EKOLOG


DESATERO DOMÁCÍ EKOLOGIE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(První verze)

  Desatero domácí ekologie
Ahoj lidi! Všichni svítíme a topíme, stravujeme se a oblékáme, 
cestujeme, nakupujeme a svými odpadky zatěžujeme skládky a 
spalovny. Přiznejme si už konečně svůj vlastní díl odpovědnosti za 
nemoc planety Země, za stav prostředí - kritický pro život zvířat, 
rostlin i lidí.
———————————————————————————— 
| Mysleme na Zemi, na nic už nečekejme a začněme u sebe! |
———————————————————————————— 

Dokažme být skromnější a k sobě přísnější. Obrňme se proti 
posměškům ignorantů a vezměme za své alespoň některé nápady z 
Desatera domácí ekologie. Jejich přijetí nám sice život neusnadní, 
přesto ale můžeme získat něco cennějšího. Naučíme se rozlišovat, co 
je pro nás v životě důležité, a co postradatelné. Můžeme se také 
naučit chápat svoji větší skromnost jako projev úcty k přírodě. 
Současně si však uvědomme, že ani ekologicky vedenou domácností 
nemůžeme nahradit naše mnohdy neekologické jednání v zaměstnání. 
Chovejme se proto nejen doma, ale i na svých pracovištích tak, 
abychom už nemuseli mít vůči přírodě špatné svědomí!
Přejme si k tomu společně mnoho dobré a ještě více pevné vůle!
————————————————————————————————————— 
| Skromnější život - krásnější svět |
————————————————————————————————————— 
* Na vydání původního letáku desatera se podílely: REZEKVÍTEK, 
LIPKA, MŽP ČR, EKOCENTRUM MLÁDEŽE (Brno). Odstavce, které jsou nově 
doplněny jsou označeny (*).
* V deseti souborech DESATERA naleznete ve stručné, ale velmi 
koncentrované podobě informace k ekologickému chování v 10 
oblastech nebo průřezových rovinách ekologie:
1. VODA
2. ENERGIE
3. SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ
4. OVZDUŠÍ
5. ODPADY a DRUHOTNÉ SUROVINY
6. DOPRAVA A POHYB
7. ZAHRÁDKA
8. STRAVA
9. ZDRAVÍ
10. ČLOVĚČENSTVÍ A ÚCTA K ŽIVOTU
-JF-

voda

- Voda je stále vzácnější, šetříme pitnou i užitkovou. Největší 
množství vody v domácnosti spotřebujeme na koupání. Plnou vanu si 
dopřejeme jen vyjimečně, raději se krátce osprchujeme.
* Časté koupání vymívá z organizmu i některé vzácné stopové a 
ultrastopové minerální prvky. Koupání delší než 20 minut člověka 
oslabuje. Naopak koupel nohou je potřebné vykonávat denně.
- Jednopákovými bateriemi šetříme energii i vodu. Kapající kohoutky 
neprodleně opravujeme (jediná kapka za minutu představuje za rok 
2000 litrů vody!) Při čištění zubů, holení i delším mytí rukou 
nemusí voda téci nepřetržitě.
- Nádobí myjeme v zašpuntovaném dřezu, mytí pod tekoucí vodou 
mnohonásobně zvyšuje její spotřebu. Jar nahrazujeme octem, nádobí 
oplachujeme ve vlažné vodě.
* Mastné nádobí v přírodě omyjeme pomocí popelu (pozor, dráždí 
pokožku) nebo jílu, který je jedním z nejdokonalejších přírodních 
čistících prostředků vůbec a který můžeme doporučit i pro použití v 
domácnostech. (Jíl těžený z menších hloubek je pro mytí nevarného 
nádobí vhodné sterilizovat zahřátím na 100 stupňů C.)
- Automatické pračky mají vysokou spotřebu vody, proto pereme až 
při naplněném bubnu. Omezujeme spotřebu pracích prášků s obsahem 
fosfátů, více používáme obyčejné mýdlo, které se ve vodě rozkládá 
takřka beze zbytků. I toaletní mýdla nahrazujeme levnějším a k vodě 
šetrnějším mýdlem s jelenem. Do záchodu nesplachujeme zbytky léků 
ani chemikálií.
* Prací prášky dávkujeme přesně a ne od oka (pomocí odměrky, kterou 
si vyrobíme, nebo používáme prášky balené po jednotlivých dávkách). 
Šetříme peníze i přírodu.
* Při máchání vodou nešetříme, zejména u povlečení a oblečení, 
které přijde do kotaktu s pokožkou. Všeobecné škody, které působí 
zbytky pracích prášků v organizmu jsou významnější než škody 
způsobené touto větší spotřebou vody.
- Pečujeme o studánky. Solení chodníků v zimě neškodí jen vodě, ale 
také zeleni a obuvi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
energie

