Lotfollah Nosreti
kapitola 5.
Perské lázně
Zvláštní kapitolu života v rodném Chorramabádu, dnes jednom z největších
íránských měst, tvořily v dobách mého mládí městské lázně. Byly v tomto
(tehdy dvanáctitisícovém) městě všehovšudy čtvery, což bylo vzhledem k
jejich společenské úloze, jakou v islámských zemích plní, pramálo. Byly to
lázně vážených měšťanů - pánů Valiho, Bašiho, Hadži Astoly a Mohameda Rahima
- všechny s jedním bazénem horké vody, jednotné a jednotvárné konstrukce vně
a s neopakovatelnou a těžce popsatelnou atmosférou uvnitř.

Zákazník, pokud si hned za malými vstupními dveřmi, na dvou desítkách
příkrých schodů nerozbil hlavu, ocitnul se v malé kruhové, čtvercové nebo
šestihranné šatně, s jedním vyvýšeným stupněm kolem zdí s výklenky na
odložení šatstva. Mezi těmito výklenky trůnil na svém divanu sám lazebník a
s blahosklonným úsměvem vybíral vstupné. Mimo něj tu účinkovali ještě dva
zaměstnanci: umývač nohou, který na vás v nestřeženém okamžiku vychrstnul
konev studené vody a nosič osušek, jehož úloha byla nedotknutelná a který
(v souladu se svatou knihou všech muslimů) bleskurychle do svých ručníků a
roušek ukrýval nahotu návštěvníků. Přestože se v íránských lázních
důsledně dodržovalo dělení otvíracích hodin na mužskou a ženskou část, byly
to jedině děti, které tu mohly chodit jen v plavkách nebo nahé. Ukazovat
světu lidské tělo se prý protivilo islámu.

Temnou chodbou se ze šatny člověk dostal před vrátka umývárny, ze kterých
do chladné chodby vyrážela taková oblaka páry, že člověk sem kolikrát musel
dojít poslepu. Přitom byla šance, že šlápnete na břicho jinému návštěvníkovi,
který přišel dříve a kterého právě na zemi další zřízenec drhnul mýdlem a žínkou.
V takových chvílích se na hladkých stěnách této strašidelné jeskyně odrážely
velmi nemuslimské nadávky a neuvěřitelný křik. A z této místnosti se již
přicházelo k bazénu, takže pokud sebou člověk ani tady na namydlených
hladkých dlaždicích neseknul, měl již vyhráno. Ale na něco jsem přeci jen
zapomněl. Vedle umývárny byla, většinou jen za plentou, ještě tmavá komůrka
s celým vetešnictvím matně stříbrolesklých nádob prožraných cínovým morem
plných švédy - vápenné kaše s depilačním účinkem. Přípravek působil tak
razantně, že zapovídal-li se někdo při jeho použití, mohlo se stát, že přišel nejen
o chlupy, ale také si popálil kůži na těch nejintimnějších místech. Za tuto
plentu vstupovali mužové a ženy v souladu s písmem Koránu a poslušně si
nanášeli sírou páchnoucí žíravou kaši na své tělo. Ale Korán, podobně jako
svaté knihy jiných náboženství, již mnohokrát usvědčil lidstvo z neznalosti
- kdo ví - možná, že při obecně nízkém stupni hygieny v těchto a dřívějších
časech měla na první pohled naivní myšlenka o nedůstojnosti lidského
ochlupení přinejmenším zdravotní opodstatnění. A šlo i o kosmetický zásah
s estetickou funkci.

