Jiří Gruntorád.9

http://www.kan.cz/zpravodaj/zpravodaj57web.htm#C8

Zpravodaj KAN č.57 (viz www.kan.cz)

Knihovna Libri prohibiti Jiřího Gruntoráda na Senovážném náměstí

(podle informací z článku P. Hlavatého v časopise Patron č.9/2000 -pH-)

Bývalý disident a politický vězeň Jiří Gruntorád začal sbírat a šířit
českou samizdatovou a exilovou literaturu od sedmdesátých let. Za
opisování těchto "zakázaných" textů vyfasoval nakonec čtyři roky vězení
(1980-84) a další tři roky ochranného dohledu (1985-87). Jeho ilegální
knihovna byla z větší části ukryta ve sklepích a na půdách u jeho
dobrých přátel, zatímco doma měl jen několik výtisků. Přesto mu jich při
domovních prohlídkách mnoho zabavili. Většina byla v r.1990 vrácena, ale
dodnes zůstalo několik desítek knih svázaných motouzem u Městského soudu
v Praze, kde jsou přílohou jeho dávného vyšetřovacího spisu. Podobnou
ilegální knihovnu měli i v Brně a také v Ostravě, kde půjčovali knihy
Šavrda a Liberda, kteří si to také odseděli v bolševickém vězení.

V roce 1989 obsahovala Gruntorádova knihovna již několik tisíc titulů a
po vrácení zabavených knih v r.1990 ještě narostla. V říjnu 1990 byla
knihovna provizorně otevřena v Podskalské ulici v prostorách bývalého
ONV Praha-západ a v dubnu 1991 bylo registrováno občanské sdružení
"Společnost Libri prohibiti", která se oficiálně stává zřizovatelem
knihovny. S pomocí orgánů městské části Praha 1 nalezla Společnost pro
knihovnu prostory na Senovážném náměstí, kde sídlí knihovna od února
1992 dodnes.

Dnes jsou sbírky této unikátní knihovny desetinásobné oproti roku 1990.
Ročně totiž přibývá víc než tisíc knih. Hlavní náplní jsou samizdaty a
exilové publikace z let 1948-89, avšak najdeme zde i knihy a časopisy
vydané ve Velké Británii a Spojených státech v době II. světové války, i
starší krajanské publikace předválečné a malou kolekci legionářských
tisků z I. světové války. Knihovna nabízí i některé tituly ze
samizdatové a exilové produkce slovenské, polské, východoněmecké,
ukrajinské a ruské. Audiovizuální oddělení knihovny, které vzniklo v
r.1993, nabízí nahrávky nekonformní hudby i podzemních přednášek,
videodokumenty a amatérské filmy. Knihovna vydala i významné publikace:
Katalog knih českého exilu 1948-94, bibliografii Informací o Chartě 77 a
Exilová periodika českého a slovenského exilu po roce 1945.

Problémem knihovny je dnes její financování. Ještě před několika lety
(1993-98) podporoval knihovnu stát tak, že ministerstvo kultury
pokrývalo svým příspěvkem 300 000 Kč ročně polovinu ročních nákladů
knihovny .Dnes je však státní příspěvek nulový. Knihovna žije (celkové
náklady za období 1992-98 činily 8 milionů korun) zejména z příspěvků od
nadací získaných v režimu přísně zúčtovaných grantů. Počátkem tohoto
roku došlo ke změně stanov občanského sdružení a na valné hromadě byla
zvolena pětičlenná rada v čele s předsedou Radimem Paloušem (bývalým
rektorem Univerzity Karlovy, místopředsedou Ivanem M. Havlem (ředitelem
Centra pro teoretická studia - bratrem presidenta) a jednatelem Jiřím
Gruntorádem.

Situace knihovny je neradostná - ministr zahraničí, ministr kultury, a
ředitelka ministerského odboru literatury a knihoven dělají knihovně
nepříjemnosti od svého dosazení. Nejen že knihovnu nepodporují, ale
překáží jim. Vadí jim, že tady vůbec existuje nějaký zárodek občanské
společnosti. Po deseti letech se kruh uzavírá - knihovna Libri prohibiti
se opět jeví establishmentu jako nebezpečná. Myslím, že KAN by měl
správce knihovny kontaktovat a hledat cesty, jak této knihovně pomoci.

---

INDEX OSOB
CIBULKA
HAVEL
KROH
CASTRO
xxx
ZELENY
LANSKY
NOSRETI
xxx
xxx
GRUNTORAD
KLAUS
DRAHOS
xxx
xxx
NAKONECNY
BOOKCHIN
BATA
xxx
encyklopedie
KELLER
MANKIW
HOME_ZVON
HOME_CLANKY
POLIT._LINKY