- Nejvýraznějších úspor můžeme dosáhnout při vytápění a ohřevu 
teplé vody. V obytných místnostech postačí teplota 20 - 21 stupňů C 
(zimomřiví se raději více oblečou, vždyť zvýšení pokojové teploty o 
jeden stupeň C znamená zvýšení spotřeby energie cca o 6%!), v 
ložnici vyhovuje 16 stupňů C.
* Větráme až tehdy, když teplo z vytápění po vypnutí topidla přešlo 
do stěn příbytku nebo před zapnutím topidel.
- Spáry v oknech i dveřích utěsníme např. kovotěsem - ztráty tepla 
zůsobené infiltrací par škvírami, jsou srovnatelné se ztrátami 
způsobenými špatnou tepelnou izolací stěn - náklady na jejich 
zamezení jsou však nesrovnatelně menší. Pokojovou teplotu 
regulujeme snížením výkonu topidla, ne však větráním. Peníze 
vynaložené na termostat etážového topení se rychle vrátí v úspoře 
energie.
* Tepelný výkon například obyčejných kamen silně zvýšíme, pokud 
urychlíme proudění vzduchu na jejich povrchu (a povrchu komínové 
trouby) pomocí ventilátoru. Spotřeba energie ventilátorem je 
nesrovnatelně menší než zisk výkonu topidla. Také zvětšením tepelně 
vodivého (kovového) povrchu topidla a komínové trouby zvýšíme jeho 
tepelný výkon.
- Kastrólky při vaření překrýváme pokličkou, která brání úniku 
tepla. Šířka dna kastrólků má být stejná (nebo větší) než plotánka 
elektrického sporáku. Vodu nejúsporněji ohříváme spirálou, v 
kávovaru či varné konvici.
- Ledničky (chladničky) i mrazničky umisťujeme do chladnější 
místnosti, pravidelně je odledňujeme, teplotu zregulujeme na 7 
stupňů C (lednička) a - 18 stupňů C (mraznička, lesp. mrazící box 
ledničky).
* Zakrytím bílých stěn chladničky izolační vrstvou snížíme její 
spotřebu. Naopak zadní strana by měla být volná. Navlhlá izolace ve 
stěnách a dvířkách chladničky snižuje její chladící výkon a zvyšuje 
spotřebu energie. Pokud položíme na chladničku např. chlebník, 
pečivo v něm díky menší teplotě bude delší dobu bez plísní. Chladič 
chladniček a chladících zařízení, který produkuje odpadní teplo, je 
výhodné umístit na vnější, stinné straně domu.
- Při žehlení vypínáme žehličku dříve a využíváme zbytkového tepla, 
nežehlíme prádlo příliš vlhké ani přeschlé.
- Při vaření můžeme hrnec předčasně sejmout s plotny a vložit jej 
do zakoupeného nebo vyrobeného izolátoru. Jídlo samo dojde. (Naše 
babičky dávaly hrnec pod peřinu.)
- Výroba žárovek je energeticky velmi náročná, zhasínání na dobu 
kratší než 10 min. (u zářivek 30 min.) je nehospodárné.
* Při projektování domu uvážíme počet oken, protože teplo, které 
uniká oknem (i pokud je beze spár) představuje mnohem větší energii 
než sluneční světlo, které tímto oknem dopadá do místnosti.
- Dům ve dvojdomku s jednou společnou stěnou ušetří až 10 - 20% 
energie na vytápění.
- Podobně šetří energii i předřazená prosklená stěna, která navíc 
umožňuje akumulovat teplo slunečního světla.
- Také malá veranda před vchodem ušetří mnoho tepla.
- Zasklením balkónu můžeme také ušetřit mnoho tepla a zvýšit 
tepelnou pohodu v bytě.
- Odpadní teplou vodu můžeme odvádět zvlášť, např. k tepelnému 
čerpadlu. Můžeme toho dosáhnout např. systémem dvou dřezů.
- využíváme teplo odvětrávaného vzduchu - např. jako zdroj tepla 
pro tepelná čerpadla
- řebrovaný vnější i vnitřní povrch topidel a topných těles zvyšuje 
jejich tepelný výkon proti povrchu hladkému
- tepelnou účinnost krbu můžeme zvýšit
a) vestavěním krbové vložky do stávbajícího otevřeného krbu, čímž 
vzniká krb uzavřený
b) postavením nového teplovzdušného dvouplášťového krbu - v obou 
případech se jedná o dokonalejší spalování. Dřevo či dřevěné 
ekobrikety hoří v primárním vzduchu a zbytky se ještě spalují 
vzduchem sekundárním. Zvyšzuje se tím účinnost až na 80%, snižuje 
se spotřeba paliva a emise spalin škodících životnímu prostředí.
c) ventilátor může podstatně zvýšit tepelný výkon zvýšení cirkulace 
vzduchu na povrchu jednoho z vnějších plášťů krbu.
- tepelnou energii země, slunce a odpadního tepla může využít 
tepelné čerpadlo. Na 1 kWh odebrané energie produkuje asi 3,5 kWh v 
podobě tepla pro topení a ohřev vody.

