SYSTEM-P
a CEVY, TLAK, SRDCE ve větvi SYSTEM-O
a VAPNIK, HORCIK, JOD a KREMIK v oddílu LÉKY/PRVKY
a MLEKO v oddílu ŽIVOTOSPRÁVA/POTRAVINY
a npř. BIOMIN-H, DOLOGRAN, KALCIUM, MAGNESIUM v oddilu LEKY/FIREMNI NAZVY
a ZDRAVI DETI, ZDRAVI ZEN, ZDRAVI SENIORU a ZDRAVI REPRODUKCNI v oddilu NEMOCI/STUDIE nebo ZIVOTOSPRAVA/STUDIE )