Neoficiální stránky prof. Milana Zeleného


Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Novější články

Ignorokracie
50 KB
dokument WORD
Vstup CR do EU
128 KB
dokument WORD
Prokleti zahranic. investic
50 KB/WORD
Prokleti zahranic. investic
PDF
Politika se presunula
PDF
HS management
PDF
Podnikatel. univerzita
PDF
rozhovor pro Pravdu
PDF
Nova kniha CESTY K USPECHU
dokument Word
Krest knihy CESTY K USPECHU
304 KB/ dokum. Word
Dve kapitoly z knihy CESTY K USPECHU
800 KB / PDF
MILAN BLOGUJE
CESTY K USPECHU CESTY K USPECHU (ukázka PDF) osobni stranka rebricky ekonomu
EKON. KRIZE
CAS VUDCU
rozpadne se EU EKON. KRIZE
ekonomiku nenakopnes
EKON. KRIZE
GENEZE KRIZE
Publikace M.Z. EKON. KRIZE
SLUNECNIKY NEPOMOHOU
EKON. KRIZE
3x .DOC
EKON. KRIZE
ICONOCLAST CBW
Rozhovor s M.Z. EKONOMIE NENI STROJ (1)
KONOMIE NENI STROJ (2)
KONOMIE NENI STROJ (3)
O Madoffovi
MILAN ONLINE
EKON. KRIZE
virtual economy
Milan Zeleny:
J.A.B. - podnikatelsky genius
Milan Zeleny:
Tandem J.A.B.+T.B.
Milan Zeleny:
Bať o krizi
Milan Zelený
přednáška o J.A.B.
EKON. KRIZE
interview s M. Z.
OFICIALNI STRANKY M. Z.


CLANKY 1
Strategie záchrany čes.hospodářství
CLANKY 2
NOVÁ ekonomika vytlačuje STAROU
CLANKY 3
Sítě malých podniků nutností?
CLANKY 4
Co je
“E-inženýring”?
CLANKY 5
AUTOPOIESIS
V SÍTI PODNIKŮ
CLANKY 6
Živá organizace a organizace života
CLANKY 7
Od znalostí kvality ke kvalitě znalostí
CLANKY 8
Sítě - model pro hospodářský rozvoj
CLANKY 9
Sítě - model pro hosp. rozvoj II
CLANKY 10
Sítě - model pro hosp. rozvoj III
CLANKY 11
Sítě - model pro hosp. rozvoj IV
CLANKY 12
Sítě - model pro hosp. rozvoj V
pred kamerou

FOTOGRAFIE

CLANKY 14

Polojasno

CLANKY 15

Levice-pravice

BESEDA 01
Beseda k osobě MZ a korespondence

CESTY K USPĚCHU - TRVALÉ HODNOTY SOUSTAVY ŘÍZENÍ BAŤA

TRVALE HODNOTY

Milan Zelený: studie

ZIVA ORGANIZACE

Milan Zelený: studie

TVORIVOST PODNIKATELE
Miroslav Stříteský: studie
TRVALE HODNOTY

část B

TRVALE HODNOTY

část C

KUP KNIHU

xxx

Nova kniha CESTY K USPECHU
dokument Word
Krest knihy CESTY K USPECHU
1 MB / dokument .eml
HOME BATA

xxx


Milan Zelený: ČSFR očima exilového ekonoma

KAPITOLA 1
ČSFR očima exilového ekonoma
KAPITOLA 2
Hospodářství na rozcestí
KAPITOLA 3
O akciových společnostec
KAPITOLA 4
Podílové účastenství zaměstnanců
KAPITOLA 5

Co jsou životní jistoty?
KAPITOLA 6

Víte, co je to inflace?
KAPITOLA 7
Znalosti a vědění jako kapitál
KAPITOLA 8

Náš zákazník - náš pán
KAPITOLA 9
Důsledky důsledné rekorytarizace
KAPITOLA 10

Lidé jsou také příroda
KAPITOLA 11
Neradikální radikalismus
KAPITOLA 12
Teď již máme, co jsme chtěli
KAPITOLA 13
Československo - má láska
KAPITOLA 14
Tržní hospodářství nevyhlásíme dekretem
KAPITOLA 15
Umožní scénář lidem podnikat?
KAPITOLA 16
Rekapitulace, ne kapitulace
KAPITOLA 17
Řešení přechodu k tržnímu hospodář.
KAPITOLA 18