- nevysušené nebo navlhnuté dřevo má nižší energetický obsah než 
dřevo suché. Tvrdé dřevo schne 2 roky, měkké rok.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
spotřební zboží

Na dražší výrobky přátelské životnímu prostředí si snažíme 
ušetřit třeba tím, že si odepřeme koupi něčeho postradatelného. 
Kvalitnější zboží nám většinou poslouží mnohem déle a ušetří se i 
materiál a energie. Než odložíme obnošené věci, zvážíme, zda 
nenaleznou uplatnění třeba na burze či není-li vhodné je ještě 
opravit či přešít.
- Než podléhat diktátu módy, je lepší vytvářet si svůj vlastní 
styl z tvořivě přešívaných věcí. Dobrý výběr barvy (z hlediska 
barevné typologie), vzoru, materiálu, střihu či doplňků nám může 
přinést mnohem lepší výsledný efekt než mnohé značkové či módní 
zboží.
- Nosíme oblečení výhradně ze lnu, bavlny a hedvábí (bez 
jakékoli příměsi vlny nebo syntetického materiálu), které nemění 
bioelektrický potenciál na povrchu těla, což přináší řadu 
zdravotních problémů. Nenosíme těsné spodní prádlo a syntetické 
punčochy či punčocháče. Také syntetické podlahové krytiny, potahy 
křesel a desky psacích stolů narušují iontovou rovnováhu prostředí 
a působí prokazatelně např. na schopnost soustředění apod.
- Z hlediska životního prostředí dáváme přednost výrobkům z 
přírodních a přírodě blízkých materiálů (bavlna, len, sklo, dřevo, 
kůže, králičí kožešiny, cihly, kámen, jádrové mýdlo apod.) Zcela 
zavrhujeme kožešinové výrobky ze zvířat usmrcovaných výhradně pro 
kožešinu (vydra, bobr, liška, norek atd.), a to i tehdy, jsou-li 
tato zvířata chována uměle na farmách. Tekutiny kupujeme nejlépe ve 
vratných lahvích, vyhýbáme se zbytečným a víceronásobným obalům. Za 
ekologicky vhodné považujeme výrobky prodávané na váhu a v 
jednoduchém balení. V psacích potřebách dáváme přednost obyčejným 
pastelkám s nelámavou úpravou a plnícím perům s pístem.
- Baterie do spotřebičů nahrazujeme síťovými adaptéry, dokonale 
přátelské k životnímu prostředí jsou solární kalkulačky, hodinky, 
lampy a jiné výrobky na slunečné pohon. Mnoho kilogramů papíru 
ušetříme také psaním po obou stranách listu a využíváním bloků do 
poslední strany.
- Důsledně se snažíme vyhýbat plastikovým lahvím (PET), 
bateriím, žiletkám, fixům, zapalovačům, táckům a kelímkům, 
igelitovým taškám a jiným výrobkům k jednorázovému použití.
- Použité plastové lahve můžeme využít na výrobu foliovníků, 
nádobek na sušené byliny, stříšek na venkovní zvonky a zámky, na 
skladování různých tekutin, také krabice, sáčky a jiné obaly se 
snažíme použít vícekrát. Obal, ve kterém již jednou nebyla 
potravina nemůžeme použít na balení či skladování potravin. Žiletky 
po použití vysušíme fénem - mikroskopické zbytky vlhkosti způsobují 
jejich korozi a otupení.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ovzduší

