Lotfollah NosretiÚvod
1) Všechny v knize vystupující postavy jsou skutečné a žily nebo dosud žijí
2) Všech zachycených událostí a rozhovorů jsem byl svědkem nebo jsou
hodnověrným svědectvím vážených občanů
3) Nepíši pro zisk či slávu, ale pro paměť a vzpomínku svých krajanů a přátel
4) Ve svých vzpomínkách jsem se snažil využít bohatství jazyka perské
literatury při podmínce zachování srozumitelnosti nejširší veřejnosti.
Z těchto důvodů jsem omezil i používání cizích slov a obratů.
Lotfollah Nosreti, Brno 1982

VZPOMÍNKY NA ÍRÁN

UVOD

xxx

KRASOSMUTNENI

kapitola 1.

POZNAMENANI

kapitola 2.

LIDICKY

kapitola 3.

DOMACI LECBA

kapitola 4.

PERSKE LAZNE

kapitola 5.

NESTOVICE

kapitola 6.

BAREVNY SVATEK

kapitola 7.

NEKLIDNA DOBA

kapitola 8.

OTCOVI PRATELE

kapitola 9.

SKOLA

kapitola 10.

VZPOURA A TREST

kapitola 11.