Jak z krize?
KAPITOLA 19

Devatenáct tezí
KAPITOLA 20
Politické prostředí v Československu

Milan Zelený: Ještě je čas

KAPITOLA 1
Proč jsem (opět)
v opozici?
KAPITOLA 2
První vážné varování
KAPITOLA 3

Co se budeme ptát
KAPITOLA 4
Vezmime vládu do svojich rúk
KAPITOLA 5
Dnešní stav překonává krizi 30. let
KAPITOLA 6

Vlastnické vztahy
KAPITOLA 7
Prohlášení ke krizi čs. hospodářství
KAPITOLA 8
O privatizaci: K hospodářské obnově
KAPITOLA 9
Scénář: Námezdní hospodářství, chudoba a stagnace?
KAPITOLA 10

Dejme zaměstnancům šanci stát se podnikateli
KAPITOLA 11

Ekonomický bus do propasti: Je pozdě?
KAPITOLA 12
Privatizace nemůže být bezduchou parcelací
KAPITOLA 13

Fenomén Slušovice
KAPITOLA 14
Bezradnost nad reformami v bývalé NDR
KAPITOLA 15

Nesmíme se dát
KAPITOLA 16
Malá privatizace: Jsme opravdu tak naivní?
KAPITOLA 17

Nežít ve lži
KAPITOLA 18
Náčrt realistického přechodu k tržnímu hospodářství
KAPITOLA 19
Quo vadis, ministerští ekonomové?
KAPITOLA 20

Liberalizací proti monopolům?
KAPITOLA 21

Experiment s lidmi
KAPITOLA 22
Jak dlouho ještě?
K postupu vládnoucí garnitury
KAPITOLA 23
O vztahu podnikové a obecní samosprávy
KAPITOLA 24
Iný kraj - iný mrav: O pretrvávaní komunist. myslenia
KAPITOLA 25

O reformě v ČSFR
KAPITOLA 26
Komedie plná omylů aneb levice a pravice v ČSFR
KAPITOLA 27

Československo - má láska

napiš autorovi

MILANEM DOPORUČOVANÁ ČESKÁ STAVEBNÍ A PROJEKČNÍ FIRMA

NĚCO O ÚSPORNÝCH PAPÍROVÝCH DOMECH FIRMY FLEXIBUILD


Jak by mela vypadat nova strana podle M.Z.

KONTAKT
Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.,
Universita Tomáše Bati, Zlín
Fordham University, New York
telefon: 02-8688 7525
E-mail: mzeleny(zavináč)fordham.edu

OFICIALNI STRANKY MILANA ZELENEHO


www.fordham.edu
WWW.FAME.UTB.CZ
www.darius.cz/ag_nikola/milan.html


Osobní údaje:

Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Globální profesor, působící na Fordham University v New Yorku, ale také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei a Indian Institute of Technology, Kanpur.

Narozen r. 1942 v Kluckých Chvalovicích u Čáslavi, v českobratrské rodině. Otec, Josef Zelený, pražský podnikatel (organizační poradce) z české rodiny Zelených (potomek Vácslava Vladivoje Zeleného, literárního kritika, přítele Smetany, Němcové atd.).

Po r. 1948 otec převeden do dolů (razič na Kladně) a jeho bratr do uranových dolů v Jáchymově. Tento "hornický původ" umožnil studium jak na gymnaziu Sladkovského na Žižkově, tak později na VŠE (1959-1964), obory ekonomika práce, politická ekonomie, finance a kvantitativní metody. Nejlepší student, valediktorian, "červený diplom", místo u Oty Šika na Ekonomickém ústavu ČSAV (Ekonomicko-matematická laboratoř), atd. Mezi spoluzaměstnanci i Klaus, Ježek a další. V roce 1965 se zúčastnil konkurzu americké University v Rochesteru, který nakonec vyhrál. Díky Šikově intervenci a vyřešení aféry Komárek-Kazan, odešel na studium v USA, již v srpnu 1967 (lodí Queen Elisabeth).
V roce 1964-65 sloužil jako podporučík čs. armády, oddělení samočinných počítačů, kybernetiky a řízení na MNO v Praze.