- V domácích topeništích unikají díky nižším spalovacím teplotám 
do ovzduší jedovaté sloučeniny - nespalujeme v nich proto: gumu, 
molitan ani plasty a zbytky chemikálií. Vystříháme se spalování 
vlhkého listí na zahradách - i ono je zdrojem škodlivin. Odpad 
nespalujeme ráno, večer, za mlhavého počasí a vždy, když hrozí 
inverze a dým se drží při zemi.
- Co nejvíce omezujeme spotřebu nekvalitního hnědého uhlí. 
Vhodnějšími palivy jsou koks, zemní plyn a svítiplyn. Možné je 
spalování dřevěných zbytků, papíru (bez příměsí plastů) i celofánu.
- Veškerá spalovací zařízení necháváme v zájmu bezpečnosti i 
úsporného provozu pravidelně seřizovat odbornou firmou.
- Plynový sporák je energeticky výhodnější než elektrický, avšak 
splodiny hoření mají v uzavřené místnosti vliv na zdraví.
- Freonové spreje, které (vzhledem k jejich prokázanému vlivu na 
poškozování ozónové vrstvy bezvýhradně odmítáme, zcela nahradíme 
mechanickými rozprašovači. Řádné větrání je lepší než jakékoli 
deodoranty. Moly odpuzujeme raději levandulí než chemickými 
preparáty. V žádném případě si do bytu nedáváme naftalen.
- Těkavé látky (barvy, rozpouštědla, prchavá lepidla aj.) 
skladujeme mimo byt.
- Železná konstrukce domu brání průniku potřebných záporných 
ionů zvenku. Iony ničí i znečištěné ovzduší a filtrování vzduchu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
odpady a druhotné suroviny

- Průměrný občan vyprodukuje za jediný rok na 350 kg odpadů. 
Proto i v domácnosti usilujeme o recyklaci, t.j. znovuvyužívání 
surovin a materiálů. Zachovalé oblečení, boty a sportovní vybavení 
po dětech věnujeme mladší rodině. I starší nábytek lze vhodně 
renovovat bez použití chemických lepidel a plastů.
- Mnoho odpadů odevzdáváme do sběrných surovin, kde nás neodradí 
nízké výkupní ceny.
- Železo vykupuje i Kovošrot, železné jsou i vršky od piva, 
některé plechovky a víčka od výživy.
- Textil se vykupuje bez zipů a knoflíků.
- Do sběrového hliníku patří také stanioly, alobaly, některé 
konzervy (zejména rybí), hliníkové nádoby a plechy, vršky od mléka, 
termixů a jogurtů - samozřejmě vše čistě umyté. Hliníkové fólie 
potažené plastem či papírem se nevykupují. Hliník od železa nejlépe 
odlišíme magnetem.
- Žádoucí je rovněž odevzdávání použitého ustalovače do 
speciálních sběren. Vykupují se také suché akumulátorové baterie. 
Zbytky barev se snažíme vypotřebovat jako základovku nebo je 
necháme volně odpařit. Netříditelné odpadky ukládáme do popelnic a 
kontejneru. Nemáme-li tuto možnost, vyvážíme tyto odpadky pouze na 
řízenou skládku.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
doprava a pohyb