Konečně se tedy člověk po vstupních procedurách ocitnul v teplém bazénu.
Bazén je hluboký asi 150 centimetrů, takže, když člověk sestoupí po
schůdcích až na samé dno, sahá mu voda až po krk. V bazénu už je
nálada veselejší. Po obou jeho stranách jsou dlouhé kamenné stupně nebo
lavice, na kterých sedí, samozřejmě s bederní rouškou nebo zahalena v
osuškách, řada lidí. Vtipkuje se, klevetí a diskutuje o
věcech vážných i méně vážných a přitom se také často jí. Co si lidé za mého
mládí k bazénu nosívali? Lehkou svačinu tvořili nejčastěji melouny a chléb,
sýr a granátová jablka a podobně. Ženy někdy seděly se zábalem z heny, která
dodává vlasům přírodní barvu i lesk. Znal jsem však i muže, kteří henu
používali na barvení vousů. Protože pravověrný muslim si musí odříkat
denně alespoň sedmnáctkrát svůj "rakat", což znamená zastavit se alespoň
pětkrát v mešitě nebo vykonat náhradní modlitbu někde jinde, není ani v
lázních neobvyklý pohled na modlícího se návštěvníka. Do nových lázní, za
rádoby moderního posledního šáha, se již, pravda, jídlo nenosilo - ale také
se již nikdo neodvážil říci nahlas, co si myslí. Ale to jsem již v Íránu
dávno nežil.

Ve starých lázních se pod bazénem topilo. Ručně a pevným palivem.
Prakticky to znamenalo, že se topič snažil spálit vše, co hořelo. Aby se
provoz neprodražil, topilo se třeba i kostmi a jiným odpadem. Horší bylo,
že se voda v bazénu řádně vyměnila tak jedenkrát za dva týdny. Během této
doby se vrstva kalu ze dna odsávala zvláštním nástrojem v podobě duté koule,
kterou se na tyči smýčilo dno bazénu. Hladina se čistila plátnem napjatým v
rámu. Voda tedy byla opravdu čistá málokdy. Dnešní člověk si těžko
představí, jak voda vypadala, když lázně navštívilo 200 vojáků místního
regimentu, kteří se koupali naposledy po narození a pevně věřili, že až je
budou umývat po druhé, budou jejich duše již v ráji, kde je mýdlo, neřku-li
žíněnka nebo kartáček na zuby holou zbytečností. Ve velmi omezené míře se v
některých lázních občas provozovala skrytě i prostituce a lazebník někdy
spiklenecky nabízel své zboží jako "komplet menu", "cigaretu" nebo v jiných
dvojsmyslných narážkách. Díky islámské sexuální "osvětě" šly ovšem tyto
"obchody" asi bídně.

Intenzita, s jakou byly městské lázně využívány, vyplývala jednak z
faktu, že tehdy prakticky nikdo ve městě neměl doma koupelnu, ba většinou
ani vodovodní kohoutek, jednak z obecně známého vztahu mezi muslimským
rozhřešením a vodní očistou. "Gos" - vodní očista je u všech muslimů jedním
ze základních příkazů víry, a někdy se mezi víru a tuto formu očisty klade
dokonce rovnítko. Proto bylo možné za dob mého mládí vidět pravověrné
muslimy již za časného rána s ukazováčky vraženými do uší, jak se hrdinně s
příslušnými modlitbami ponořují do páchnoucí vody, aby jim byly obratem
odpuštěny všechny tělesné i duševní hříchy, za něž rigidní vykladači islámu
považují téměř vše, co je pro vztah muže a ženy přirozené. Nakonec si ještě
věřící vypláchne ve vodě ústa - a duševní očista je hotova. Je zvláštní, že
při tom všem ještě lidé věří, že voda z bazénu pomáhá léčit, a to například
i otevřené rány, vyrážky všeho druhu, a dokonce prý i … kýlu.

Když už jsme u pověr, musím dodat, že o lázních a dění kolem nich
vznikaly i různé neuvěřitelné, většinou hrůzostrašné příběhy a pověsti.
Zřejmě tomu napomáhala atmosféra lázní, která se někomu mohla zdát
strašidelnou i za dne, neřku-li v noci, kdy utichl denní ruch a velký bazén
osvětlovala jen jedna zkomírající šedesátiwattová žárovka. Bizarní
prostředí pobízelo fantazii k výmyslům o ďáblech, obrech a duších propadlých
peklu. Ale často stačilo rozšířit i zcela nevinnou příhodu a jak se pověst o
ní šířila, podle známého pravidla narůstala, dosahovala stále vypjatějších
poloh a byla dopňována o další peripetie, až nakonec přerostla v opravdový
horor. Navíc každý tuto příhodu automaticky vyprávěl v první osobě, jakoby
neuvěřitelných událostí byl sám svědkem, nebo - a to častěji - jejich
hlavním hrdinou. Takže i ta nejneuvěřitelnější příhoda byla vyprávěna
mnoha lidmi jako zaručeně pravdivá - a za chvíli ji v mnoha obměnách znalo
půl města.