Nikdy nebyl členem KSČ ani žádné jiné strany, přes opakovaný nátlak a vábení příslušných orgánů. Před odchodem do USA měl přes 40 odborných publikací v oblasti řízení složitých projektů, mnohé i v angličtině. Jeho publikace byly kritizováný pro "americký postoj" a později zcela zakázány - až do r. 1989; i v současné době si studenti musí jeho transformační práce a články xeroxovat potají.

V r. 1968 vyloučen z Akademie, zbaven místa i bytu a vyzván k okamžitému návratu: dostudoval tedy doktorát a přijal americké občanství. I když mu české občanství nikdy nebylo oficiálně odebráno, byl od r. 1989 až do r. 2000 považován za cizince: v ČR neměl v 90. letech žádná práva občanská, volební či vlastnická. Celoživotní zastánce kapitalismu a volného trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice - byl a zůstává nebezpečím a výzvou pro "bývalé" komunisty ve vládách polistopadového období. "Tvorba bohatsví nesmí být předmětem politiky a ideologie; pouze přerozdělování bohatství patří do sféry politiky" je jeho kredem.

V exilu získal skutečné (nečestné) tituly Master of Science a Doctor of Philosophy na přední univerzitě v Rochesteru. Také profesorem podnikového řízení na Kolumbijské univerzitě a nyní s doživotní profesurou na Fordhamově univerzitě v Linkolnově Centru v New Yorku. Též Profesor na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky UTB.Odborné zaměření na UTB:
* Knowledge management (znalostní management)
* Intracompany markets (vnitropodnikové trhy)
* Contract manufacturing (zakázková výroba)
* Optimization of corporate resources (optimalizace podnikových zdrojů)
* Mass customization as internet - based global (Hromadná customizace na internetovém globálním základě)
* Regional enterprise network (REN) of small and medium enterprises

Mezinárodní konzultant, V ČR zakladatel a partner Středoevropského a Českého centra produktivity, partner ZET-organizace, poradenství a konzulting v oborech podnikového reinženýringu a restrukturalizace pro přední české podniky.

Ženatý, žije v Tenafly, stát New Jersey, syn Maximilián. Léta tráví v Evropě, Italii, Švýcarsku a Finsku, ale i na Blatensku v jižních Čechách. Rád cestuje a píše (přes 400 populárních publikací, esejí a povídek v exilovém i domácím tisku).

Hnutí Zvon navrhlo M. Zeleného v letech 2000 a 2007 občanům a poslancům jako kandidáta na prezidenta ČR.


Osobní údaje podrobné:

Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.


Narozen: 22. 1. 1942, Klucké Chvalovice, okr. Čáslav, ČSR

Vzdělání, tituly: Ph. D., Business Economics (University of Rochester, 1972); M. S., Systems Management (University of Rochester, 1970); Ing., Kvantitativní metody, politická ekonomie, finance (Vysoká škola ekonomická v Praze, 1964)

Zaměstnání:1964-1967, Československá akademie věd, Ekonomický ústav v Praze, Ekonometrická laboratoř; Vědecký pracovník
1971-1972, University of South Carolina, Columbia, College of Business Administration; Assistant Professor of Statistics and Management Science
1972-1979, Columbia University, New York, Graduate School of Business; Associate Professor of Business Administration
1979-1980, Copenhagen School of Economics, Copenhagen, Denmark, Professor of Economics
1980-1981, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Brussels, Belgium; Professor of Management Sciences
1982-současně: Fordham University at Lincoln Center, New York, Graduate School of Business Administration; Professor of Management Systems
1998-současně: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky (FaME); Profesor podnikové ekonomiky a řízení