- našim rozmazlený tělům prospívá aktivní pohyb - běh, plavání, 
jízda na kole i na koni, bruslení, turistika, ale i svižná chůze 
parkem. Pohyb je základní faktor pro využití některých důležitých 
živin (např. vápníku), pro posílení vitality a imunity.
- Než se tlačit v přeplněné tramvaji, je lepší jít několik 
zasávek pěšky (ne po cestách s hustým provozem, kolem kterých jsou 
vysoké hodnoty prachu, hluku a výfukových plynů). Po městě a na 
krátké vzdálenosti raději nejezdíme. V autě nikdy nejezdíme sami.
- Dobrý technický stav vozidla znamená úspornější a bezpečnější 
provoz, je i ohleduplnější vůči životnímu prostředí.
- Co nejvíce používáme bezolovnatý benzín Natural - do každého 
auta je možno tankovat střídavě vždy 2x natural a 1 special 
(super), bez omezení mohou na natural jezdit felicie, octavie,, 
favority, lady, moskviče, wartburgy, trabanty i oltcity.
- Spotřeba paliva závisí i na správném nahuštění pneumatik.
- Nemáte někdy pocit, že je auto spíše přítěží než pomocníkem?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zahrádka

* Průmyslová hnojiva omezujeme na nezbytné minimum. Přednost dáváme zelenému hnojení, kompostu a kvalitnímu hnoji.
* Rovněž pesticidy omezujeme na nezbytnou míru. Přednost dáváme biopřípravkům, které jsou vyrobeny z potravinářských surovin a neobsahují jedy. Postřiky z nich jsou stejně účinné a přitom chrání nejen naše zdraví ale šetří i životní prostředí. Manipulace s nimi je velmi jednoduchá, nejsou nutné rukavice ani ochranný oděv. Nemají ochrannou lhůtu, neškodí včelám, aplikují se podle zásady "večer postříkám a ráno mohu jíst".
* Podle možnosti zachycujeme dešťovou vodu. Zalévání proteplenou vodou ze sudu je vhodnější a levnější než studená sprcha z hadice.
* Neplevelné organické zbytky ze zahrádky kompostujeme - trávu, listí, drobnější větvičky. Silnější větve ze stromů a křoví, případně zbytky z jiných rostlin (mák, vzrostlejší květiny atd.) můžeme rozdrtit v některém z drtičů zahradního odpadu, neboť cena některých typů je již celkem příznivá. Kompostovat můžeme i mnohé zbytky z kuchyně, zejména různé zbytky ovoce a zeleniny. Do kompostu také můžeme dát popel z dříví a dřevených briket (ne z uhlí nebo koksu!)
* Kompost umisťujeme na polozastíněném místě, pamatujeme přitom na přístup vzduchu a vody. V nevelkých vrstvách střídavě ukládáme organické zbytky, zeminu, trávu a listí. Kompost dvakrát přehazujeme.
* Využíváme biocidních účinků smíšených kultur: proti běláskům přidáváme do záhonů fazole, celer, rajčata, proti mšicím fazole nebo šalotku, proti dřepčíkům špenát atd.
* Jarní vypalování trávy je nesmyslný hazard, kterým zbytečně ničíme spoustu "živáčků", riskujeme požár a obtěžujeme sousedy dýmem. Stařinu raději vyhrabeme a kompostujeme.
* Nebojme se "malé divočiny", ke které patří i záměrně neupravené kouty zahrady a obyčejné stromy a keře.

~~~~~~~~~~~~~~
strava


- Pokoušíme se měnit své stravovací zlozvyky - jíme vždy v sedě 
v klidu, potravu dobře rozkoušeme a promísíme se slinami, během 
jídla nepijeme. Hodinu před manuální prací, dvě hodiny před 
náročnějším cvičením či sportovním výkonem a 2 - 3 hodiny před 
spaním nejíme. Mezi jednotlivými jídly se snažíme udržovat 
dvouhodinové odstupy. K očistě organizmu je vhodné jednou měsíčně 
zařadit hladovku. Po zkončení hladovky přijímáme jen velmi malé 
množství jídla (rýži, kaši, měkké ovoce či vařenou zeleninu).
- Snažíme se soustavně omezovat spotřebu tzv. pěti bílých zel - 
soli, rafinovaného cukru (nahrazujeme jej nečištěným cukrem, 
karamelem, medem, rozinkami, mrkví, sušeným ovocem, fruktózou 
(Glukopur) a postupně celkově slazení odbouráváme), bílé mouky 
(lepší je celozrnná, používáme i jiné druhy mouky - např. žitnou a 