Sám si vzpomínám na vyprávění jednoho majitele čajovny, pana Faramorse,
jehož hodnověrnost (kromě vypravěčova pokročilého věku a bezúhonnosti)
zvyšuje i to, že byl téměř slepý.

Tedy - jedné noci - bylo to (jak jinak) právě za úplňku - pocítil pan
Faramorse neodbytnou potřebu vykonat v lázni svou duševní očistu. I když
není jasné, jakého hříchu se starý pán mohl v tak pokročilém věku dopustit,
musíme mu věřit aspoň to, že se do lázní skutečně vydal. Když tedy pan
Faramorse odložil svůj oděv a pouze v bederní roušce a s konvičkou na
omývání těla pod paží vstoupil do lázní, naskytnul se mu nečekaný obraz.
Viděl kolem bazénu mnoho žen i mužů, jak se spolu bujně veselí. "Asi
svatba," pomyslel si, a - jakoby svatba v lázních byla tou nejvšednější
záležitostí - vykročil rázně k bazénu. Vtom mu ale tančící lidé zkřížili
cestu, točili se kolem něj a pobízeli jej k tanci. Nejkrásnější dívka si
odkryla tvář a s hříšným úsměvem na něj zvolala:

"Polož, hochu, konvičku,
pojď si skočit trošičku:"
"Konvičku si nedám brát
a nechce se mi tancovat,"

odvětil pan Faramorse, jakoby mluvení ve verších bylo pro každého Peršana
zcela přirozené. Pak sklonil hlavu a jako beran se chumlem tanečníků
prodíral k vytoužené koupeli. Ovšem, jak se tak tlačil, všimnul si, že
tanečníci, kterých stále přibývalo, trochu pajdají. Podíval se lépe a – ó hrůza –
- zjistil, že mají všichni místo levé nohy kopyto. Přestože se
lázeňský řád v tomto ohledu nějak nevyjadřoval, tato skutečnost se jej tak
dotkla, že si odplivnul a pohoršeně, ale beze strachu se na místě otočil a
vracel se k lazebníkovi stěžovat si.

Když mu začal vyprávět, co se děje u bazénu, lazebník se chvíli smál,
chvíli podiveně kroutil hlavou a když přišla řeč na kopyta, zamyslel se a
pak, zvednouc nohu, otázel se: "Říkáte, že měli kopyto - znamená to,
příteli, že snad měli nohu jako já?" Pan Faramorse pohlédl níž a s hrůzou si
uvědomil, že se zase dívá na odporné kopyto. Nešťastný majitel čajovny se
konečně leknul natolik, že omdlel a praštil sebou o zem. Probral se až doma,
kam jej - podle vlastní domněnky - odnesl vzdušnou cestou sám ďábelský
lazebník. Když otevřel oči, zjistil, že má ještě stále v podpaží svou konvičku
a že se mu tedy jistě celá věc nezdála. Když si později mimoděk konvičku
prohlížel, všimnul si, že na jejím dně je vyryta súra z Koránu. I poklekl na
zem a děkoval alláhovi, že návštěvu těch ďáblových lázní přežil.


VZPOMÍNKY NA ÍRÁN

UVOD

xxx

KRASOSMUTNENI

kapitola 1.

POZNAMENANI

kapitola 2.

LIDICKY

kapitola 3.

DOMACI LECBA

kapitola 4.

PERSKE LAZNE

kapitola 5.

NESTOVICE

kapitola 6.

BAREVNY SVATEK

kapitola 7.

NEKLIDNA DOBA

kapitola 8.

OTCOVI PRATELE

kapitola 9.

SKOLA

kapitola 10.

VZPOURA A TREST

kapitola 11.