Výzkumná práce: 1. Management Systems; knowledge management (KM); quality and customer-oriented management systems, self-management, employee co-ownership and profit-sharing, Japanese-style management, Bat'a-system, Integrated Process Management (IPM), high technology management, specialization vs. integration, decline of command hierarchies and lateral organizations, mass customization a trade-off-free management systems.
2. Economic Transformation to Market Economy; socio-economic conditions of socialism and its transition to capitalism, privatization and restructuralization processes in the industry and agriculture, employee-leveraged buyouts, history of economic thought, comparative analysis of socio-economic systems.
3. Multiple Criteria Decision Making (MCDM); implications of the multiplicity of individual and group objectives in decision theory, mathematical programming, game theory, conflict resolution, micro- and macroeconomics, strategic management and decision support systems.
4. Applied areas of portfolio selection and risk analysis; measurement of consumer attitudes; human intuition, creativity and judgment; fuzzy sets and approximate reasoning; simulation models of biological organization and autopoiesis; artificial life (AL); osmotic growths; spontaneous social organizations; computer modeling (GPSS, APL, FORTRAN, BASIC).

Orientace: Odborník v oblastech multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a řídících systémů: konzultant četných podniků, institucí a vlád v zahraničí (USA, Japonsko, Belgie, Nový Zéland, Polsko, Sovětský svaz, Čína, Tajvan, Hong Kong, Irsko, Dánsko, Finsko, Německo, Itálie, Jižní Afrika, Portugalsko, atd.). Vědecká práce soustředěna na optimalizaci a optimální systémy, s aplikacemi ve výrobních procesech. Část vědecké činnosti zaměřena na simulační modely a filozofii autopoiesis (sebe-produkce) v biologických a společenských systémech, artificial intelligence (AI) a artificial life (AL).
Politicky neangažovaný, nestraník, pravicově orientovaný: zastánce eticky funkčních svobodných trhů, znalostní ekonomiky (knowledge economics), vnitropodnikové a národohospodářské demokracie, zaměstnanecké autonomie a zaměstnanecko-manažerského spoluvlastnictví. Skeptik ve směru socialistického, státního a veřejně-masového vlastnictví výrobních prostředků. Advokát národního kapitalismu, student amerického post-kapitalismu a Nové ekonomiky.
Pochází z literární rodiny Vácslava a Vladivoje Zelených. Vyrůstal v českobratrském prostředí na vesnici. Myšlenkově a filozoficky nejbližší soustava řízení Bat'a. Otec, Josef Zelený, jeden z prvních Českých organizačních poradců ve 30. a 40. letech v Praze (firma "Zet-organizace"; obnovena v r. 1994). Po r. 1948, původ "změněn" na hornickou rodinu: otec razič na dole "Nosek" (Kladno), strýc kopáč v uranových dolech (Jáchymov).

Vyznamenání a ceny:
1992, The Georg Cantor Award, International Society on MCDM
1992, Erskine Fellowship, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
1990, USIA Fulbright Professor Award, Prague, Czechoslovakia
1990, A. Bernstein Memorial Fellowship, Tel-Aviv, Israel
1980, Alexander von Humboldt Award for Senior U. S. Scientists, Bonn, Germany
1979, Rockefeller Foundation Resident Scholar, Bellagio Study Center, Villa Serbelloni, Bellagio, Italy
1977, Norbert Wiener Award of Kybernetes

Členství: AAAS, TIMS, ORSA, SGSR, HSM, SASE, Beta Gamma Sigma, Omega Rho, Club of Rome. Uváděn ve Who's Who in Science and Engineering (od r. 1992) a Who's Who in America (od 47. vydání)

Redakční rady: International Journal of Information Technology and Decision Making; Prestige Journal of Management; Asia Pacific Journal of International Management; Computers and Operations Research; Fuzzy Sets and Systems; Human Systems Management; Future Generations Computer Systems; General Systems Yearbook

Adjunktní pozice: CSIRO, Pretoria, South Africa, Mathematics and Statistics, Visiting Scientist, 1986
State University of New York at Binghamton, School of Advanced Technology, Professor in General Systems, 1986-1992
Program MBA (Master of Business Administration), Irish Management Institute (IMI), Dublin, Professor of Management Systems,1986-1990
Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale, Florence, Italy, Professor, 1992
Universit_ degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Conservazione dei beni, Architettonici ed Ambientali, Naples, Italy, Visiting Professor of Environmental Economics, 1993-now
Technical University of Crete, Chania, Greece, Summer Professor on Multicriteria Decision Aid, 1994