výrobky z nich), kravského mléka (konzumujeme jen kysané výrobky - 
jogurty, acidofilní mléka, kefír, bifi-výrobky apod., nahrazjeme je 
sójovým, mandlovým, obilným, kozím a ovčím mlékem a výrobky z nich, 
pokud máme na kravské mléko skrytou nebo zjevnou alergii nebo 
nesnášenlivost kravské mléko a výrobky z něj úplně vynecháme. 
Podezíráme mléko a výrobky z něj z negativního vlivu u všech 
alergií, ekzémů, astmatu, cukrovky, syndromu dráždivého tračníku, 
bolestí hlavy, hyperaktivitě, syndromu neklidných nohou), ztužených 
tuků (nahrazujeme je naturálními rostlinnými oleji ze slunečnice, 
sóji, oliv).
- I maso nám postačí nejvýše 2x týdně (v solidní jídelně nám na 
přání podají samotné přílohy, např. knedlíky se zelím, brambor s 
čočkou či špenátem, nebo jen samotné zeleninové saláty). Vepřové a 
hovězí maso vynecháváme. (Občas si můžeme dát některé rosolující 
části vepřového jako kůži, nožky, kolínka, uši, ocásky, ale také 
např. plátek slaniny, které obsahují některé potřebné faktory). V 
takzvaných drůběžích párcích, klobásách, salámech je většinou i 
vepřové maso.
- Smaženým a fritovaným pokrmům se vyhýbáme (včetně langošů, 
hranolků, smažených bramborových lupínků a křupek - neškodné jsou 
kukuřičné lupínky, pop-corn).
- Snižujeme spotřebu alkoholu, vajec, kávy, konzervovaných 
potravin. Vejce zásadně nesmažíme. Z jídelníčku zcela vystrnadíme 
uzeniny a chemická potravinářská barviva (např. v limonádách).
- Ve zvýšené míře konzumujeme celozrnné pečivo, rýži natural, 
ovesné vločky (zajistíme si ovesné vločky vyráběné bez tepelné 
úpravy a při přípravě jídla je nezahříváme na více než 40 stupňů), 
kroupy, pohanku, luštěniny, syrovou i vařenou zeleninu, ořechy 
a oříšky, ovoce, obilninové, obilovinové a luštěninové klíčky.
- Přísná ale zdravá zásada říká, že jíme jen tehdy, když máme 
hlad, ne když máme chuť.

~~~~~~~~~~~~~~~
zdraví

- Běžným onemocněním se snažíme předcházet otužováním, 
saunováním, ranním cvičením i bylinkovými čaji (šípkový, směsi s 
podbělem, bezem, diviznou, lipovým květem, dobromyslí ap.) Na 
počínající chřipku platí čaj z bezu, lípy nebo dobromysli, syrový 
česnek, cibule, zelí a mrkev.
- S výjimkou parného léta se koupeme dvakrát týdně (nejdéle 20 
minut a při teplotě vody nejvíce 30 stupňů), jednou týdně si myjeme 
vlasy, každý den dopřejeme svým nohám koupel. Omezujeme chemické 
toaletní přípravky. Po každém jídle si čistíme zuby (pasty nemusí 
být mnoho) a při čištění zubů používáme i vody pro omezení plaku, 
aby čištění zubů nevedlo k roznesení infekce po dásních - vodičkou 
pro omezení plaku si ústa opláchneme i poi vyčištění zubů. Pro 
zdravé zuby je důležitá tvrdá strava - mrkev, starý chléb, 
okousávání kuřecích kostí - ale také dostatek hořčíku (magnesium) a 
vápníku (kalcium). Vápník přijímáme v zelenině, sardinkách 
a různých semenech (mák, sezamové, slunečnicové semeno).
- Žádat od kuřáků, aby ve společnosti nekuřáků nekouřili je 
samozřejmost.
- Spáváme v chladnější větrané místnosti, suchý vzduch 
zvlhčujeme odpařovači vody. Přírodní léčení mnohdy vítězí i tam, 
kde jsou chemicky připravené léky neúčinné.
- Nespotřebované léky se snažíme vracet v lékárně, starší 
tablety ztrácejí účinnost a mohou i škodit. Neznečišťujeme 
prostředí zbytečným hlukem, proto hlučné stroje jako cirkulárku a 
vrtačku zapínáme jen do 18. hodiny.
- Dopřáváme si častější kontakt s přírodou, všemi smysly vnímáme 
její krásu a mnohotvárnost. Krásu květin ukládáme raději do srdce 
než do vázy.
- Duchovní stránku života se učíme klást ve svém hodnotovém 
řebříčku výš než konzumní nároky a pohodlí.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
člověčenství
a úcta k životu