Přes 25 let je šéfredaktorem mezinárodního časopisu Human Systems Management. Obsazuje již něklik let (2005-2008) 1. příčku v žebříčku
nejcitovanějších ekonomů a v roce 2007 byl na jeho počest vydán tzv. Festschrift, pod názvem Knowledge and Wisdom.
Publikace: Přes 300 odborných článků, studií a knih v oblastech operačního výzkumu, kybernetiky a teorie obecných systémů, ekonomie,
historie vědy, systémů řízení kvality (Total Quality Management), jakož i simulačních modelů sebeprodukce (autopoiesis) a umělého života (AL).
Řada článků na téma Integrated Process Management (IPM) a Baťovy soustavy řízení přeložena do japonštiny a čínštiny.
Knihy: Multiple Criteria Decision Making (McGraw-Hill), Linear Multiobjective Programming (Springer Verlag), Autopoiesis, Dissipative Structures
Spontaneous Social Orders (Westview Press), MCDM-Past Decades and Future Trends (JAI Press), Autopoiesis: A Theory of Living Organization
(Elsevier North Holland), Uncertain Prospects Ranking and Portfolio Analysis (Verlag Anton Hain), Information Technology in Business (Thomson),
Human Systems Management (World Scientific) a další. Přes 350 povídek, studií, fejetonů, esejů, komentářů a rozborů, v češtině, slovenštině i angličtině.
Knihy v češtině: ČSFR očima exilového ekonoma, Praha 1990; Ještě je čas, Praha 1992; Cesty úspěchu,
Neučte se z vlastních chyb, Praha 2007, Ottovo nakladatelství http://www.ottovo.cz/ Podrobný seznam publikací Milana Zeleného: Publikace M. Z.


Údaje ze školní stránky:
MILAN ZELENY (1981)
Professor of Management Systems Dipl. Ing., Prague School of Economics; MS, PhD, University of Rochester. Professor, European Institute for Advanced Studies in Management (Brussels, Belgium), 1979-81; Associate Professor, Columbia University, 1972-79. Consulting: Nynex; RCA; Arthur D. Little; Czech, Slovak, and Polish governments and corporations on business process reengineering.
http://www.bnet.fordham.edu/public/faculty7.htm


MBA in Management Systems and Systems Design:
* Concentrations in Management Systems & Systems Design
* Management Systems Courses
* Systems Design Courses
* Advisory Board

Area Chair
Robert M. Wharton, Professor

The area offers courses leading to the MBA in Management Systems. The MBA program consists of 60 credits; additional prerequisites of up to nine credits in economics and quantitative methods may be required.

The management systems curriculum prepares managers to lead the organizational change and to make the strategic decisions necessary for businesses to survive in today's globally competitive world. It offers a unique blend of courses that go beyond the narrow functional specializations of the past, integrating behavioral and systems concepts to produce a new management systems technology called Quality Management.

Quality Management utilizes and extends principles associated with the teaching of W. Edward  Deming, Joseph M. Juran and others concerning quality management and flexible systems, principles that have demonstrated remarkable potential for improving quality, productivity and competitive position. These principles and how they are applied globally by leading companies represent the foundation of the area curriculum. They are relevant to all levels of management and all types of business organizations.Milan Zelený: Neučit se z vlastních chyb …

Kniha profesora Milana Zeleného se snadno může pro každého politika, politického aktivistu, ekonoma, sociologa a vlastence stát nepostradatelným sborníkem brilantních, často objevných (ač mnohdy spíše záslužně znovuobjevených), zásadních a přitom vtipně a srozumitelně napsaných ekonomických a ekonomicko-politických úvah, který může být každé tvůrčí duši celoživotním kompasem v mnoha oblastech společenské vědy i praxe. Zároveň jde o kritické zrcadlo nastavené našemu polistopadovému vývoji, užitečné každému, kdo se chce nechat poučit moudrostí a zkušeností jiných. Kniha zaujme už svým názvem, který vtipně parafrázuje staré české pořekadlo a symbolizuje autorův tvůrčí přístup k zaužívaným nešvarům a omylům. V politice, v řízení podniku, v ekonomice, v rodině, v médiích – všude, kde rozhodnutí jedince výrazně ovlivňují životy mnoha druhých lidí, nelze chybovat, nelze se mýlit, nelze se učit z vlastních chyb. Je třeba se učit z chyb druhých. Všechno, o co se snažíme či oč se pokoušíme, již někdo na světě odzkouše, udělal chyby a nabízí své zkušenosti…

Publikace z Ottova nakladatelství je pozoruhodným dokumentem, plným cenných studií a novinových článků, fotografií a svědectví o tom, jak se Československo, chlouba a naděje Evropy, stalo bezperspektivní ČR, tak jak ji známe dnes.

http://www.ottovo.cz/

Milan Zelený: CESTY K USPĚCHU aneb Trvalé hodnoty sústavy Baťa
Myslíte si, že Tomáš Baťa dosáhl svých úspěchů a velikosti náhodou nebo že se řídil pravidly a zásadami, díky kterým se stal největším podnikatelem českého původu a zároveň se zařadil mezi největší podnikatele světa? Čtivá kniha profesora Milana Zeleného Cesty k úspěchu poutavým způsobem předkládá, že Baťovy myšlenky a pravidla jsou nejen nadčasové, ale že jsou také výborným návodem, pokud chtějí lidé dosáhnout úspěchu, ať už jako jedinci či jako celek.

Občas se můžeme setkat s názorem, že Baťův systém řízení je zastaralý, že se hodil na dobu, ve které žil a že se v současné době od Bati nemáme co naučit. Jsou snad služba druhým, poctivost, přímé jednání, integrita, pravdomluvnost a další vlastnosti, podle kterých se Tomáš Baťa řídil a které vyžadoval po druhých, zastaralé a do současnosti se nehodící nebo to jsou zásady, které dnešní společnost potřebuje více než kdykoliv jindy?

Prostudujte si Baťovy myšlenky, názory a zásady v této zajímavě zpracované knize, která byla napsána a vydána jako hold Tomášovi Baťovi a jeho podnikatelskému géniu. Zjistíte, proč a jak se dopracoval ke svým neobyčejným úspěchům. Pokud se budete řídit jeho radami, pokyny a zkušenostmi a budete je aplikovat ve svých životech, obohatíte tím nejen sami sebe, ale i společnost, ve které žijete, a všechny, s nimiž přijdete do styku.

http://www.dobreknihy.sk/produkty/knihy/cesty-k-uspechu/index.html
CESTY K USPECHU
CESTY K USPECHU (ukázka PDF)

Profesor Zeleny pred kamerou
OBJEDNEJTE SI KNIHY
MILANA ZELENEHONAPISTE REDAKCI

ZDROJE:
WWW.SPOLUPRACE.CZ - - - ARCHIV D.N. - - - WWW.FAME.UTB.CZ

LINKY EKONOMICKÉ (interní)

MILAN ZELENY

Studie, knihy a os. data

JAN KELLER

Články, studie, recenze, fotky

GLOBALIZACE

Spousta článků...
ROZPOCET

xxx

BOOKCHIN

xxx

MANKIW

xxx

ORG. ZLOCIN

xxx
EKONOMIKA V AKCI

xxx
DANE, ZIVOT. UROVEN

xxx
SYSTEM BATA

xxx

FIDEL CASTRO

jak to vidí

USA
GREENSPAN
začátek konce stability globalni ekon. a ekon USA
MANAGERSKA DESATERA
xxx
SIMULTANNI POLITIKA

xxx

REENGINEERING OSTRAVA
xxx
KOBLIHA
xxx
DELONG

xxx

PORTAL EKONOMIE

HOME

HOME ZVON

DARIUS.CZ

CLANKY JINYCH AUTORU
ARCHIV CLANKU
POLITICKÉ LINKY
HNUTI, STRANY,
INICIATIVY
AGENTURA NIKOLA

NAPISTE REDAKCI