- Uvědomujeme si svoji závislost na přírodě a přírodních 
zdrojích, místo pochybné role pánů přírody se snažíme ve všem 
počínání být vůči přírodě pokornější a ohleduplnější. Zvířatům 
nepůsobíme fyzické násilí a nechováme je ve stresujících 
podmínkách. Panelákový chov bez újmy snášejí akvarijí rybky 
a andulky. Pravidelný "den bez televize" věnujeme hrám a povídání 
s dětmi a přáteli. Péče o psa či kočku má ve vhodných podmínkách 
význam pro zušlechťování vztahů dětí k přírodě. Učíme se i to, co 
je leckde ve světě normální - uklízet po svém psovi na veřejných 
prostranstvích, okrášlovat okolí bydliště. Balkóny a okna můžeme 
snadno změnit v truhlíkové zahrady plné lerniček a popínavých 
rostlin. U historických zdí stromy a popínavé rostliny nesázíme 
- stín podstatně přispívá k jejich narušení.
- Ze všech sil se stavějme proti lhostejnosti a vandalství, 
zásadově vystupujme proti ničitelům životního prostředí. Jsme proti 
všemu kupčení s přírodninami ať jde o motýli, trilobity či sněženky 
z volné přírody. Jsme ale i pro zachování všech člověkem 
vytvořených kulturních hodnot a rozvoj poznání a vědy, která není v 
rozporu se zásadami etiky a ekologie.
- Prvotním zákonem je zachování bohatství živočišných a 
rostlinných druhů neboť od tohoto bohatství se odvozuje rovnováha 
globálního antropoekokomplexu, odtud čerpá člověk značnou část 
svého materiálního i duchovního bohatství.
- Bojujme proti jadernému průmyslu a energetice v dnešní podobě, 
neboť produkují tisíce tun odpadu nepřátelského životnímu 
prostředí, který bude mimořádně nebezpečný ještě za tisíce let.
- Snažme se být na sebe přísnější v sebevýchově k ekologicky 
vhodnému způsobu života, jehož přijetí za vlastní považujeme za 
otázku dobré vůle a morálky. Být slušnější a vlídnější také mezi 
lidmi navzájem není projevem slabosti - dobré mezilidské vztahy, 
ohleduplnost zejména k dětem a starým lidem patří
- Nezapomínáme, že biologičtí předkové člověka a dlouhou dobu i 
člově sám se vyvíjel bez ohně, elektřiny a techniky. Snažme se, aby 
nebyla přetrhána všechna naše nosná pouta s přírodou. Pouze tváří v 
tvář přírodě bude náš život smysluplný, bohatý, cenný a pravdivý.
- Duchovní stránku života se učíme klást ve svém žebříčku výš 
než konzumní nároky a pohodlí


LINKY

DESATERO 2

nová verze
DESATERO 3

doplněná a komentovaná verze
DŘEVO

Drevo, dreviny, drevite rostliny
DŘEVO II

Topení dřevem, biomasa aj.
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Linky ekologie

xxx

HOME EKOLOG

xxx